Notulen Wijkraadsvergadering 9 december 2014

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 9 december 2014

Aanwezig: Petra, Marion, Marijke, Mohamed, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: De heer Buysman

 1. Opening en mededelingen
 • Fanny Bakker is overleden. Ze heeft jarenlang deelgenomen aan de wijkraad, met name tijdens de herstructurering van Delfwijk Noord. Max heeft de plechtigheid bijgewoond.
 • Update HOV (presentatie WBO)

Huidige plannen: Bij Delftplein komen van zuid naar noord twee ‘linksaf’ wegen (richting Santpoort) bij het kruispunt (nu is het er één). Bij de Jan Gijzenvaart komt waarschijnlijk aan beide kanten een extra brug voor het langzame verkeer.

Wat is het standpunt van de wijkraad tov het HOV? ‘Ja’ tegen het HOV, zolang het meerijdt met het verkeer (niet sneller) en kruispunten veilig gemaakt worden en halterend nu funtioneel busverkeer niet verder wordt ingeperkt.

 • Terugkoppeling wijkschouw: Bloembak verplaatst, kappen lantaarnpalen worden vervangen.
 • Deze maand geen Repaircafé.
 • De planning van vergaderingen en wijkkrant 2015 is door Ruud gemaakt.
 • De wijkkrant nieuwe stijl wordt erg goed ontvangen.
 • 26 januari is de wijkwinkel verhuurd.
 • De SIG werkt aan een dienstencentrum voor de wijk, daar is vorige week een bijeenkomst over geweest om het concreter te maken. Petra en Isodoor waren aanwezig om mee te denken.
 • HD: ‘Ymere geen nieuwbouw in Delftwijk’, wel grootschalige renovatie. Onder andere om betaalbaar te blijven. Misschien in 2020 wel nieuwe plannen.

18 december van 16:30 tot 19:00 is een informatiebijeenkomst in Stay Okay hierover.

 • Interim Beheer was afgezegd, gaat waarschijnlijk helemaal niet meer plaatsvinden.
 • Delftwijk Leeft! Gaat in 2015 in ieder geval verder, maar wel in een andere vorm. Vanwege punt 7 op de agenda gaat Petra waarschijnlijk ook niet verder met DelftWijk Leeft!, Max zorgt dat de noodzakelijke notulen bij de wijkraad komen.

Spreekwoorden:
Wanneer de verkeerde de juiste middelen gebruikt, werken de juist middelen verkeerd.
De oester maakt van haar probleem een parel.

 1. Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld.

 1. Notulen vorige keer

Punt 6: Onderscheid dugout en voetbalkooi bij problematiek moet helder zijn.
De notulen zijn vastgesteld.

 1. Actiepunten

De openstaande en afgeronde actiepunten zijn bijgewerkt.

 1. Post van 13 november t/m 8 december
 • Gemeente: Wijkraadkosten en bewonersondersteuningsbrief.
 • Haarlem en Marsmanplein scoren een derde plaats als schoonste winkelgebied van Nederland! (Stichting Nederland Schoon)
 • Informatieposter Hulp & Advies in Haarlem (Samen voor Elkaar)
 • Verkeersborden veiligheid PC Boutensstraat / Jan Prinslaan / Jan Campertsstraat (gemeente / bewoner).
 • Nieuwsbrief Samen voor Elkaar december
 • Uitnodiging Delftwijk City voor Serious Request: 18 december feest en kennismaken nieuwe jongerenwerkers Taninja en Gurkan.
 • Uitnodiging 16 december ’s avonds rondetafelgesprek over ‘wijken’ bij gemeente over vernieuwing bestuursstijl.
 • Natuur in Haarlem uitnodiging forum.
 • Programma bestemmingsplannen 2014-2018. P. 29 punt 7: Schoterbos ontwikkelingsplan verdient de aandacht van de wijkraad.

Actiepunt Marion: doorsturen aan de WR.

 • Factuur wijkkrant.
 1. Terugkoppeling overlast dugout Delftplein

Er zijn door de heer Buysman 43 handtekeningen ingeleverd, dat zijn bijna alle bewoners van het gebouw waar hij woont. De wijkraad vindt dit voldoende draagvlak om advies aan de gemeente uit te brengen in de volgende vorm:
Verzoek tot het verwijderen van de dugout inclusief houten banken. Liefst de stenen banken naar de andere kant (naast het doorgaande pad), en het huidige pad naar de dugout verwijderen.
Hierover de bewoners van tevoren informeren om bezwaar te kunnen maken.
Over het algemeen is er positieve opinie over mensen die van de voetbalkooi gebruik maken.
Wel soms last van grote groepen die de tijd van 22:00 overstijgen.

 1. Afscheid en bedanken Petra!

Petra krijgt het drukker door andere werkzaamheden dus stopt met de wijkraad. De wijkraad vindt dat erg jammer want ze is een ontzettend actief lid. Sinds 2011 officieel bij de wijkraad, maar vanaf 1992 al in allerlei andere instanties zoals het Delftwijk Forum actief. Ze was onder andere bezig met het organiseren van allerlei activiteiten, ze had een groot aandeel in het maken van de wijkkrant, en constant bezig met het verbinden van vele bewoners en instanties in de wijk met elkaar, met de wijkraad en met de gemeente.
De wijkraad bedankt haar van harte voor al het werk dat ze al die jaren gedaan heeft.
Ze blijft gelukkig actief bij de wijkkrant.

 1. Activiteitenkalender 2015

WR vergaderingen
Delfts Groen informatiebijeenkomst
Jaarvergadering
DWL: Lentefris
Lente Wijkschouw
Herfst wijkschouw
DWL: Sint Maarten
Winkeliersvereniging Marsmanplein: Sinterklaas
Winkeliersvereniging Marsmanplein: Pasen

Actiepunt Isodoor: aan Jeffrey vragen welke activiteiten voor 2015 gepland staan.

 1. Begroting 2015

De Penningmeester heeft de formulieren voor zover nodig ingevuld, de secretaris en de voorzitter hebben ze ondertekend.

Belangrijk: Afgelopen jaar is er geen gebruik gemaakt van de bewoningsondersteuning. Voor volgend jaar kunnen hier eventueel DWL of Delfts Groen voor in aanmerking komen. Of eventueel iets organiseren met het schaakbord.

 1. Verwijdering VRI’s Rijksstraatweg

Isodoor kwam er bij het WBO achter dat er drie VRI’s (stoplichten) op de Rijksstraatweg verwijderd gaan worden. Het betreft stoplichten die alleen rood gaan voor de auto’s wanneer wandelaars op het knopje drukken. Dat blijkt in de Kadernota 2012 besloten te zijn.

Actiepunt Isodoor: met Vondelkwartier en Dietsveld / Vogelbuurt kijken wat de ideale situatie is.
Aandachtspunt: overstekende kinderen van de Sint Bavoschool.
Bespreken bij WBO / Wijkgesprek.

 1. Werkgroepen

Delfts Groen: Aanmelding Oranjefonds. Uitzoeken hoe en wat.
Wijkkrant feedback
Iso: website: Delfts Groen werkgroepnaam

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen Fijne Dagen!
De volgende DB vergadering is op 6 januari
De volgende Wijkraadsvergadering is op 13 januari

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.