Burennetwerk Haarlem: coördinator gezocht in Delftwijk!

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Delftwijk heeft al jaren een burennetwerk. Hassania Kemmelings heeft met veel enthousiasme het netwerk opgezet en onderhouden.

Het burennetwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij weet wie er een auto heeft en iemand naar het ziekenhuis kan brengen, of weet wie er goed is in het opruimen van stapels post. De coördinator is aanspreekpunt voor deze contactpersonen. Het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.

Als coördinator organiseer je de bijeenkomsten met contactpersonen, waar tips en signalen uitgewisseld worden. Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op de website van Burenhulp en de nieuwsbrief en heb je af en toe contact met de wijkraad. Gemiddeld kost het je maximaal 2 uur per week. Ook kun je denken aan het organiseren van leuke activiteiten zoals burendag, of zomaar een gezellige koffieochtend.

Als coördinator krijg je ondersteuning van het projectteam van Burenhulp, zoals organisatorische zaken. Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.

Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Wissenburg via karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl

Notulen Wijkraadsvergadering 8 mei 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 8 mei 2018

Aanwezig: Marion, Yvonne, Mohamed, Ruud, Isodoor
Te gast: Cindy Berghuis (SIG), Björn Tuijl (bovengemiddeld actieve wijkbewoner)

  1. Opening en mededelingen (19:45)
  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen vorige vergadering ( 10 april 2018 )
  1. Bij punt 6, ‘park’ aanpassen naar ‘parkgedeelte’. Volgende bijeenkomst ‘…van de adviescommissie beheer en onderhoud…’ toevoegen.
 1. Post 11 april – 8 mei 2018
  1. Bas Buisman vragen over hardcopy post (Isodoor).
  2. Verslag klankbordgroep Delftplein
  3. Uitkomst discussie werkgroep Wonen/Wijken
  4. Cargaroo deel-bakfietsen/li>
  5. Vertrek Natasja Witteveen bij Pre Wonen, vervangster is Annelien Thedinga.
  6. Startbijeenkomst wijkplatform Delftwijk (zie ook punt 6a in de notulen).
  7. Opening Buurtbedrijf Noord (zie punt 6b)
  8. Pre Wonen jaarverslag 2017
  9. Conferentie toegankelijke stad
  10. Notulen bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos 15 maart.
  11. Bouwend Haarlem, nieuwe vormen van participatie
 2. Schaakbord op Haarlem Link plaatsen?
  1. Isodoor kijkt naar het flyer voorstel van Yvonne, stuurt het terug aan haar en Ruud.
   Ruud print het en Yvonne en Ruud zorgen voor de verspreiding. We richten ons in eerste instantie op het plein, en we gaan bij Crostino vragen of ze de sleutel daar weer in beheer kunnen nemen om tegen een borg uit te lenen.
 3. Nieuwe wijkgeoriënteerde clubs
  1. Wijkplatform
   1. Marcel Smeenk is te gast en vertelt over de bijeenkomst hiervan morgenavond. Vroeger was er Deltwijk Leeft!, het stoppen daarvan heeft een gat achter gelaten in de wijk. Onze wijk krijgt weer meer aandacht, dus net als in de Indische Buurt is het de bedoeling hier ook een wijkplatform te beginnen.
   2. 3 a 4 keer bij elkaar komen in de wijk. Niet vrijblijvend, meedoen is ook echt DOEN.
   3. De kerngroep komt elke keer een keer extra bij elkaar ter voorbereiding, zorgt voor de notulen e.d.
   4. Mix van actieve bewoners en organisaties. Doel is om onderwerpen te vinden waar gezamenlijke initiatieven uit
   5. Donderdag 13 september is de tweede bijeenkomst van het wijkplatform in speeltuin Delftwijk.
   6. Donderdag 4 oktober ‘Kijkje in de keuken’ dag om over elkaar te leren, binnen lopen en meekijken.
  2. Buurtbedrijf / wijkcentrum Noord
   1. Zijn al in Schalkwijk en Oost, nu ook in Noord (doelgebied is niet alleen onze wijk).
   2. Samenwerking van Paswerk, gemeente en woningbouwcorporaties. Ze doen klussen, het is een werkervaringsproject. Voor de gemeente en corporaties, maar ook voor particulieren. Vanwege succes op de andere locaties nu ook bij ons in de wijk. Er is een lijntje met de Buurtwinkel om elkaar niet in de wielen te rijden.
 4. Terugblik Jaarvergadering
  1. We zijn erg tevreden met de opkomst.
  2. Er was een actieve bewoner die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem benaderen en uitnodigen voor een vergadering om dingen nog verder te bespreken.
  3. We hebben een aantal punten verzameld van mensen.
   1. Parkeren / Groenvoorzieningen
   2. Jongeren
   3. Handhaving
   4. Verkeer (Jan Campertstraat en HOV)
 5. Wijkkrant
  1. Effectiviteit wijkschouw ( Iso )
  2. Bij overlast: Handhaving bellen ( Iso )
  3. Haarlem Link (Iso)
  4. Dankwoord Marijke (Marion)
  5. Wijkschouw (Isodoor)
  6. Sint Maarten werkgroep ( Jan Kessens? )
  7. Jaarvergadering
   1. Terugblik ( Iso )
   2. Transitiegroep update / toekomst wijkraad / Björn’s presentatie ( Björn )
   3. Thema-avonden (inclusief onderwerpen) ( Iso )
   4. Verslag Menno’s presentatie ( Mennovragen of hij een stukje wil schrijven, omdat hij het mooi positie wilde verwoorden).
  8. Deadline kopij: 1 juni
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Pim Lemmens gaat naar het centrum, Bert Bovens is tijdelijke vervanger.
  2. In de Planetenwijk
 2. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan
  1. We gaan Bert Bovens updaten over dit onderwerp zodat het niet verslapt. Yvonne doet dat vanuit de wijkraad, ze kaart ook de stalen platen nog eens aan (Slauerhoffstraat)
  1. Update: Overlast Marsmanplein
   Bijeenkomst 23 april, Marianne is er naartoe geweest. De overlast is besproken, het blijft belangrijk om ALTIJD bij overlast / calamiteiten Handhaving te bellen (tel. 023 511 4950). Want handhaving werkt cijfergestuurd, dus hoe meer meldingen hoe meer aandacht. Ook als je buurvrouw al heeft gebeld zelf ook bellen.Meerdere organisaties houden
 1. Wijkschouw 15 mei
  1. Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
   1. In principe is alles afgehandeld, behalve de zaken die nog spelen jongerenoverlast en parkeren Generaal Spoorlaan).
  2. Laten we 15 mei doorgaan of niet? Beter is misschien na de wijkkrant, dan kunnen we hem aankondigen en punten verzamelen.
   1. We verplaatsen hem naar 18 september.
   2. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant.
  3. Route vaststellen
   1. Doen we op de vergadering van 11 september.
 1. Sluiting (21h15)
 • Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2018. Isodoor is dan mogelijk verhinderd.

Notulen Wijkraadsvergadering 10 april 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 april 2018

Aanwezig: Marion, Mohamed, Ruud, Isodoor, Max

Te gast: Marianne Weber (bewoonster) Cindy Berghuis (SIG), Cengiz Karagus (wijkagent), Jacques Amand (Trots Haarlem).

 1. Opening en mededelingen (19:45)

Nieuw initiatievenplatform: https://www.haarlemlink.nl/
Schaakbord initiatief daarop plaatsen? Volgende WR vergadering met Yvonne bespreken.

 1. Vaststellen agenda
  1. Terugkoppeling WBO
  2. Terugkoppeling wijkgesprek
  1. Notulen vorige vergadering (13 maart)
    1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
    2. Aan Hein vragen om ze op de website te zetten.

 

 1. Post 13 maart – 10 april
  1. Echte post. Bas Buisman
  2. Uitnodiging bijeenkomst veiligheid en handhaving in uw wijk op 23 april a.s. 19:30 – 21:00 locatie parochiecentrum, Lingestraat 1.
  3. Petra Nuyens, Arthur van Schendelplantsoen
  4. Sandra Bikkel, Pre Wonen, update sloop nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat. In 2020 gaan ze beginnen met slopen, voor 95% zeker aan de kant van de PC Boutensstraat (en dan elk jaar twee van de acht gebouwen).
  5. 023Doen: Voorjaarsweer, WIFI rollator
  6. Kees Jansz, parkeeroverlast rondom Marsmanplein.
  7. Jacques Amand: Is in communicatie met Pim Lemmens over de Harry Mulischstraat, voor oa Wil ten Bosch (waar Douwe Versluis al mee bezig was).
  8. Carla Deen, uitnodiging klankbordgroep Schoterbos.
 1. Nieuwe wijkagent: Cengiz Karagus

Hij zal de komende tijd veel zichtbaar zijn in de wijk. Na een tijdje minder als hij meer de problematiek in duikt. Hij neemt veel ervaring mee uit Schalkwijk en vanuit de algemene politie.

     1. Update Schoterbos

Marion blijft benadrukken dat er een collegebesluit uit 2012 is tegen bebouwing in het parkgedeelte. Als Brigitta een pand wil realiseren dan kan dat, met een nieuw collegebesluit.
Volgende bijeenkomst van de Adviescommissie beheer en onderhoud is 14 juni.

     1. Update klankbordgroep Delftplein

De klankbordgroep is afgerond. Er is nu toch wel overlast, van fiets, auto en vermeend drugsdealen. Bij dit soort dingen blijft het een kwestie van meldingen doen, pas dan gaat handhaving / politie aan de slag. Ook later kan er alleen goed op gereageerd worden als de cijfers bevestigen dat er een probleem is. Niet alleen maar ‘van horen zeggen.’ Dealen lijkt ook bij de voetbalkooi te gebeuren.

     1. Voorbereiden jaarvergadering

– Flyer wordt deze week bezorgd.
Isodoor: Ook als digitale nieuwsbrief
Isodoor: Ook per mail aan de VvE’s en BC’s.
– Herverkiezing bestaande / aanmelding nieuwe leden.

     1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Nog geen terugkoppeling van de bezwarencommissie. Marianne gaat Wil Baars mailen om te vragen wanneer we nieuws krijgen.

     1. Update: Overlast Marsmanplein
      1. Er is nog steeds veel overlast van jongeren, ook omdat ze nu in de hallen van de panden van de bewoners komen. Ze klimmen over het hek. Als er iets van wordt gezegd worden ze agressief, ze gooien ook met spullen naar de bewoners. Dit blijft een urgent probleem waar bewoners steeds meer last van ervaren. Er lijkt wel meer gehandhaafd te worden, maar het probleem is nog niet minder.
      2. Er is nog geen bewonersbijeenkomst gepland hiervoor, maar Marianne gaat waarschijnlijk naar de bijeenkomst op 23 april.
     2. Wijkkrant
      1. Transitiegroep update / toekomst wijkraad
      2. Kopij: wijkschouw effectiviteit
      3. Jaarvergadering terugblik
       1. Doorgeschoven naar volgende vergadering

 

     1. Nieuwe wijkschouw plannen
      1. Eerst: Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
       1. 8 mei agenderen.
      2. Nieuwe schouw 15 mei
       1. Iedereen behalve Pim heeft gereageerd.
        1. Op deJaarvergaderingwijkschouw punten verzamelen

 

     1. Terugkoppeling WBO
      1. AED: hoe kunnen we aanvragen?

 

   1. Wijkgesprek
    1. Max was er.
    2. Schaakbord geen nieuws
    3. Bank naast Simon Vestdijkpark blijkt erg moeilijk te repareren, en zou door iemand veroorzaakt kunnen zijn die eventueel aansprakelijk gesteld kan worden.
    4. De grote stenen bank: wordt Max over teruggebeld.

 

 1. Sluiting (21:15)
 • Jaarvergadering: 17 april. Locatie De Linge, Lingestraat 1 (achter de Mariakerk).
 • Volgende vergadering: 8 mei

Verslag Wijkraadsvergadering 13 maart 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

VERSLAG
Wijkraadsvergadering 13 maart 2018

Aanwezig : Ruud, Mohamed, en Marion.
Chantal Willemse ( bewoner ) , Corina Kamphuis vervangt Cindy Berghuis ( SIG )

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Afmelding Isodoor.
Cindy Berghuis ( SIG ) is verhinderd, haar vervangster is Corina Kamphuis.

 1. Vaststellen agenda

In verband met de te kleine personele bezetting tijdens deze wijkraadsvergadering
kunnen helaas een aantal punten, die op de agenda staan beperkt behandeld worden.
Hetzij worden deze doorgeschoven naar de wijkraadsvergadering, te houden in april.

 1. Notulen vorige vergadering ( 13 februari 2018 )
  De notulen worden tekstueel dan wel naar aanleiding van, zonder aanpassingen vastgesteld .
 1. Post 10 januari – 13 februari 2018
  Uitnodiging openings- starthandeling ” Schoterbos ” – 14 Maart – 10h00 – 11h00
  Haarlem Link
 1. Voorbereiden Jaarvergadering

Het huidig personele aanbod van de Wijkraad in aanmerking genomen, rijst de vraag
of wij de Jaarvergadering door willen laten gaan, op 17 april. De Jaarvergaderingen worden weliswaar redelijk tot goed bezocht, maar het aanmelden van wijkraadsleden
en de response uit de wijk doet de vraag rijzen, is er wel behoefte in de wijk aan het functioneren van een Wijkraad. Na de laatstgehouden Jaarvergadering in 2017,
is er een Transitiegroep opgericht, om te bepalen hoe, en in welke vorm wijkraadswerk voortgang zou kunnen verkrijgen. Het bestaansrecht c.q. voortbestaan van de Wijkraad zal een aandachtspunt zijn op de komende Jaarvergadering.

 1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Na het bezoek ten stadhuize aan de Adviescommissie, op 12 februari 2018, werd door
de Adviescommissie verzocht aan de bewoners op het voorstel van de Gemeente te reageren, binnen 2 weken. Via de Wijkraad werd de reactie van de vertegenwoordiger
van de direct betrokken bewoners Generaal Spoorlaan, inclusief van de Wijkraad zelf, verzonden. Het wachten is nu op de uitspraak van de Adviescommissie.

 1. Update: Overlast Marsmanplein

Er is aanhoudend sprake van jongeren gedragsoverlast, op het Marsmanplein.
Attributen, zoals onder meer blokken verplaatsen, oneigenlijk hinderlijk verblijven in de parkeergarage Marsmanplein, stenen gegooi naar een balkon van een bewoner, geschreeuw en gebral met de daarbij behorende overmatig gebruikte luid en duidelijk geproduceerde krachttermen. Met name zicht- en hoorbaar tot in de latere uurtjes in de avond, en nacht. Het een en ander werd inmiddels gefilmd.

Op bewonersniveau werd telefonisch contact gelegd met een vertegenwoordiger van
de Gemeente Haarlem. Het verschijnsel is bekend, maar wordt in de visie van de bewoners aan het Marsmanplein niet als voldoende hinderlijk erkend. Dat houdt in, dat men de inzet van Handhaving ter plekke als onvoldoende ervaart. Daarbij geldt de indruk, dat nogal wat jongeren uit Velserbroek zich naar het Marsmanplein begeven, om daar te blijven hangen.

De sfeer wordt, alsmede en inmiddels de tijdsduur in aanmerking genomen allengs grimmiger !
Het kan niet de bedoeling zijn, en het is bepaald onwenselijk, dat direct betrokken bewoners zelf handhavend op gaan treden. Het is niet ondenkbaar, dat een boze bewoner in onbeheersbaar boze gemoedstoestand zich tot de jongeren zal richten, met alle kwalijke gevolgen van dien. Het betere weer, om buiten te verblijven is in aantocht.

Het wordt als irritant ervaren, dat bij het telefonisch contact leggen met de Gemeente, steeds de vraag opduikt, ” Is er sprake van wel of geen overlast ? ” . Het houdt wel een keer op steeds te moeten uitleggen, of aanhoren, aan welke criteria bepaalde overlast dan wel
of niet zal moeten voldoen.
De bewoners mogen verwachten van de Gemeente, dat een oplossing in het op zijn minst nabije verschiet wordt bewerkstelligd. Het wordt nu wel een keer tijd, is men van mening.
Op bewonersniveau zal via e- mail contact worden gelegd, wat er aan oplossingen door
de Gemeente kan worden aangedragen, om de in het geding zijnde normale gedragsetiquette op het Marsmanplein in de oude luister te kunnen herstellen.

Zijdelings wordt opgemerkt, dat er op plekken wordt geparkeerd, bijvoorbeeld op de invalidenparkeerplaatsen bij het laden en lossen van Albert Heijn, waar dat voor de reguliere parkeerder niet is toegestaan. Hierop wordt helaas geen handhaving losgelaten, zo blijkt.

 1. Wijkkrant

Geen nieuwe kopij, op dit moment.

 1. Nieuwe wijkschouw plannen
  1. Nieuw ingeplande Wijkschouw 15 mei 2018
 1. Financiële afronding 2017

Ruud dient de financiële gegevens betreffende het afgelopen jaar 2017 in bij
de Gemeente, ter goedkeuring.

 1. Sluiting ( 21h15 )

Volgende WIJKRAADsvergadering : DINSDAG 10 april 2018