Uitnodiging Democratiefestival 2019

Uitnodiging Democratiefestival 2019 Nijmegen
Bent u er ook bij?
Kom mee naar het Democratiefestival en laat u inspireren door een mooi en divers programma!

Op vrijdag 30 augustus is het Democratiefestival in Nijmegen. Alle gemeenten in Nederland zijn uitgenodigd om met een bus naar het festival te komen. Vanuit Haarlem reizen wethouder Jur Botter, enthousiaste Haarlemmers, raadsleden en ambtenaren met de bus af naar Nijmegen.
Het festival vindt plaats op stadseiland Veur Lent in Nijmegen. We staan met de voeten in het zand en alle activiteiten vinden plaats in tenten. Echt een festival dus! Geïnteresseerde Haarlemmers zijn van harte welkom om zich aan te melden, toegang en vervoer zijn gratis. 
Over het festivalIedereen, jong en oud, is welkom. Het Democratiefestival biedt een divers programma met meer dan honderd debatten, lezingen, live interviews, stadssafari’s, exposities en heel veel andere activiteiten, zoals een politiek circus en een zweefmolen. Er zijn bekende en onbekende mensen om mee in gesprek te gaan over onderwerpen als werk en inkomen, gezondheid, duurzaamheid, onderwijs en jeugd en over de manier waarop we met elkaar samenleven. Geniet van de verschillende foodtrucks en ga op in het muzikale- en culturele programma met optredens van o.a. de Tante Joke Karaoke Band, Merol en Jonna Fraser.
Bekijk hier het volledige programma
Praktische informatie
Vervoer naar het festival en toegang tot het festival is gratis. Kosten voor eten en drinken tijdens de dag zijn voor eigen rekening. De bus vertrekt om 9.30 uur vanuit Haarlem naar Nijmegen. We verwachten rond 23.00 uur weer terug in Haarlem te zijn.
  
Aanmelden
Als u met de bus mee wilt reizen naar het festival kunt u zich t/m 19 augustus aanmelden door een mail te sturen naar nieuwedemocratie@haarlem.nl.
Hierbij hebben wij de volgende gegevens van u nodig: Naam (bij aanmelden meerdere personen graag alle namen opgeven)Telefoonnummer(s)
Aanmelden busreis vanuit Haarlem
Wilt u liever op eigen gelegenheid naar het festival gaan? U kunt zich aanmelden op de website www.democratiefestival.nu

Betere zorg in uw buurt

Zorgbalans werkt sinds kort met kleine buurtteams in de wijk, ook in uw
wijk. Wat heeft dit voor gevolgen? Zorgbalans licht de nieuwe situatie toe.

De Kleinere teams

Natuurlijk was Zorgbalans al veel langer werkzaam als grootste thuiszorgorganisatie in uw wijk.
Sinds kort hebben de grote teams zich echter opgesplitst in kleine buurtteams, die allemaal dicht bij u in de buurt eigen huisvesting hebben betrokken.

In uw buurt heeft het team van Haarlem Centrum een mooie locatie gevonden aan de Nassaulaan 4.

Dicht bij onze cliënten

De reden voor deze verandering is om dicht bij onze cliënten te zijn.
Vanuit de kleine teams, met maximaal vijftien medewerkers, kunnen we u thuis de zorg bieden op de manier zoals u dat graag wilt.

Nauw contact

De teams bestaan uit wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden.
Deze teams leveren alle zorg bij u thuis. Denk bijvoorbeeld aan verzorging, verpleging en begeleiding. De wijkverpleegkundigen staan in nauw contact met de huisartsen in Haarlem. Ook kennen zij alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van dagbesteding en andersoortige activiteiten.

In gesprek met de buurt

Samen met de wijkraad willen wij de komende tijd in gesprek gaan met de buurt.
Daarbij gaan we kijken op welke wijze Zorgbalans in uw wijk een bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de bewoners. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het houden van spreekuur door de wijkverpleegkundigen. Of aan themabijeenkomsten waarbij we voorlichting geven over bepaalde onderwerpen, zoals dementie.
Ook informatie over de komende veranderingen in de AWBZ-zorg willen wij graag met u delen, evenals de rol die de gemeente gaat spelen. Hierover zullen wij u via verschillende kanalen regelmatig informeren.

Goed contact met onze cliënten’

Het Buurtteam Haarlem Delftwijk van Zorgbalans bestaat uit tien medewerkers. Allemaal ervaren krachten die onze cliënten alle zorg kunnen bieden; in geval van psychische ziekte tot ernstig lichamelijke ziekte.
“Wij hebben veel kwaliteit in huis, verteld verpleegkundige i.o. Natasja Haak, die we tegenwoordig nog beter kunnen inzetten. Doordat we nu met kleine teams werken, kennen we de wijk en de mensen nog beter. Daardoor kunnen we directer op hun wensen inspelen. Als cliënten contact met ons opnemen, krijgen ze niet de zorgcentrale aan de lijn, maar direct de medewerkers die in de wijk ook aan hun bed staan. De mensen die ze kennen dus.
Dat is een stuk laagdrempeliger.”

Meer weten?Wilt u in contact komen met het team in uw buurt? Of wilt u thuiszorg aanvragen?
Dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Zorgbalans (algemeen)
023 – 8 918 918
of mail info@zorgbalans.nl

Buurtteam Haarlem Delftwijk

Nieuwbrief Samen voor elkaar?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen het programma Samen
voor elkaar?

Wat hebben we de afgelopen maanden bereikt en welke
activiteiten staan op stapel?

Met deze nieuwsbrief willen we alle
professionals in het sociaal domein informeren en inspireren. U kunt
deze nieuwsbrief verder verspreiden binnen uw netwerk. Nieuwe lezers
kunnen zich ook aanmelden via samenvoorelkaar@haarlem.nl

Nieuwsbrief SvE oktober 2013

ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

PERSBERICHT

ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

Programma met ook architectuurfietstocht door Noord en discussieavond Delftwijk
Het ABC-Architectuurcentrum heeft dit voorjaar een zeer goed bezochte wijk-te-kijktentoonstelling over het noordelijk deel van Haarlem Noord georganiseerd.
Het deel van deze expositie dat de ruimtelijke ontwikkeling van Delftwijk behandelt, met ook aandacht voor het verleden van Schoten, is nu te zien in het Delftrijk-gebouw in Delftwijk.

De nadruk ligt hierbij op de plannen voor vernieuwingen door de jaren heen, die goed zichtbaar zijn in deze wijk.
Aan de hand van foto’s en teksten worden enkele van deze wijkprojecten belicht.
Ook de rijke voorgeschiedenis van Haarlem-Noord met het ontstaan van Schoten heeft een plek in het geheel.

Vrijwilligers van het ABC hebben de expositie samengesteld en daarbij gebruik gemaakt van onder meer materiaal van st. Historisch Schoten.
Op initiatief van welzijnsorganisatie Dock staat deze expositie nu opgesteld in het Delftrijkgebouw aan de Generaal Spoorlaan 2. Van 2 september tot en met 6 december is het hier te zien in de gang op de 1e etage en in de ‘Huiskamer van Delftwijk’ (ma. t/m do. van 9-11 u.; do.mid. 14-16 u. als ook wanneer Dock-wijkopbouwwerk aanwezig is en op aanvraag: 06-38828285)

Het ABC-Architectuurcentrum organiseert m.m.v. Dock bij deze expositie nog twee andere activiteiten.
Zo wordt op vrijdagochtend 20 september een fietstocht georganiseerd langs de bijzondere projecten en de architectuur van Haarlem Noord.
Start: 10.00 uur vanaf Huis te Zaanen, Zaanenpark. Duur ca. 2,5 a 3 uur (inclusief pauze/bezoek aan expositie) Kosten: 7,50
(gepast te voldoen bij start), inclusief koffie. Telefonische aanmelding noodzakelijk bij ABC, di.-zo. 13-17 u. tel. 5430584.

Later in het najaar volgt nog een ABC-discussieavond-op-locatie in Delftwijk.
Mogelijke thema’s bij die bijeenkomst (n.a.v. reacties op de tentoonstelling) zijn: ‘Duurzaamheid in Noord’;
En :‘Hoe in deze crisistijd verder met Delftwijk-Zuid nu Delftwijk-Noord bijna klaar is?’;
‘Corporaties-wens versus regeringsbeleid: hoe verder en wat zijn de gevolgen. Meer informatie

www.architectuurhaarlem.nl.

Voor meer informatie :

-Marcel Smeenk, wijkopbouwwerker
Welzijnsorganisatie Dock,
Tel. 06-38828285

-Erica van Brussel, ABC Architectuurcentrum
Tel. 023 5340584

Huisvuil in Delftwijk

Huisvuil in Delftwijk

Er zijn de afgelopen weken zeer veel klachten binnen gekomen bij de wijkraad over het niet juist
omgaan met huisvuil.

De vuilniszakken staan naast de vuilcontainers en worden regelmatig open gescheurd door
vogels,katten en meeuwen.

Er zijn grote zorgen omdat dit huisvuil stinkt en ratten aantrekt. Vooral rond de Aart van der
Leeuwstraat,van Moerkerkenstraat ,van Suchtelenstraat,van Eckerenstaat,PC Boutensstraat.

Verschillende bewoners nemen de moeite om het vuil op te ruimen om erger te voorkomen.

De wijkraad neemt de klachten serieus en gaat in gesprek met de gemeente om adequate
maatregelen te nemen.

Volledige bericht :

Nieuwsbrief Moedercentrum Noor

Website

Op www.moedercentrumhaarlem.nl kunt u binnenkort alle informatie over het aanbod en het nieuwe programma vinden. U kunt vrouwen en/of moeders informeren als u denkt dat het nuttig voor hen is om meer te weten over de moedercentra. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die de taal slecht beheersen, die weinig contacten hebben, die met opvoedvragen zitten, die vrijwilligerswerk of betaald werk zoeken, die een opleiding zouden willen doen.

Folders en flyers

DOCK Haarlem heeft mooie nieuwe folders gemaakt waarin u informatie over de diensten en activiteiten kunt vinden, gebundeld per afdeling of werksoort. De moedercentra hebben daarnaast aparte folders met het totale aanbod. Om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken, willen wij graag alle organisaties, huisartsen en scholen 10 folders sturen. Wilt u er meer, dan kunt u een mail sturen. Wilt u flyers ontvangen over specifieke activiteiten dan sturen wij u die ook graag toe.

Training

Voor vrouwen die zichzelf willen ontwikkelen om beter mee te kunnen doen in de samenleving, organiseren wij vanaf september een training ‘Persoonlijke Effectiviteit’. In de training komen ondermeer aan bod: zelfvertrouwen vergroten, voor jezelf opkomen, je talenten ontdekken. Kent u iemand waarvoor deze training zinvol zou kunnen zijn?

Vanaf januari 2014 kunnen vrouwen die hun financiën en administratie beter op orde willen krijgen, meedoen aan de Budgetteertraining.

Voor beide trainingen kunnen zij zich vanaf nu aanmelden via onderstaande adresgegevens van het moedercentrum.

Indische Buurt Leeftdag

Vanuit het moedercentrum heeft een grote groep vrouwen en meisjes meegewerkt aan dit buurtevenement op het Nieuw Guineaplein. Mede door dit evenement krijgt het moedercentrum ook in de buurt een stevige basis.

Docente gezocht

Naar aanleiding van de lange wachtlijst voor hulp bij de Nederlandse taal zoeken wij een gediplomeerde docente NT2. Daarmee willen wij een tweede groep Beter Nederlands opzetten. Met 2 groepen kunnen wij de vrouwen beter indelenniveau, dit bevordert naar de ontwikkelingvan detaal. Docenten werken op vrijwillige basis, eventueel met een kleine vergoeding.

Voor de beide groepen zoeken wij tevens assistenten die de docenten ondersteunen en zonodig met een klein groepje apart werken.

Ook taalmaatjes die één of meer vrouwen willen helpen zijn zeer welkom. Op dit moment zoeken wij dringend naar een taalmaatje voor een vrouw die nog geen Nederlands spreekt. Kijk voor meer informatie ook bij Gilde Samenspraak:

http://www.vwc-haarlem.nl/gildehaarlem/samenspraak

Bezoek aan Historisch Museum Haarlem

De vrouwen die het hele jaar hebben deelgenomen aan de groep ‘Beter Nederlands’ zijn onder begeleiding van de docente en haar vrijwillig assistente naar het Historisch Museum Haarlem geweest. Kijk voor een verslag van dit bezoek op http://www.historischmuseumhaarlem.nl/images/oosterse%20vrouwen.pdf

Nieuw seizoen, nieuw programma

De opening van het nieuwe seizoen in de moedercentra zal dit jaar plaatshebben op dinsdag 3 september van 9.00-13.00 uur. Zoals altijd zijn alle vrouwen van harte welkom voor informatie, inschrijving, workshops en gezellig samenzijn. Het programma van de Open Dag verschijnt in augustus op de website.

Kent u vrouwen die:

  • weinig sociale contacten hebben?
  • zich willen ontwikkelen?
  • graag vrijwilligerswerk zouden willen doen?
  • betaald werk zoeken?
  • hulp zoeken voor hun probleem of problemen?
  • opvoedingsondersteuning vragen?
  • een bepaald talent hebben/over bepaalde kennis beschikken?
  • graag andere vrouwen willen helpen of coachen?

Dan kunt u ons helpen door hen te informeren over het moedercentrum en de Open Dag op

3 september.

 

Wij wensen iedereen graag een mooie zomer met rust, ontspanning en plezier!

>>> Download PDF Versie