Notulen Wijkraadsvergadering 13 januari 2015


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 13 januari 2015

Aanwezig: Marion, Max, Ruud, Marijke, Cor, Isodoor
Te gast: Debbie Kremer (Buuv)

 1. Opening en mededelingen
 • De beste wensen voor alle wijkbewoners voor 2015!
 • Update gesprek woningbouwcorporaties herstructurering Delftwijk Zuid.

Actiepunt Marion: Voor de zekerheid het verslag dat Petra gemaakt heeft van het gesprek met de woningbouwcorporaties doorsturen aan de hele wijkraad.
Actiepunt Isodoor: Op agenda februari zetten.

Spreekwoord: De barst gaat zolang ter kruik tot zij watert.

 1. Vaststellen agenda

Cor wil wat zeggen, als agendapunt 6 ingevoegd.

 1. Notulen vorige keer

Punt 1: Toegevoegd: ‘… en halterend nu functioneel busverkeer niet verder wordt ingeperkt.’
De notulen zijn vastgesteld.
Isodoor: Aan Hein sturen.

 1. Actiepunten

De Actiepunten zijn behandeld, en bijgewerkt.

 1. Post van 9 december 2014 t/m 12 januari 2015
 • Spaarnelanden: Uitnodiging Lancering campagne afvalscheiding 14 januari a.s.
 • Oranjefonds: aanvragen? Delfts Groen hiervan gebruikmaken?
 • Bert Buter: Aanpassingen wijkkrant.
 • Ymere: Duurzaam lichtbeheer.
 • Bert Buter: Jaaroverzicht Marsmanplein.
 • InHolland studenten: Sporten voor ouderen.
 • Bewonersvraag: Fietsenstalling VvE Generaal Spoorlaan (voor winkels tegenover Jan Prinslaan).

Actiepunt Isodoor: Doorsturen aan Menno Evers.

 • Buuv – Debbie Kremer: Zijn er nog ontwikkelingen waar Buuv bij kan aansluiten?

Debbie vertelt: Buuv is verder uitgerold over heel Haarlem en de staf is uitgebreid.
Er is meer samenwerking met andere organisaties en er zijn meer vrijwilligers.

Kan de wijkraad nog helpen met sleutelfiguren in de wijk of organisaties waar Buuv bij kan aansluiten? Debbie heeft al contact met de SIG, Zorgbalans en Dock, Delftwijk City kan nog interessant zijn,
de parochie, Jan en Addie Schouten, Menno Evers, De Linge. Andere organisaties uit het wijkkrantje. Verenigingen: Speeltuinen, scouting, sport, misschien Artisklas.

Buuv is ook op zoek naar ambassadeurs,

 • Vondelkwartier / Dietsveld Vogelbuurt: Verwijdering VRI’s Vondelweg/ Rijksstraatweg
  (zie notulen vorige vergadering) wordt bij het WBO (27 januari) verder besproken.
 • Bewonersvraag: verkeersbord ‘Slecht wegdek en 30 km’ PC Boutensstraat Jan Campertstraat.
 • Ontvangstbevestiging aanvraag wijkraadbudget en bewonersondersteuning.
 • Bedankjes van de gemeente voor de wijkraadsleden.

Uitgaande post: Verzoek verwijdering dug-out verzonden aan gemeente, ontvangstbevestiging is verkregen,
en we wachten op een inhoudelijke reactie.

 1. Cor

Cor is blij dat hij na een geruime periode niet aanwezig, vanavond wel bij de wijkraadsvergadering is.
Hij heeft het te druk om elke keer bij de vergaderingen te zijn, maar stelt zich zeker beschikbaar voor ondersteuning bij activiteiten. (Notulen en agenda blijven versturen!)

 1. Activiteitenkalender 2015
 • De algemene activiteitenkalender wordt nog door Isodoor gemaakt (Agenderen februari)
 • Jaarvergadering: 18 maart 2015
  • Locatie: De Linge, Speeltuin, Sint Bavoschool
  • Volgende vergadering voorbereiden. (Actiepunt Isodoor: Agenderen in februari).
 1. Werkgroepen

Delfts Groen
17 februari is de informatiebijeenkomst in het Johan Limpershof van 19h30 tot 21h30 (inloop 19h15).
Er komen verschillende sprekers en er is veel tijd voor inspraak van bewoners.

22 maart gaat de werkgroep van start op de locatie!
Actiepunt Isodoor: NL Doet aanmelden als activiteit. En financiële hulp?
Actiepunt Isodoor: Burgemeester of Wethouder (Merijn Snoek vanwege onze wijk, of Cora Yfke Sikkema) schep in de grond zetten. Flyer ook digitaal aan Cor sturen.

 1. Sluiting (om 21:10)

Max: Het was erg schoon na Oud & Nieuw!
Cor : Idee voor wijkkrant: afvalscheiding.

Volgende digitale DB vergadering: 3 februari 2015
Volgende wijkraadsvergadering: 10 februari 2015

Bedankje van de gemeente wordt uitgedeeld.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.