Wijkraadsvergadering 15 oktober 2019

wijkraad Delftwijk Waterbuurtwww.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemSecretaris@delftwater.nl

Agenda

   Wijkraadsvergadering 15 oktober 2019

   Aanvang 20.15 uur

   Locatie: Buurtwinkel Generaal Spoorlaan 140

  1. Opening en mededelingen.

2. 2/10 bijeenkomst geweest met Pre Wonen betreffendeAart van der Leeuwstraat vanaf nu bekend als de Schrijvers (wonen in Delftwijk) Nieuwbouw Delftplein nog een verder bericht over, afspraak volgt nog.

Wijkflyer rondgebracht.

3. Vaststellen agenda

4. Notulen vergadering 10 september 2019.

5. In-en Uitgaande post:

Initiatievencafe 18/11

Dock radio-talkshow Nieuw in Noord 7/10 1e uitzending (site)

Initiatievenbrief van bewoners naar College betreffende onveilige oversteek voetgangers vanaf MMP naar Rijnstraat.

Diverse reakties op verplaatsen 2 bruggen Schoterbos.

6. Werkgroep website nog verder uitbouwen.

7. Wijkkrant december 2019. Aan te leveren kopij.

8. Schoterbos.

9. St. Maartenoptocht.

10. Rondvraag en sluiting.

11. Volgende vergadering op 12 November.

Nieuw activiteitenseizoen DOCK Haarlem Noord

Als de zomervakantie voorbij is en de scholen starten weer, dan begint ook het nieuwe activiteitenseizoen van welzijnsorganisatie DOCK in Noord. Een gevarieerd programma voor alle leeftijden van maandag tot en met vrijdag. Voor je eigen ontwikkeling kun je allerlei dingen leren op het gebied van taal, creativiteit, computer en andere digitale zaken, en fietsles. Of gaan werken aan je conditie via yoga, sportief bewegen op muziek, wandelen e.d. Of gewoon voor de gezelligheid naar de bingo, de buurtkamers voor senioren, de buurt-lunch, chillen in de jongerenruimte, de meiden-activiteiten, de busuitjes enzovoort. DOCK is er ook voor diverse hulpvragen en coaching, vrijwilligers-werk en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. 

We hebben ook wat bijzondere activiteiten: Elke eerste maandagavond van de maand is er weer de Talkshow ‘Nieuw in Noord’ met gasten over activiteiten, ontwikkelingen en nieuws in Haarlem-Noord. Dit wordt afgewisseld met muziek en een liveoptreden vanuit de radiostudio van Haarlem105. Dus op radio (FM 89,9) of via hun website te beluisteren. Op 7 oktober, 4 november en 2 december enz. van 20-22.00 u. Luister eens, dan ben je weer helemaal bij. Verder is er de werkplaats Stop de Schulden, waar mensen gezamenlijk oplossingen vinden voor hun administratieve en financiële problemen. Elke donderdagochtend in de Horizon. Weer grip op je geld! DOCK heeft activiteiten en diensten op verschillende locaties in Noord: zoals de Buurtwinkel Marsmanplein (Generaal Spoorlaan 140), wijkcentrum de Horizon ( Ambonstraat 2/Nieuw-Guineaplein) en Cronje 1A (dus in de Cronjestraat) Daar kun je binnenlopen en is ook ons programma te vinden. Of kijk op de website https://www.dock.nl/buurten/haarlem/noord. Of bel tel. 023-5436011 (De Horizon). Welkom! 

Wijkraadsvergadering 10 september 2019

wijkraad Delftwijk Waterbuurtwww.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemSecretaris@delftwater.n

  Agenda   

Wijkraadsvergadering 10 september 2019

Aanvang 20.15 uur Locatie: Buurtwinkel Generaal Spoorlaan 140

1. Opening en mededelingen.

2. Wijkagent is met langdurig ziekteverlof vervanging nog niet bekend.

Antwoord Henk Wieleman Colliers over actie wijkraad mbt parkeergarage MMP. In oktober komt een infoavond over laatste fase D2020 complex Aart van der Leeuwstraat.

3. Notulen vergadering 9 juli 2019 4. In-en Uitgaande post:

Petitie St.Kringloopwinkeltje Paleis Noord moet open blijven (site). Uitnodiging Democratiefestival 30/08 in Nijmegen (site). Programma DOCK vanaf de zomer. Taoist Tai Chi in Delftwijk. Brief Hr.Hak over plantenbakken boven ingang parkeergarage MMP. Flevoplein Festival 28/09 van Marcel Smeenk. Antwoord Schaakspel van St.Buurtschaak. Aanmelden democratische buurt & wijk experimenten.

5. Wijkflyer is in de maak.

6. Werkgroep website nog verder uitbouwen.

7. Werkgroep GFT.

8. Schoterbos.

9. St. Maartenoptocht.

10. Sluiting.

Petitie “Stichting en Kringloopwinkeltje Paleis Noord moet blijven”

Uitnodiging om de petitie “Stichting en Kringloopwinkeltje Paleis Noord moet blijven” te ondertekenen

Op petities.nl ondertekende E.C. Ter Horst (sjiekelfje@gmail.com) zojuist de petitie “Stichting en Kringloopwinkeltje Paleis Noord moet blijven” met de aantekening “Gevolmachtigde Stichting en Kringloopwinkel”.

Met deze e-mail nodigt E.C. Ter Horst u uit om deze petitie ook te bekijken en eventueel te ondertekenen.

Als u niet wilt ondertekenen hoeft u niets te doen. Uw e-mailadres is eenmalig gebruikt voor het versturen van deze uitnodiging. U ontvangt verder geen uitnodigingen van petities.nl tenzij een ondertekenaar uw adres weer invoert.

De petitie kunt u bekijken op:

https://paleisnoordmoetblijven.petities.nl

Bent u ook voor het behoud van ons buurt Kringloopwinkeltje en Stichting Paleis Noord met haar activiteiten voor jong en oud. Teken dan deze petitie en help mee. Samen voor Elkaar!

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris: sjiekelfje@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Stichting Petities.nl

STEUN PETITIES.NL

Met uw gift (geld of tijd) wordt de website beter. Zie https://petities.nl/doneren voor details.