Notulen Wijkraadsvergadering 9 juni 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Jan Prinslaan 3 
2025 NE Haarlem 
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 9 juni 2015

 

Aanwezig wijkraad: Marion, Max, Mohamed, Marijke, Ruud, Isodoor
Te gast: Sandra, Petra en Bella (Dagcentra Stichting SHDH)

 1. Opening en mededelingen (19:45)

Stichting SHDH is benieuwd naar wat er speelt in de wijk, met name wat betreft ouderen. Ze komen samen met Dock op het Marsmanplein te zitten (streefdatum 1 augustus).

Stichting SHDH is een dagbesteding voor ouderen met meer of mindere geheugenproblemen op indicatie van de gemeente (WMO).
Onder andere locatie verpleeghuis OverSpaarne. Mensen worden gehaald en thuis gebracht met een bus. Maar ook op de Vergierdeweg (achter het witte Rode Kruis gebouw), hier komen mensen die lichamelijke of psychische problemen hebben. Het Hof van Eden is ook bij ze aangesloten. Als ze open zijn (08:30 – 17:00) kan je altijd bij ze binnenlopen en een mailtje wordt ook altijd beantwoord.
Actiepunt Ruud: hier een stukje over in de wijkkrant.

Anne Feite Bloem (SP) was vorige keer bij de vergadering en heeft de volgende ochtend meteen twee vragen gesteld aan de griffie; over de aflatende reactie van de gemeente over het vaststellen van een datum voor het Dugout gesprek en over het aan één kant parkeren op de PC Boutensstraat. Over het eerste onderwerp kreeg de wijkraad dezelfde middag nog een reactie van Menno Evers. Over het tweede onderwerp stuurde Anne die avond nog een antwoord: er wordt nog gewerkt aan de riolering, daarna mag er weer aan twee kanten geparkeerd worden.

Terugkoppeling WBO: Het belangrijkste onderwerp voor ons betrof de beoogde route voor de ringweg via de Jan Gijzenkade (stippellijn op de kaart in de brief van Cora-Yfke Sikkema over de Structuurvisie Openbare Ruimte). De stippellijnen op deze kaart moeten tunnels voorstellen. Dit is een zeer lange termijn plan. Het betreft dus niet het instellen van de huidige Jan Gijzenkade als ringweg, maar een optionele tunnel van de Schoterbrug naar de Westelijke Randweg.

 • 8 juni was de inloopavond van Tauw bv over de PC Boutensstraat. De inspraakprocedure loopt van 1 juni tot en met 13 juli.
 • Geen officiële opening Simon Vestdijkpark.
 • HOV bijeenkomst 18 mei.

De ‘volgende’ HOV informatieavond is 9 juni 19:30 (‘nu’ dus). Vanuit het WBO houden we dit in de gaten.

 • De volgende bijeenkomst van Delfts Groen is op 24 juni 19:30 in de Wijkwinkel.
 • Van 8 juni tot 31 juli worden de kolken gereinigd in Haarlem Noord.

Isodoor: Hans Vriend koppelen aan Max en Marijke om op Pleio te komen. Ruud moet ook nog een account maken.

Isodoor: SHDH koppelen aan Menno Evers

 1. Vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering (12 mei)

Toevoeging van Natasja bij punt 5, tekst ‘Natasja, Pre Wonen’: Pré Wonen bekijkt de mogelijkheden om meer te verdichten in het woningbouwprogramma. Daarbij gaat de voorkeur nog steeds uit naar grondgebonden woningen.

Toevoeging van Natasja bij punt 5, tekst ‘Sandra’: Sandra bedoelde hier de omzetting van koop naar vrije sector huur in de Slauerhoff. Niet geheel correct verwoord.

 1. Post (12 mei t/m 8 juni)
 • Uitnodiging Participatieraad
 • Bosch & Vaart: Burendag 26 september

Uitgaande post

 • 13 mei: Elan – Plannen in Delftwijk Zuid

Nog geen reactie, Isodoor heeft herhaling gestuurd.

 • 13 mei: Gemeente (Martin Jansen) – Wijkschouw terugkoppeling + nieuwe in september.

Wel een ontvangstbevestiging met de aankondiging deze week een reactie te krijgen.

 1. Terugkoppeling dugout gesprek 27 mei.

Het was een stevig gesrek. De gebiedsverbinder gaat het agenderen bij de vergadering van de Staf Veiligheid. De jongerenwerkers Thomas en Gurkan gaan inventariseren welke jongeren het zijn.

Isodoor: Bij Menno checken wanneer we nieuws kunnen verwachten.

Mohamed: Bij Gurkan checken wanneer we nieuws kunnen verwachten.

 

 1. Evaluatie Jaarvergadering

Geen grote opkomst, geen beschikbare stukken van tevoren.

Plan voor volgend jaar maken + agenderen. Een pakkend (actueel) thema kiezen dat voor mensen interessant is om bij te wonen.

Isodoor: Op agenda van november zetten. Samenwerking aangaan met SHDH, Dock, SIG hiervoor.

 

 1. 7a Voortgang wijkkrant

Ruud: Maakt een voorstel voor voortgang van de wijkkrant, terugkoppeling in de volgende vergadering.

Isodoor: agenderen

 

7b Nieuws uit de werkgroepen

Delfts Groen

Dahlia bollen planten op een dinsdag bella.cammelbeeck@shdh.nl

Klavertje 4 team: Bea, Theo, Arend en Max.

Isodoor: Klavertje 4, Bella en Marion mailen om bollen te planten.

Bij de gemeente is budget om groenstroken in te zaaien. We hoeven alleen een kaartje aan te leveren. Agendapunt voor Delfts Groen 24 juni.

 

Repair café

16 juni 19:30 is de laatste van het seizoen, dan beginnen we in september weer.

 

 1. Financiële planning

(Zie notulen 10 maart punt 6)

Actiepunt Ruud: financiële jaarplanning maken zodat we altijd op tijd zijn.

 

 1. Kranslegging 4 mei

Ruud was dit keer in zijn eentje, maar vanaf volgend jaar weer met z’n tweeën.

 

 1. Vervangende wijkraadruimte

We hebben van Pre Wonen – Ward Sponselee het aanbod gekregen om te verhuizen naar de Van Moerkerkenstraat 48. Het is een aantrekkelijk aanbod, maar de ruimte lijkt niet groot genoeg voor de activiteiten die huidig in de Wijkwinkel plaatsvinden.

Isodoor: Ward mailen.

 

 1. Functieomschrijvingen wijkraadsleden

Max blijft wel het Wijkgesprek doen, als hij niet kan meldt hij zich af. Hij gaat proberen vaker aanwezig te zijn. De volgende is 13 oktober van 09:00 tot 10:30. Max blijft ook Delftwijk Leeft! doen.

Marion: definitieve versie maken en aan iedereen sturen, inclusief Hein voor op de site.

 

 1. Update PC Boutensstraat

De inspraakavond is geweest, inspraak kan tot 13 juli. De wijkraad is akkoord met de plannen die daar gepresenteerd zijn. De noordelijke verkeersdrempel kan voor aangrenzende bewoners een geluidsprobleem zijn.

 

 1. Update Delftwijk Zuid

Geen nieuws.

Auto’s rijden van de Delftlaan over het voetpad naar de PC Boutensstraat ter hoogte van de Jan Prinslaan (naast de torenflat).

Isodoor en Max Maken een melding bij de gemeente.

 

 1. Sluiting (21:40)

Volgende vergadering:

 

 

 

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.