Notulen Wijkraadvergadering 8 Juli 2014

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Jan Prinslaan 3 
2025 NE Haarlem 
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

 

Wijkraadsvergadering 8 juli 2014

Aanwezig: Mohamed, Marijke, Marion, Ruud, Max, Elsbeth
Te gast: Piet de Vries (voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt)
Afwezig met bericht: Petra, Robert

 1. Opening en mededelingen
 • Gestolen staalkabels brug SV-park. Petra heeft het Menno laten weten, die heeft het doorgezet.
 • Ruud: brief Pre Wonen over huur. Actiepunt Ruud: verwarring omtrent de huur oplossen.
 • Ruud: Escalatie omtrent parkeren voor eethuis Agora. Het ging een tijd lang heel goed, maar nu is er toch weer een vervelende sfeer gegroeid. Idee is om een gesprek ter bemiddeling op te zetten met Menno Evers als diplomaat. Actiepunt Ruud: Neemt contact op met Menno Evers. Update bij volgende vergadering.
 • Marijke: overlast van jongeren die over het hek klimmen, het dak op en dan van gebouw naar gebouw springen. Naast het gevaarlijke aspect hiervan heeft het ook tot gevolg dat mensen hun ramen niet meer open kunnen laten staan.
 • Max: Simon Vestdijkpark (notulist heeft verder niets genoteerd).
 • Marion: 30 augustus is het Nieuw Jassie festival in het Schoterbos van 15:00 tot 23:00 uur.
 • Marion vind de wijkkrant goed geslaagd.
 • Terugkoppeling PP, WBO, IB en WG?

WBO:

a) Kadernota 2014 p. 72 nr. 1: Bezuinigingen subsidie wijkraden. Zie elders in deze agenda.
b) Samen voor Elkaar: Er komen twee wijkteams in Haarlem Noord.
c) Bereikbaarheid: 26 augustus presentatie rapport Wageningen aan het WBO, 22 september wordt dat voorzien van advies van het WBO aangeboden aan de wethouder.

Partner Platform:

 1. Presentatie Dock 2014-2015
 2. Verschil PP en WBO
 3. Leefbaarheidsbudget aanvragen tegenprestaties – documentatie is ontvangen.
 4. Kadernota, zie elders in deze notulen.
 • Presentatie handhaving over oa het verschil tussen politie en handhaving (beamer+laptop aanwezig). Data selecteren, die met Barbara Haan/ Marty Schouten overleggen, als we één datum hebben promoten in de wijk (of andersom?)

Besluit: In de buurt pijlen of er animo is via bewonerscommissies, winkeliersvereniging etc.

Actiepunt Isodoor

 • Wijkschouw – de vorige en de volgende.

15 september volgende wijkschouw: Middengedeelte (wijkpark), Delftwijk Zuid tot Jan Gijzenvaart.

– Niet parkeren in Dr. De Liefdestraat van 21 juli zo’m 4 dagen vanwege werkzaamheden? Actiepunt werkgroep Verkeer.

 • Pannaveld: Flevoplein, anders niet.
 • Update Schaakbord. Het wordt nu gebruikt! Nu nog een hufterproof bordje.
 • Petra: Handhaving: Wisselende acties wanneer er klachten over huisvuil op straat zijn etc. En reactie van handhaving dat patrouillerende auto’s op vignetplicht controleren, zonder dat we een vignetplicht hebben in de wijk. Waarom is dat dan?

Vraag aan handhaving.

Extra vraag van Max over afwisseling in bonnen schrijven.

 • Petra, Mohamed en Marion: Werkoverleg SIG-plan dienstencentrum op Marsmanplein: Er zijn veel plannen ter ondersteuning van de wijk: Sint Maarten, Troeptrimmen, dieren verzorgen van vakantiegangers, verkoop van zelfgemaakte producten. Marcel Smeenk verhuist naar het dienstencentrum. Namens de wijkraad nemen Petra en Mohamed deel aan dat overleg. Na de zomer wordt er een werkconferentie gepland waarvoor Mohamed en Petra uitgenodigd worden.
 • Bijeenkomst Elan, Petra:

10 juli is er een informatiebijeenkomst over het isoleren, van cv voorzien en sanitair/keukens verbeteren van de woningen. 70% moet instemmen met de plannen.

Petra gaat naar de bijeenkomst, Max gaat mee.

10 juli, 20:15, partycentrum Haarlem stadion.

 • Marion stelt voor om voortaan twee stuks van de agenda en notulen mee te nemen naar de vergadering, voor gasten etc.
 1. Vaststellen agenda

De bezorging van de wijkkrant wordt aan de agenda toegevoegd bij punt 8 werkgroep communicatie.

 1. Notulen Wijkraadsvergadering 10 juni 2014

De notulen zijn vastgesteld en kunnen door Hein op de website gezet worden. Actiepunt Isodoor.

 1. Actiepunten
 1. In- en uitgaande post periode 10 juni 2014 – 8 juli 2014
 • Info Sociaal Wijkteam en Samen voor Elkaar.
 • Uitnodiging expositie ‘De kunst van Herstel’ 10 juli 14:00 uur wijkcentrum Europawijk.
 • Criteria tegenprestatie aanvragen leefbaarheidsbudget.
 • Burgerspecial (huis-aan-huis krant) sociaal domein (Samen voor Elkaar) (Nog doorsturen?)
 • Petra: Extra GOB boekjes zijn ontvangen: Marion wil dit tijdens de volgende agenda behandelen.
 • Oranje Fonds: 27 september is het Burendag (Activiteitencommissie?). NU is dat te kort dag, maar op de agenda van maart 2015 wordt het geagendeerd. 4e zaterdag van september 2015.
 1. Wijkvisie

Marion heeft een vroegere versie opgeduikeld en rondgestuurd. Dat is uitgemond in ‘Delftwijk 2020’. Is die nog relevant? Actiepunt Marion: Die stukken nalopen en kijken wat er uitgevoerd is en wat er nog moet gebeuren.

Petra begint aan een werkdocument. Daar kunnen de onderdelen van de oude documenten die nog niet gebeurt zijn maar wel relevant zijn aan toegevoegd worden.

Max zou ook in de werkgroep willen.

Als het werkdocument klaar is een eerste bijeenkomst van de werkgroep plannen, Delftwijk Leeft!, SIG, en andere organisaties uitnodigen.

 1. Kadernota, subsidie wijkraden, toekomst wijkraden

Bezuinigingen:

In 2015 eenmalig €350.000 bezuiniging leefbaarheidsbudget.

Vanaf 2017 jaarlijks €300.000 bezuinigingen op de wijkradensubsidie.

Vanaf september moeten we actie ondernemen om dit niet in de begroting 2015 op te laten nemen die in november vastgesteld wordt.

Jack van der Hoek is akkoord om in dialoog te gaan met de wijkraden om de toekomst te bespreken, onder andere vanwege de invulling van de ‘digitale middelen’ die in de Kadernota genoemd worden.

Er wordt ook een bijeenkomt gepland met wijkraad-afgezanten van de vijf stadsdelen om een grote conferentie te plannen met alle wijkraden om hierover een stadsbreed gedeelde mening van de wijkraden te realiseren. Eind augustus komen deze mensen bij elkaar.

Toekomst van wijkgericht vrijwilligerswerk:

De gedachte is om te onderzoeken wat de rol van de wijkraad kan zijn in de zorg in de wijk. Piet heeft (met Cees van Putten) met Zorgbalans, de Hartekamp groep, Buurtzorg en GGZ InGeest gesprekken gehad.

Rijksstraatweg 289 zit nu een vestiging van Zorgbalans. Elsbeth nodigt hen uit om bij de volgende wijkraadsvergadering te gast te zijn om iets te vertellen over wat zij doen en hoe de wijkraad en Zorgbalans elkaar kunnen ondersteunen.

 1. Werkgroepen

Communicatie

 • Nieuwsbrief

Onderwerpen aan Isodoor sturen.

 • Wijkkrant

Sandra is op vakantie. Het voorstel is om het samen te doen. Actiepunt Ruud: maakt een tekening en een onderverdeling. Binnen anderhalve week in de bus doen.

Werving nieuwe leden

Vanwege de onduidelijkheden over de toekomst van de wijkraden staat de zoektocht op een laag vuurtje, Marion vind het geen probleem om vooralsnog waarnemend voorzitter te zijn.

Delft’s Groen

Eerste bijeenkomst werkgroep was een succes! 10 mensen

Bij Hein nog even checken of hij er niet toch bij wil omdat hij zich bij de Jaarvergadering heeft aangemeld.

Repaircafé

Stand van zaken:

Er zijn vier aanmeldingen: Een klusjesman, een electroman, een allerhandeman en een koffieschenkman. Dringend op zoek naar gereedschap. In augustus worden er afspraken gemaakt om in september te beginnen. 31 juli gaat de werkgroep op bezoek bij een ander repaircafé om van te leren.

Iso stuurt alle ontvangen documenten naar Mohamed.

Activiteiten

 • Flevoplein Festival: Het voorstel is om een clown te regelen. De offerte is akkoord verklaard tijdens de wijkraad, de vraag is of we een tegenprestatie moeten leveren?

Petra kan hiermee verder om dit te realiseren.

Veilig Verkeer

 • Parkeerproblematiek / spelen Slauerhofstraat (Kernteam Leefbaarheid en Veiligheid?)
 • Update problematiek laden/lossen MMplein.

Groen in de wijk

 • Plantenbak schaakbord: Komt op de hoek om de verkeerssituatie bij het schaakbord veiliger te maken.

Max vraagt: Hoe zit het met de bak hoek PC Boutensstraat / Max Campertsstraat? Neemt contact op met Martin Jansen.

 • Prullenbakken in SV-park? Nog onbekend of die geplaatst zijn.

Wijkwinkel

De schaakstukken zijn naar de juiste locatie dus Marijke gaat de vloer schoonmaken.

 1. Sluiting

Volgende bestuursvergadering: 4 september 19:30
Volgende wijkraadsvergadering: 9 september 19:45

Extra: Isodoor krijgt een presentje vanwege zijn aanstaande vaderschap.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.