Notulen Wijkraadsvergadering 13 mei 2014


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater

Notulen Wijkraadsvergadering 13 mei 2014

Aanwezig:
Petra, Ruud, Mohamed, Max, Marijke, Isodoor.

Te gast:
Elsbeth (Repaircafé), Claudia Damo, Tom en Mireille (bewoners Marsmanplein), Nico (wijkkrant vormgever), Wietze (Delftwijk City)

Afwezig met bericht:
Marion: Gefeliciteerd! (Isodoor zit vanavond voor), Robert de Keijzer, Fleur Huiberts, Jason Kwee

Afwezig:
Wenda Heemskerk

1. Opening en mededelingen
Beheer pinpas is geregeld (vanwege veiligheid hier verder geen info).
Max: Bestrating valt ook onder werkgroep Verkeer en Veiligheid.
Mohamed: Kranslegging 4 mei was indrukwekkend, druk bezocht.
Schaakbord update: eind mei worden de kisten geplaatst. Actiepunt Isodoor: Doorgeven aan Martin: MMplein als parkeerplaats in de zomer (ivm beschadigen schaakkisten).
Actiepunt Isodoor: Sleutel wijkwinkel voor Marijke.
– 50% budget Brief college dd 16 april 2014 (zie bijlage)
Vooral punt 27 over afschaffing leefbaarheidsbudget (activiteiten). (Wijkraadbudget blijft intact?) Kadernota is in mei.
Wat kunnen wij als wijkraad niet meer als we nog maar 50% budget hebben? Dit is voor de werkgroep Financiën.

2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.

3. Notulen Wijkraadsvergadering dd. 8 april 2014
Geen aanpassingen

4. Actiepunten
Actiepunt Isodoor: Gegevens contactpersoon financiën aan Ruud en marijke sturen.

5. In- en uitgaande post periode 11 maart 2014 – 8 april 2014
(De meeste post is onderverdeeld naar de werkgroepen)
Bewonersvraag: Overlast hondenpoep groenstrook tussen huurwoningen en Randweg net onder Delft Hoog&Laag.
Hondenpoep heeft vaak op de agenda gestaan, valt vanuit de wijkraad niets aan te doen: De mensen naar een andere plek verwijzen en anders handhaving bellen.

6. Taakverdeling / functieomschrijvingen
Aangepast en bevestigd.
Actiepunt Isodoor: vraagt Hein om de functieomschrijvingen op de website te vernieuwen.

7. Werkgroepen
Communicatie
Petra: Roads prints & pixels vergelijken met huidige aanbieder wijkkrant.
Nico: Als we naar hogere kwaliteit willen moeten ook de originele afbeeldingen bij stukjes tekst geleverd worden.
Actiepunt communicatie: Werkgroep bij elkaar komen.
Volgende Wijkkrant: Juni
Actiepunt communicatie: Digitale nieuwsbrief maken, Hein hierbij betrekken.

Voortgang proces zoektocht DB
Isodoor was bij de 2e workshop ‘Vinden & Binden’ 12 mei 19:30 – 21:30, handige tips gekregen.
Informatiemarkt Vrijwilligerswerk 22 juni 2014: Petra heeft gehoord dat dit niet onze doelgroep is.
Actiepunt Isodoor: Promotiemateriaal: Banner/t-shirts regelen. Ruud stelt een wat budget beschikbaar.
Er komt wellicht een stedelijke campagne, Isodoor zit in die werkgroep.

Delftplein Groener
We hebben een eerste bijeenkomst gepland.

Repaircafé
Er komt een stukje in de wijkkrant.
Actiepunt werkgroep Repaircafé: Er wordt een eerste bijeenkomst gepland.
Actiepunt Mohamed en Ruud: Informatiepakket repaircafé aanvragen.

Activiteiten
Sport & Speldag: Gecanceld.
17 mei Wijkschoonmaak, nog te weinig aanmeldingen. Volgend jaar beter promoten, kaartje in wijkkrant waarmee mensen een bloemetje kunnen halen.
24 mei is het voetbaltoernooi, met springkussen en dansschool optreden.
30 augustus: Nieuw Jassie recycle festival in het Schoterbos van 15:00 tot 23:00.
DWL: In september 10 jaar vernieuwing Delftwijk viering met activiteiten.
1 oktober: Flevoplein festival
Actiepunt Petra & Elsbeth: Activiteitenagenda maken voor Mededelingenbord.

Veilig verkeer
Bewonersvraag: Laden & Lossen MMplein.
Twee paaltjes tegen over de stoep rijden.
Pas na 07:00 uur laden & lossen?
Claudia, Tom en Mireille vergezellen Ruud en Max bij de werkgroep.
Actiepunt werkgroep Veilig verkeer: Met bewoners afspraak maken voor probleem laden en lossen.

Bewonersvraag Mireille: Overkapping achter roltrap garage, hangjongeren. Handhaving komt altijd wel (fijn!), maar niet meteen (begrijpelijk). Wietze en Isodoor zijn er gaan kijken, Wietze is nu op de hoogte.
Bewonersvraag: PC Boutenstraat en General Spoorlaan: te hard rijden.
Leyten / Gert-Jan Vlug: Werkzaamheden parkeergarage / MMplein als tijdelijke parkeerplaats. Actiepunt Isodoor: Communicatie MMplein als parkeerplaats doorsturen aan Ruud & Max.

Groen in de wijk
Antwoord Menno Evers over Simon Vestdijkpark
Veiligheid vijver: Voor kinderen blijft het gevaarlijk bij de rand, vooralsnog is hier geen oplossing voor die de gemeente gaat invoeren.

Wijkwinkel
Marijke deed eigenlijk al het meeste voor de wijkwinkel, ze vormt nu deze werkgroep en beheert ook de agenda voor verhuur.

8. Sluiting
Om 21:15 sluit de voorzitter de vergadering.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.