Notulen Wijkraadsvergadering 10 juni 2014

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater

Notulen

Wijkraadsvergadering 10 juni 2014

Aanwezig: Petra, Max, Robert, Marijke, Isodoor, Mohamed, Ruud, Marion

 1. Opening en mededelingen
 • Petra en Mohamed (vanuit Stichting Schakels) gaan morgen naar De Trapeze voor de voorbereiding van het Flevoplein festival. Dat is op 1 oktober.
 • Stichting Moskee An-Noor Haarlem (vrij vertaald ‘Moskee van het licht’) is opgezet, ze gaan op zoek naar een locatie en willen graag de steun van wijkraden. Het bestuur bestaat uit 11 mensen, Mohamed is voorzitter.
 • Terugkoppeling Buuv – heeft het effect gehad? De materialen die verspreid waren hebben gretig aftrek gevonden. Actiepunt Isodoor.
 • Handhaving is bereid een presentatie te geven bij de WR over de nieuwe situatie als er genoeg aanwezigen zijn. Zoals over het verschil tussen politie en handhaving.

Er is interesse, we gaan het aanvragen voor na de vakantie, en promoten. Actiepunt Isodoor.

 • Wijkraad t-shirts zijn geslaagd.
 • Wijkschouw – de vorige. Petra wil bij Martin checken hoe het staat met de (on)afgehandelde punten. Actiepunt Petra. In de toekomst moeten we als wijkraad hier degelijker mee om gaan.

Petra heeft Martin al meerdere keren gemaild om een nieuwe wijkschouw in te plannen voor september.

 • Delftwijk City jongerenuitje. Hoe kunnen we dat ondersteunen? Eventueel door ze te laten helpen bij het Flevoplein festival. Anders kijken of Delftwijk City ideeën heeft. Actiepunt Isodoor
 • Delftwijk City ruimte te huur. Is financieel niet veel voordeliger. Bij Stichting Schakels eventueel wel. Omdat de schatkist van de wijkraad kleiner wordt kunnen we bij Pre Wonen om huurverlaging vragen. Actiepunt Financiën.
 • Pannaveld: Als we een ruimte vinden is de mogelijkheid er. Isodoor zegt dat het op het Flevoplein zou kunnen. Die mogelijkheid gaan we onderzoeken. Actiepunt Isodoor
 • Update Schaakbord. Er is nog geen kist of carré te bekennen. Actiepunt Isodoor en Marion.
 • Communicatie met de gemeente is vaak niet naar wens, er is vaak geen reactie of pas na meerdere berichten.
 • Terugkoppeling PP, WBO, IB en WG?
 • Afscheid Jan Nieuwenburg 11 juni.
 • Spreekwoord:

Stilte is datgene wat je niet hoort als je goed luistert.

Wanneer uit tranen plots een lach ontstaat, opent zich de hemel.

 • De picknicktafel bij het speelveld bij de Gerard Revestraat is geplaatst naar blijdschap van de bewoners.
 1. Vaststellen agenda

Concept functieomschrijvingen voor de wijkraad worden als 4A aan de agenda toegevoegd.

 1. Notulen Wijkraadsvergadering 13 mei 2014

Pinpas beheer is toch iets ingewikkelder.

Actiepunt notulen op de website.

 1. Actiepunten

Max: Evaluatie onkruidveegactie: Hier zijn erg wisselende reacties over. Actiepunt Max: Er schort behoorlijk wat aan het tegengaan van ongewenst groen of andere vervuiling.

4a Functieomschrijvingen

Voor de wijkkrant vastgesteld.

 1. In- en uitgaande post periode 13 mei 2014 – 10 juni 2014
 • Aanvraag markering boomrondes. Actiepunt Iso: Hein vragen om het op de website te zetten. Ruud zet het in de krant.
 1. Hoe gaat het met de wijk? Waar willen we met de wijk naartoe?

Een Visie vormgeven

 • Sociale cohesie
 • Samenwerking met organisaties in de wijk

Actiepunt Petra en Iso: Met Delftwijk Leeft een werkgroep ‘Wijkvisie’ opzetten.

 1. Werkgroepen

Communicatie

 • Nieuwsbrief
 • Wijkkrant komt binnen 3 weken. Er is niet zoveel copij. Petra gaat een gewoonte maken van alle contacten op tijd te vragen of er copij is.

Werving nieuwe leden

De reacties van Petra en Isodoor op 24 mei waren voornamelijk dat mensen tevreden zijn in de wijk. We willen dat graag zo houden, daarom is het nog steeds gewenst dat mensen in de wijkraad komen. We zoeken een Voorzitter en een Penningmeester.

Delftplein Groen

Geen nieuws

Repaircafé

 • Stukje tekst voor in andere wijkkranten en De Haarlemmer. Actiepunt: Stukje in de wijkkrant en doorsturen aan de Haarlemmer.

Activiteiten

 • Wijkschoonmaak: Als je bij Supporter van Schoon aanmeldt krijg je allerlei spullen toegestuurd. Gemeente (Martin) stelt hondenpoepzuiger en veegwagen beschikbaar en nog andere dingen? Via Spaarnelanden. Delftwijk Leeft had dit niet in de hand genomen, maar volgend jaar gaan we dat zeker wel weer doen.

Veilig Verkeer

 • Reparatie PC Boutensstraat. Vanaf het park (Jan Prinslaan) naar het zuiden wordt niet aangepakt vanwege de toekomstige verbouwing van Delftwijk Zuid. Vanaf de Jan Prinslaan naar het noorden wordt in 2015 de riolering gedaan, dan wordt ook de straat aangepakt.
 • Parkeerproblematiek / spelen Slauerhofstraat. Actiepunt Ruud en Robert kijken of de bebording correct is en of er goed gehandhaafd kan worden.
 • Uitgang SIG. Optie is om een hek te plaatsen voor de ingang. Isodoor is met Arjan in gesprek of dit een oplossing biedt.
 • Bushalte PC Boutensstraat hoek Slauerhoffstraat Martinus Nijhofflaan? Er mist nog een hokje en de bus stopt er nog niet. Actiepunt: Bij Ger Wesseling checken waarom dit nog niet gedaan is.
 • Update problematiek laden/lossen MMplein. Er is veel materiaal verzameld over de situatie. Onder andere foto’s en de hoeveelheid verkeer. Gemiddeld 25 busjes per dag. Er rijden ook busjes snoeihard over het MMplein. Dat willen we echt niet. Actiepunt: bespreken met de winkeliersvereniging.

Groen in de wijk

Post: Aanvraag markering Boomrondes.

Wijkwinkel

Alles is in orde. Als de schaakstukken in de kisten zitten gaat Marijke weer grondig schoonmaken.

Extra: Marion heeft de projectkaarten die voor onze wijk van toepassing zijn samengevat voor de volgende DB vergadering.

 1. Sluiting

Volgende bestuursvergadering: 26 juni 19:00 uur

Volgende wijkraadsvergadering: 8 juli 19:45 uur

Petra is dan afwezig.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.