Notulen Wijkraadvergadering 9 september 2014

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Jan Prinslaan 3 
2025 NE Haarlem 
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 9 september 2014

Aanwezig: Max, Mohamed, Marijke, Marion, Elsbeth, Petra, Elsbeth, Ruud, Isodoor.
Te gast: Buurtteam: Marco (wijkverpleegkundige)

 1. Opening en mededelingen
 • Truus Boerma van Platform Haarlem Groener is onderscheiden met het Groene Lintje van Groen Links. Gefeliciteerd!
 • Terugkoppeling PP, WBO, IB en WG
 • IB: 27 augustus is niet door gegaan. Initiatief ligt bij Ymere, maar contactpersoon Arno Horsmeijer is vervangen en zijn vervanger (Ward?) heeft dat niet genomen.
 • WBO: Presentatie onderzoek Wageningen over verbreding Vondelweg / oostelijke randweg. Grofweg: Er wordt geen verbreding of uitbreiding geadviseerd omdat de capaciteit van de huidige wegen voldoende is. Marijke: Velsen heeft zich ook terug getrokken omdat er geen geld is.
 • PP: Marion heeft het verslag rondgestuurd.
 • Petra: Nieuw gesprek met de woningcorporaties, oa over gebrekkige communicatie en onduidelijkheden bouwplannen bij bewoners. Actiepunt Petra
 • Presentatie Handhaving/Politie. Dit heeft stil gestaan, gaan we dit nog aanvragen? Binnen de wijkraad bestaat behoefte, maar het is ook voor bewoners. Omdat er op dit moment geen capaciteit is om deze behoefte te onderzoeken wordt hier nog niet verder op gehandeld.
 • Het Simon Vestdijkpark staat er mooi bij, komt er nog een officiële opening? (Onbehandeld gelaten)
 • Promotie schaakbord! (Onbehandeld gelaten)
 • 27 september is het Burendag. (Onbehandeld gelaten)
 • Overlast jongeren in de zomer(Marion) Is voorbij!’
 • Externe penningmeester? Isodoor stuurt de info door aan Ruud Isodoor. We kunnen ook een vacature uitzetten bij de vrijwilligerscentrale.
 • Speelplaats Dokter de Liefdehof: Is verouderd en wordt verwijderd.
 1. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld (datum vorige vergadering veranderd van 7 naar 8 juli).

 1. Notulen Wijkraadsvergadering 8 juli 2014

Geen aanpassingen in de notulen.
Actiepunt Isodoor: Aan Hein vragen of hij de notulen op de website wil plaatsen.

 1. Actiepunten

Volgende keer weer doornemen.
Actiepunt Isodoor: Volgende keer alle afgehandelde en afgeziene actiepunten van de lijst halen.

 1. In- en uitgaande post periode 9 juli 2014 – 4 september 2014

Nog te doen:
Op verzoek van Max wordt nog een participatiebak op de hoek PC Boutenstraat – Jan  Campertstraat geplaatst. Moet nog gebeuren
Ik zal Spaarnelanden het verzoek doen de participatiebak op het Marsmanplein te plaatsen.’

 • Petra: wijkblad, project langdurig werklozen, er is nog een partij die dat kan verzorgen en die aanbiedt dat voor ons te doen.
 • Verkeersveiligheid Herman van de Berhstraat (Loek Vermaat, wg Verkeer)
 • Presentatie plan Dock (Marion)
 • Brief Wijkraad – Mmplein (Bert Buter, Ruud, Isodoor) Zie punt 7 op deze agenda.
 1. Buurtteam

Marco Dankelman van Zorgbalans vertelt.
Zorgbalans is een grote organisatie in deze regio die thuiszorg levert. Wijkverpleging, verpleging, persoonlijke verzorging, een draagnet, thuispakketen, nachtzorg (eigenlijke alle zorg die men thuis vraagt).
Vroeger was het centraal geregeld, nu verspreid in de wijk, daardoor dichter op de mensen, die zien vaker dezelfde gezichten.
Als mensen Zorgbalans (of een andere partij) nodig hebben kan Zorgbalans gebeld worden. Door de huisarts wordt een indicatie gesteld, of een ziekenhuis kan mensen wanneer ze uit het ziekenhuis ontslagen worden doorverwijzen naar Zorgbalans.
Van 1 team in 2012 zijn er nu 40 buurtteams.

Veranderingen in het zorgdomein:
Troonrede: zorgen over betaalbaarheid, maar Nederlandse geschiedenis van solidariteit. Toch verandert de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, ook in de zorg. Dus meer eigen kracht, zelfredzaamheid, mantelzorg en buurtverenigingen. Doel is minder kosten maken, en meer preventief.
Wetten, WMO, Langdurige zorg, zorgverzekeringswet.
De gemeente doet vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Ook voor de groepen die opgehaald worden voor dagbesteding. Idem voor kortdurig verblijf (gericht op weer naar huis gaan). Gemeente vlijft verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp maar wordt uitbesteed aan zorgaanbieders.

Bij de Wijkwinkel zijn folders van Zorgbalans te krijgen.
Zorgbalans is 24 uur bereikbaar.
Er is ook een Medipoint waar allerlei informatie verkrijgbaar is (open van 09:00 tot 12:00). 7 oktober om 14:35 de officiële opening. Hier zijn ook allerlei zorghulpmiddelen ter uitleen verkrijgbaar (denk aan krukken, een po-stoel etc) wanneer mensen een Servicepaspoort hebben (eenmalig €18), anders te huur.

Contactgegevens Zorgbalans:
Rijksstraatweg 369
2025 DB Haarlem
088 – 118 92 54
thuiszorg.delftwijk@zorgbalans.nl

Op 20 september is Zorgbalans ook aanwezig bij de braderie op de Vergierdeweg.

Eind van het jaar wordt een sociaal wijkteam in onze buurt actief (met iemand van de gemeente, iemand van zorgbalans etc), het zou raadzaam zijn als iemand van dat team bij de wijkraadsvergadering aanschuift.

 1. Handhaving

Terugkoppeling van Ruud over omgeving Marsmanplein.
Er worden veel overtredingen begaan op het Marsmanplein door leveranciers. Dit heeft Bert Buter in het SVO overleg meegenomen. Er wordt meer gehandhaafd, en tot 08:00 uur wordt stapvoets rijden voor laden en lossen gedoogd.
Het is zichtbaar dat er meer gehandhaafd wordt.
Niet mengen in burenruzies.

 1. Wijkschouw

Aanstaande maandag is de wijkschouw. We schouwen van het Marsmanplein naar het zuiden, Delftwijk Zuid (Waterbuurt is volgende keer aan de beurt).
Om 18:45 verzamelen bij de Wijkwinkel.
Mensen die punten hebben worden gevraagd aanwezig te zijn en mee te lopen zodat het met de aanwezige gemeenteambtenaar bekeken kan worden zodat er oplossingen overeen gekomen kunnen worden.

Max kent veel verbeterpunten, hij gaat oefenen met foto’s ervan maken omdat Petra de ervaring heeft dat de gemeente problemen snel aanpakt als er een foto gestuurd wordt.
(Er is ook een app om problemen meteen te melden, die heet BuitenBeter)

 1. Wijkvisie – Verplaatst naar volgende vergadering (Actiepunt Isodoor)

a) Wat is ieders persoonlijke motivatie om wijkgericht vrijwilligerswerk te doen?
Kan iedereen 5 minuten iets vertellen over hun motivatie?
b) De visie voor de wijk.

 1. Kadernota, subsidie wijkraden, toekomst wijkraden

Jack van der Hoek (Kadernota – reactie WBO – reactie Jack) is uitgenodigd om bij het PP (17 sept) of het WBO (30 september) langs te komen om het over dit onderwerp te hebben (begroting 2015, invulling).

 1. Werkgroepen

Communicatie

 • Nieuwsbrief

Repair café
Schaakbord (Actiepunt Isodoor: lamineert de huisregels voor op de kisten)
Delft’s Groen
Anders…?

 • Wijkkrant

Voor de eerste keer naar de nieuwe drukker. We moeten eraan beginnen. In november naar de drukker.
Tot 20 oktober kan kopij ingeleverd worden.
Stukje van/over Zorgbalans?
Actiepunt: Petra en Ruud gaan kijken naar de advertenties en bedrijven die ook willen adverteren.

Werving nieuwe leden
Penningmeester via vrijwilligerscentrale?

Delft’s Groen
Update: Vorige week was het inspiratiebezoek bij de Ripperda, de werkgroep werd erg enthousiast van hun succes!
7 oktober 19:30 volgende bijeenkomst.

Repaircafé
Update: 16 september om 19:30 is de eerste bijeenkomst!
In de wijkwinkel (Jan Prinslaan 3).
Elke derde dinsdag van de maand.
Oud gereedschap, naaimachine, dat soort spullen zijn zeer welkom voor deze werkgroep.

Activiteiten
Wijkschouw (zie punt 8 in deze notulen).
Flevoplein festival gaat helaas niet door.

Veilig Verkeer
Ruud stelt voor een apart overleg hiervoor te organiseren omdat er dan voldoende tijd voor genomen kan worden. Er volgt terugkoppeling in de Wijkraadsvergadering.

Garmt Stuijvelingstraat: Parkeren op de stoep, stoep is geblokkeerd, hulpdiensten kunnen er moeilijk doorheen. Dit terwijl er binnenplaatsen zijn voor die woningen.

Actiepunt De werkgroep maakt een samenvatting van de problematiek zodat Isodoor dit kan aankaarten in het Wijkgesprek.

Groen in de wijk
De kolken etc zijn schoon gemaakt.
De plantenbakken (zie elders in deze notulen).

Wijkwinkel
Is weer schoon, met dank aan Marijke.
Er zijn veel krantjes over, kunnen die opgehaald worden door iemand die in de wijk oud papier ophaalt.

 1. Sluiting

Spreekwoord Marion: Dat goede raad duur is wil nog niet zeggen dat elke dure raad goed is.

De school aan de Rijksstraatweg is verkocht, we weten nog niet wat er in het gebouw komt

Volgende bestuursvergadering: 8 oktober 19:30
Volgende wijkraadsvergadering: 14 oktober 19:45

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.