Notulen Wijkraadsvergadering 10 maart 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3 
2025 NE Haarlem 
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 10 maart 2015

Aanwezig: Ruud, Marion, Mohamed, Max, Isodoor

 1. Opening en mededelingen (20:00 uur)
 • Vraag Nico (SIG): Wanneer is er weer een wijkschouw?

Actiepunt Isodoor: Bij Martin checken wat de resultaten zijn van de vorige. Delftwijk Leeft! Gaat een nieuwe datum aan de gemeente voorstellen. Benadrukken dat er nog dingen open staan van het jaar ervoor.

 • De wijkraad heeft het idee dat er weinig gedaan wordt met de punten die ingebracht zijn bij het Wijkgesprek. Hoe werkt de terugkoppeling als Martin Jansen aangeeft dat er ‘aan gewerkt’ wordt?
 • 20 maart NL Doet! Delfts Groen doet mee, sowieso op het Delftplein aan de slag.
 • 22 maart Openingsceremonie Delfts Groen op het Delftplein.
 • Er is een aanbod voor een cursus over Pleio, binnen de wijkraad is momenteel geen behoefte. Actiepunt Marion: mail over Pleio doorsturen aan WR.
 • Er komt een grote opknapbeurt bij de maisonettes (rijksstraatweg noord), L-flat en torenflat.
 1. Vaststellen agenda

5a. Wordt (e-mail correspondentie) toegevoegd.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen zijn vastgesteld.

 1. Actiepunten
 2. Post van 10 februari – 9 maart

– Nieuwsbrief ‘Samen voor Elkaar’
– Nieuwsbrief Ymere
– Uitnodiging netwerkcafé Sociaal Wijkteam Noord (31 maart 17:00 – 20:00)
Wie gaat hier naartoe? Mohammed gaat vanuit Stichting Schakels dus is op de hoogte.
– Beaumont communicatie en management BV: Symposium 10 jaar vernieuwing Delftwijk (25 maart). De vraag is of er mensen van leuke initiatieven aanwezig kunnen zijn 25 maart van 15:00 tot 16:30.

Uitgaande post:

– Gemeente & Spaarnelanden: Koningsdag
Actiepunt Isodoor: Officiële offerte vragen, dan kan Ruud dat afhandelen.

– Annemarie De Regt: Activiteiten Delftwijk Leeft?
Opvolger van AnneMarie: Ward Sponselee.

Terugkoppeling:

– Verzoek verwijdering Dugout Delftplein
Reactie van Menno Evers: Een overleg plannen met bewoners (4 tot 6), jongerenwerk, handhaving en politie.
Actiepunt Isodoor: Bij Peter checken welke bewoners daaraan deel willen nemen.
Max wil hierbij zijn.

– Aanvraag fietsenstalling Generaal Spoorlaan / Jan Prinslaan
Gemeente honoreert dit verzoek niet, er wordt momenteel geen geld aan straatmeubilair uitgegeven. Als het op een andere manier gefinancierd kan worden is dat goed. Isodoor koppelt terug aan de indieners van het verzoek.

 1. 5a E-mail correspondentie

Er waren privé e-mailadressen van wijkraadsleden op de website van een andere wijkraad geplaatst. Marion heeft verzocht of dit verwijderd kan worden. Ondanks dat wijkraadsleden soms hun gegevens op internet plaatsen is dit aan hen, anderen behoren dit niet zomaar te doen. Het is inmiddels uitgepraat en gerectificeerd.

 1. Begroting / Afrekening 2014

Kascontrole is geweest.
Er bestaat een probleem dat de penningmeester onder druk gezet wordt door de gemeente om op tijd alles op orde te hebben (die datum wordt steeds vroeger), wat als vrijwilliger niet altijd lukt. Vroeger was de gemeente flexibeler, nu is het gevoel dat er onsportief wordt omgegaan met de diensten van de vrijwilligers.
Agendapunt volgende keer: financiële planning maken.

 1. Jaarvergadering (14 april)

Isodoor stelt zich ook herkiesbaar.
Locatie ‘De Linge’, zelf inkopen regelen (Ruud en Marijke).
Promotie: In de wijkkrant, Digitale nieuwsbrief, Facebook, hardcopy poster
Thema voor na de pauze: Buuv (Marion vraagt Debbie Kremer of zij of iemand anders een praatje kan houden.
Iso: beamer en presentatie. Max heeft een diascherm.

 1. Koningsdag Marsmanplein (27 april)

– Springkussen is geregeld
– Vrijwilligers: Ruud, Mohammed, Isodoor, Max checkt bij Delftwijk Leeft!
– Container sponsoren gaan we regelen!

 1. Activiteitenkalender

Isodoor maakt hem definitief en stuurt hem aan de geïnteresseerden.

 1. Wijkkrant

Morgen is een afspraak met de drukker.

 1. Sluiting (21:35)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.