Notulen Wijkraadsvergadering 11 maart 2014


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl / Twitter: @DelftWater

Notulen Wijkraadsvergadering 11 maart 2014

Aanwezig: Cor, Ruud, Marion, Petra, Mohamed
Afwezig met bericht: Marijke
Afwezig zonder bericht: Max

Te gast:
Robert Keijzer (Bewonerscommissie nieuwbouw aan Delftplein) is aanwezig bij de vergadering. Hij is bestuurslid van de bewonerscommissie Hoog&Laag bij het Delftplein/Johan Limpershof (o.a. Gerard Revestraat). Zijn aanwezigheid wordt erg gewaardeerd vanwege zijn sleutelrol in het betrekken van de bewoners bij de doelstellingen voor het Delftplein Groen. Hij heeft bij de bewoners daar gevraagd naar hun wensen voor het Delftplein, de tendens is overwegend een groene invulling

Bezoekster:
Mevrouw Boeree, L flat Rijksstraatwegweg 775
Haar vraag: Er stond altijd een prullenbak bij de speeltuin, op het hoekje naar achterkant Limpershof, bij het hek. Nu is die er niet meer. Probleem: hondenpoep en ander afval. De gangbare weg voor dit soort zaken is het Meldpunt, de wijkraad heeft de contactgegevens gegeven, ze belt het meldpunt.

1. Opening en mededelingen
Spreekwoord: Een materialist is iemand die doorgaans de ring hoger schat dan de vinger.

31 maart zijn de drie vertegenwoordigers van de Woningcorporaties uitgenodigd om helderheid te krijgen over de huidige plannen voor sloop, renovatie, nieuwbouw etc, zodat de Wijkraad goed op de hoogte is.

Wijkschoonmaak (nog onbepaalde datum in mei, op 24 maart 13:30 is daar een vergadering over bij Delftwijk Leeft).

Komen dingen die op de website van MMplein staan ook bij ons? Nee: Maar als dat bij ons gemeld wordt (secretaris@delftwater.nl) wel.
Actiepunt Isodoor: Dit met Bert Buter overleggen.

Mededelingenbord. Sleutel niet bij de kapper, omdat de wijkraad verantwoordelijkheid heeft over inhoud en we dat niet kunnen uitbesteden aan een andere partij.

Activiteitenkalender van ons, MMplein en DWL kan erin.
Actiepunt ?: De activiteitenkalenders van ons, MMplein en DWL printen en in het Mededelingenbord hangen.

Agenda stroomlijning met Delftwijk leeft en Activiteitencommissie MMplein.
Wij moeten hen op de hoogte houden en aan hun vragen hetzelfde te doen.

Stroomlijning DWL en Wijkraad: Isodoor heeft aan Anne Marie de Regt gevraagd wat de verhouding is tussen DWL en de Wijkraad met als doel te kijken hoe er het best samengwerkt of synergie plaats kan vinden.

Lampenkappen bij voorkant Plus supermarkt. Ziet er momenteel niet mooi uit, maar Martin Jansen heeft bij DWL gezegd dat de lantaarnpalen op den duur verwijderd worden. Hij heeft ook gezegd dat het in de oorspronkelijke plannen stond.

Ruimte naast AH Albert Heijn. Voor SIG, eventueel te huur voor vergaderingen etc. Het is nog onduidelijk of dit overeen komt met de officiële plannen.

Actiepunt voor Isodoor bij Wijkgesprek: Menno vragen over slechte communicatie met Wijkraad (o.a. over verlichting lampenkappen bij Plus, ruimte naast AH)

De huidige Wijkwinkel gaat op de duur tegen de vlakte, we gaan kijken naar een andere locatie.

2. Vaststellen agenda
Geen aanpassingen.

3. Notulen Wijkraadsvergadering dd. 11 februari 2014
Opties voor de Wijkkrant: Bij het Partner Platform is de optie van clusterniveau niet ter sprake gekomen.
Actiepunt herhaling: Financiën, contact met Schalkwijk

4. Actiepunten
Doorgenomen

5. In- en uitgaande post periode 11 februari 2014 – 10 maart 2014

– Brief gemeente over WOZ (ligt in de wijkwinkel op de plek van de penningmeester). Heeft Ruud betaald.
– Bert Buter – Actiepunt Ruud: Aanpassingen gegevens winkeliers in wijkkrant.
– Debbie Kremer – Buuv: Komt bij vergadering april over Buuv vertellen.
– Saskia ter Burg – VvE de Lyriek – gebouw Morgenzon: Schaakbord en bord parkeergarage – Cor heeft gereageerd.
– Bram Verrips – WR Dietsveld Vogelbuurt / WBO: Vondelweg & Debat op 8 maart. Geen reactie vanuit de Wijkraad.
– Verslag WBO
– Peter Möllers – Spaarnelanden: Sluiting ondergrondse containers. Brief wordt op website geplaatst.
– Presentatie Piet Haker – Samen voor Elkaar. Wordt op website geplaatst.
– Afmelding Interim Beheer.
– Factuur aanpassingen website. Wordt door Ruud betaald.
– Gemeente Haarlem: Stadskrant voortaan 1 keer per maand. Officiële informatie wordt inmiddels gedeeld via www.officielebekendmakingen.nl
Hij wordt ook niet meer naar de wijkraad verstuurd maar valt te lezen op https://www.haarlem.nl/stadskrant/

Actiepunt Marion en Isodoor: Prioriteiten aanwezigen bij vergadering april.
Actiepunt Marion of Isodoor: Vragen bij PP of WBO wat de resultaten zijn van onderzoek Wageningen betreffende verbreding Vondelweg.

6. Voortgang proces zoektocht DB
Actiepunt Petra: Stuurt een berichtje naar Menno over de vorderingen / evaluatie.

7. Afrekening 2013
Kascontrole is uitgevoerd. De afrekening wordt ondertekent door de voorzitter en de penningmeester.

8. Jaarvergadering
Structuur aanpassingen en stelling
Aanwezigheid radio Haarlem 105
Voorbereidingen

Actiepunt Isodoor: Checken of Ciska foto’s wil komen maken.
Actiepunt Isodoor: Dubbelchecken of Radio Haarlem 105 komt

Goed de planning van de avond duidelijk maken: Cor. Iso houdt de planning tijdens het Politiek Café

Iso doet het praatje over het Delftplein, hij noemt dan sowieso het onderwerp Bijen en verwijst mensen door naar Marion als ze daar meer over willen weten.

Mohamed geeft aan barman te willen zijn.
Petra vraagt Sandra ook hiervoor.

9. Plaatsing schaakbord kisten
De opdracht is verstrekt en ze worden geplaatst.
Actiepunt Isodoor: Bij Martin Jansen checken over zijn opmerking bij DWL over de te plaatsen vierkante blokken ipv de plantenbak. IVM schoonheid, veiligheid (erover vallen), onbedoeld eroverheen rijden etc.
Petra / Robert sturen Isodoor zijn nummer zodat hij het snel kan checken ivm korte termijn.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.