WBO R-Net Noord

Informatie WBO over R-Net Noord

Het is lang stil geweest rond de Zuidtangent van NS station Haarlem naar het Delftplein. Het beestje heeft inmiddels een andere naam gekregen en heet nu R-net.
Eind november is er weer een gesprek geweest met wethouder van Doorn. Aanleiding was de brief van gedeputeerde Post van de Provincie dat de provincie geen onderzoek doet naar de 3 mogelijke traces.
De gemeente gaat dit nu zelf doen. Het WBO krijgt vooraf inzage in de onderzoeksopdracht. De opdracht voor dit onderzoek wordt – indien er voldoende geld voor kan worden vrijgemaakt – in januari 2012 aanbesteed. Uiteraard worden ook de resultaten van het onderzoek – dat hopelijk voldoende uitgebreid zal zijn – met het WBO besproken. Ook andere partijen die met de mogelijke routes te maken kunnen krijgen worden bij het proces betrokken, bijv. de ondernemerskring Waarderpolder.
De gemeenteraad heeft bij motie uitgesproken dat er voor het zomerreces 2012 een besluit moet zijn genomen inzake de tracekeuze. Wethouder Van Doorn heeft nogmaals nadrukkelijk uitgesproken dat – stel dat voor het trace Rijksstraatweg wordt gekozen – er geen “betonnen bak” komt en het HOV gewoon met het verkeer meerijdt.
Het zou goed zijn om dit ook uitdrukkelijk mee te nemen in de randvoorwaarden bij het onderzoek naar de verschillende traces.

Eerste gerenoveerde Heilige Huisjes opgelevert

Oplevering Beeldjeshuizen Of “Heilige Huisjes”

Op woensdag 13 juli werd op feestelijke wijze de renoveerde beeldjeshuizen opgeleverd.
Ondanks het slechte weer waren er toch veel bewoners gekomen die deel wilde uitmaken van de feestelijkheden.
Ymere had zijn best gedaan om er wat leuks van te maken.
Er waren lovende woorden over de uitstekende samenwerking tussen Ymere, de projectontwikkelaar, aannemer en natuurlijk de bewoners.
De bewoners waren zeer tevreden over de werknemers die netjes hebben gewerkt, het was niet altijd even makkelijk tijdens de renovatie.
De Klankbordgroep kreeg uithanden van de rayondirecteur een mooie bos bloemen.
Wethouder Jan Nieuwenburg bevestigde eigenhandig het felbegeerde boortje als zijnde Stadsmonument aan de muur.
De betrokken bewoners van de beeldjeshuizen kregen als cadeau voor hun geduld een mooie bloemenbak die zij kunnen neerzetten in de bloemenbakhouder op de eerste verdieping.
Al met al een ieder kan trots zijn, want de huisjes zien er allemaal geweldig uit.

Oplevering eerste flats Serenade

De Verborgen Transformatie Van Haarlem-Noord

12 Juli 2011 (bron : Haarlems Dagblad)

De stad kende de afgelopen jaren een ware vloed aan bouwplannen. Nu het voormalige Droste-terrein, het Ripperdacomplex, de Mariastichting en de Raaks gereed zijn, lijkt de stroom opgedroogd. Niets is minder waar.

Maar je moet er wel wat harder voor zoeken. In een wat verloren hoek van Haarlem, verstopt tussen het winkelcentrum Marsmanplein en de Westelijke Randweg, in de uiterste hoek van Haarlem- Noord, vindt een ware transformatie van Delftwijk plaats.

Wie wel eens met de auto richting de Velsertunnel rijdt, ziet de wijk voorbij schieten. Er gebeurt daar iets, maar wat? Ook vanaf de Rijksstraatweg vang je niet meer dan een glimp op.

Vanuit de lucht valt de ware omvang pas echt op. Het meest in het oogspringend: de drie bouwblokken, vernoemd naar bundels van de dichter Slauerhoff. Het bovenste blok, nabij de Randweg, heet Soleares. De middelste, met de rode betimmering rond de binnenplaats, Serenade. En de onderste, met het blauwe accent, draagt de naam Saturnus.

Het zijn grote, robuuste bouwblokken, waar de verrassing min of meer achter de gevel zit, zo bleek afgelopen vrijdag toen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe huis in Serenade kregen. Architecte Vera Yanovshtchinsky heeft gekozen voor ruime binnenpleinen, die deels toegankelijk zijn voor de bewoners of gebruikt worden om de auto te parkeren. De gekleurde betimmering geeft de huizen aan deze zijde een Scandinavische feel. De dakterrassen zijn niet door schuttingen van elkaar gescheiden, zodat een ruime buitenruimte ontstaat die uitnodigt om een praatje met de buren te maken en tegelijk toch voldoende privacy geeft.

Slauerhoff is niet het enige project in Delftwijk. Ten noorden, in de richting van het ziekenhuis aan het Delftplein, worden op dit moment nog honderden appartementen gebouwd. In totaal gaat het om bijna twaalfhonderd woningen.


Voorlopig ontwerp wijkpark

Voorlopig Ontwerp Wijkpark Delftwijk

20 juni 2011

Als onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk wordt er een wijkpark gecreeerd tussen de huidige nieuwbouw, Jan Prinslaan en de Randweg. Het voorlopige ontwerp is klaar en het is een waterrijk park geworden.

Het is mogelijk tot 5 augustus 2011 om schriftelijk op het voorlopig ontwerp te reageren:

Gemeente Haarlem
t.a.v. Mevrouw A. van broekhuizen
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Of een email aan a.broekhuizen@haarlem.nl

Het voorlopig ontwerp: Wijkpark.pdf