Notulen Wijkraadsvergadering 14 juli 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 14 juli 2015

Aanwezig: Marijke, Marion, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: Cees van Putten (voorzitter wijkraad Vondelkwartier, voorzitter WBO), Bert Buter (Secretaris winkeliersvereniging Marsmanplein)
Afwezig: Mohammed.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Isodoor gaat Koningsdag nog nabespreken met de andere organisatoren. Nog opmerkingen voor volgend jaar?
 1. Vaststellen agenda
 • We beginnen met punt 6 vanwege de gasten.
 • Scooters op het Marsmanplein’ wordt toegevoegd aan de agenda.
 1. Notulen vorige vergadering (9 juni)

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notulist.

 1. Post 9 juni tot 13 juli
 • WBO: E-mail communicatie over HOV plannen (Punt 6 op deze agenda)
 • SIG: Verslag netwerkconferentie Dienstencentrum
 • SVO / Bert Buter: Scooters op Marsmanplein
 • Gemeente: verordening op de wijkraden is vastgesteld.
 • Petra Jansen (Dagcentra Schoterhof: Ruimte MMplein gebruiken voor wijkraad: contact opnemen met Marcel Smeenk.
 • Spaarnelanden: botulisme.
 • Spaarnelanden: Wijkkrant copij deadlines en krant ontvangen.

Isodoor heeft geantwoord.

 • Haarlem Noorderlicht: Zonnepanelen plaatsen.

Redactie: Item in wijkkrant plaatsen! Isodoor vraagt om copij.

 • Gemeente: Beschikking subsidie wijkraadskosten.
 • Tafeltennisvereniging Oranje-Zwart: Flyer, wijkkrant, advertentie?

Flyer in wijkwinkel kan, artikel in wijkkrant ook (als er ruimte is), advertentie niet (alleen voor organisaties binnen de wijk). Marion heeft geantwoord.

 • Gemeente: Nieuwe statistische Wijk- en Buurtindeling, zie afbeeldingen:
 1. Voortgang dugout / gesprek Gurkan Özsen

Gurkan kan zich vanuit Haarlem Effect inzetten voor een mobiel jongerencentrum, maar wel samen georganiseerd met de gemeente en de wijkraad. Het is wel zo dat bij de dugout voornamelijk jongeren uit Velserbroek en Santpoort Noord komen. Gurkan neemt contact op met Menno Evers en via Menno eventueel met een collega uit Velsen om de mogelijkheden te bespreken en een volgende afspraak te plannen. De wijkraad wacht deze ontwikkelingen af.

 1. HOV

Er is een rapport opgesteld door APPM en Goudappel Coffeng waarin de HOV behandeld wordt. Hierin worden ideeën besproken over het tracé Station Haarlem – Delftplein over de Rijksstraatweg. Met name de kruispunten in dit plan krijgen onze aandacht omdat in het plan de stoplichten (VRI’s) vaak verwijderd worden en vervangen worden door een middenberm zodat kruisend verkeer (met name fietsers en voetgangers) in twee keer over kunnen steken. Volgens het rapport is dit een veilige oplossing.

De huidige situatie is inderdaad onveilig vanwege:

 • Niet alle richtingen van het autoverkeer zijn van stoplichten voorzien wat voor onduidelijke situaties zorgt.
 • Autoverkeer heeft op de Rijksstraatweg wel stoplichten maar fietsers niet, waardoor auto’s die groen hebben en afslaan onbedacht zijn op rechtdoor rijdende fietsers.
 • Voetgangers hebben op de andere as (Tesselschadeplein – Generaal Spoorlaan of Jan Campertstraat – Muiderslotweg) wel stoplichten maar fietsers niet, waardoor voetgangers die groen hebben onbedacht zijn op fietsers die geen stoplicht hebben.

De oplossing van APPM en Goudappel Coffeng – een brede middenberm – maakt volgens hen een kruispunt overzichtelijk en dus veilig.

Wij weten dat nog niet, want met name voor ouderen, kinderen en mensen die naar het ziekenhuis gaan wordt oversteken misschien juist gevaarlijker. Misschien is een volledig stoplicht (in alle richtingen) juist de oplossing.

De planning in dit rapport geeft aan dat het voorlopig ontwerp augustus 2015 af moet zijn, en dat augustus – september 2015 de inspraak is en het voorlopig ontwerp vastgesteld wordt. In die periode is inspraak nog mogelijk en wordt nog een volgende informatiebijeenkomst gepland.

Contactpersoon is Rik Panman, e-mail: panman@appm.nl

Actiepunt Isodoor: We sturen hem een berichtje vanuit de wijkraad om aan te geven dat we nog onze bezwaren hebben tegen dit plan.
Rik Panman komt ook een presentatie geven bij het WBO op 29 september.

Er is bij de herstructurering van het Marsmanplein een verkeerstechnisch onderzoek geweest over het kruispunt Rijksstraatweg/Generaal Spoorlaan waarin de optie van een volledige VRI installatie (voor alle richtingen) behandeld is, naar dat rapport zijn we op zoek!

Informatie over dit onderwerp staat op de website van de gemeente: www.haarlem.nl/stadsdeel-noord onder het project ‘ontwerp hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).’

 1. Scooters op het Marsmanplein

Er rijden veel scooters over het Marsmanplein. Fietsers zijn toegestaan maar scooters zijn verboden. Helemaal nu er een tweede terras is zorgt dat voor toenemende problemen. Bert heeft een inventarisatie gemaakt van de reacties over dit onderwerp en doorgestuurd aan Handhaving. Hiermee kunnen ze beter handhaven.

 1. Voortgang wijkkrant

Ruud gaat de opmaak weer met Nico doen. Hij vraagt Bert om wat meer input vanuit de winkeliersvereniging. Als Roads de binnenkant zwart-wit doet en wat dunner kunnen we misschien binnen budget blijven, Ruud gaat dat met ze bespreken. En dan kunnen we de Kersteditie weer wat dikker maken.
Isodoor kan ook helpen bij de redactie.

Isodoor: Petra om adressenbestand vragen.
Isodoor: Doe een test met ‘redactie’ en ‘penningmeester’ e-mail adres om te checken of Ruud dit allebei krijgt. Zo niet, Hein vragen om ‘redactie’ aan Ruud door te sturen.

 1. Wijkschouw

We hebben het wijkschouw document doorgenomen en Isodoor koppelt het terug aan Martin met onze vragen.

Automatisch antwoord van Martin: Hij is er 18 augustus weer…

 1. Burendag 26 september

Momenteel geen menskracht om dit te organiseren.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: 8 september
DB agenda maken: 1 september
Actiepunten op de agenda zetten.

Fijne zomerperiode allemaal!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.