Notulen Wijkraadsvergadering 13 oktober 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 13 oktober 2015

Aanwezig: Marijke, Marion, Mohamed, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: Douwe Versluis

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Er is €25 verdwenen uit het donatiepotje van het Repair café. Voortaan achter slot bewaren.
 • Paaltjes vraagstuk ingebracht door bewoner tijdens vorige vergadering. Dat is opgepakt door de Gebiedsverbinder in overleg met Spaarnelanden. Er is een afspraak geweest (1 oktober) met Handhaving, die heeft foto’s gemaakt en gaat kijken wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld dezelfde paaltjes gebruiken als even verderop. Handhaving komt er op terug bij de bewoner. In de gatenhouden dat dit gebeurt.
 • Van het WBO: De Jaarvergadering zo snel mogelijk op Pleio zetten en in het WBO kenbaar maken om te voorkomen dat WR’en op dezelfde avond de jaarvergadering hebben.

Actiepunt volgende vergadering: Jaarvergadering vaststellen en op Pleio zetten en met WBO overleggen.

 • Per 1 oktober wordt Martin Jansen vervangen door Pim Lemmens.
 • Spiegel Jan Gijzenvaart ter hoogte van de Hunzestraat.

Actiepunt Isodoor: Zorgen dat dit gebeurt.

 • Lekkage wijkwinkel. Er zat een fles in de afvoer op het dak. Marijke heeft alle nat geworden spullen schoon gemaakt en gewassen en opnieuw opgeborgen.
 • Contact met het Sociaal Wijkteam versterken?

Isodoor heeft het kort besproken met Marcel Smeenk van het sociaal wijkteam, met name om in kaart te krijgen wat het sociaal wijkteam in onze wijk daadwerkelijk doet: los van de mogelijkheden die er zijn is het ook interessant te weten waar in onze wijk gebruik van wordt gemaakt. Marcel heeft aangeboden een keer een korte presentatie of update te kunnen verzorgen hierover.

Iso: dit een keer afspreken met Marcel

 • Bert Buter: Veel hangjongeren bij kleine speeltuintje ten noorden van Johan Limpershof. Overlast, vuil, blowen.

Marco: Waterbedeffect, eerst bij Delftplein, Flevoplein en Marsmanplein. Nu gaan ze hier naartoe.

Actiepunt Mohamed: Met jongerenwerk een oplossing zoeken zodat het waterbedeffect naar een gunstiger plek leidt.

 1. Vaststellen agenda

Wijkkrant toevoegen

 • DA is er niet meer, kan bij de advertenties er uit (volgende editie)
 • Versshop Istanbul is in deze krant nog niet mee gekomen, komt in volgende editie.
 1. Notulen vorige vergadering (8 september)

Mededelingen: Onderhoud van Ymere aan maisonettes: oktober 2015: L-flat (nog niets gezien helaas), de andere maisonettes komen in 2016 aan bod.

Isodoor: muizentips van Petra op de website en social media.

Isodoor: vastgestelde notulen aan Hein sturen.

 1. Post 9 september tot 13 oktober
 • Gemeente: Formuleren bewonersondersteuning en wijkraadkosten. Pakt Ruud op.
 • Spaarnelanden: persbericht bomencontrole. Via social media verspreid.
 • Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds: Als ze ons een flyer sturen hangen we die op. Isodoor heeft gereageerd.
 1. Actiepunten

Werkgroep Verkeer: Punten die via Facebook zijn verzameld zijn door Max ingebracht bij het Wijkgesprek, daar wordt de volgende keer aandacht aan gegeven. Er komen twee punten bij:

 • Parkeren van auto’s half op de stoep in de PC Boutensstraat bij de bushalte bij het wijkpark: voornamelijk gevaarlijk voor mensen met kinderwagens die dan over straat moeten nu het steeds donkerder wordt.
 • Probleem dat we eerder gemeld hebben via de Buiten Beter app: auto’s die van de Delftlaan over het voetpad en gras naar de PC Boutensstraat rijden.

Max neemt deze twee punten mee, ook voor het volgende Wijkgesprek.

 • Functieomschrijvingen op de website zijn nog niet zoals ze moeten zijn, Actiepunt Marion: Met Hein zorgen dat het overeen komt met het boekje.
 1. HOV

Bij het WBO waren twee mensen van APPM die met de opdracht bezig zijn om een presentatie te geven. We hebben alle kruispunten behandeld.

 • Jan Gijzenvaart: Er komt meer ruimte voor afslaand verkeer.
 • Marsmanplein: De verkeerslichten gaan weg in dit plan. Er komen uitbuigingen van het fietspad om ruimte te maken voor wachtend afslaand verkeer. Er komt een middenberm van minimaal 2 meter zodat mensen in twee keer kunnen oversteken.

Zie bijlage voor de drie stukken die ze overhandigd hebben.

Belang benadrukken van overstekende kinderen en slechtzienden, die laatste vanwege dat er nu een tikker in het stoplicht zit waar ze aan kunnen horen of het groen/rood is. Kinderen zouden niet goed wachten dat het licht op groen springt na het drukken (‘schijnveiligheid’). Ruud is nu elke dag aan het kijken en hij ziet dit niet terug.

Actiepunt Isodoor: Vragen om datum en bekendmaken van informatiebijeenkomst.

Wij blijven ons zorgen maken over het weghalen van de VRI’s en de snelheid.

Via het WBO blijven benadrukken!

 1. Wijkschouw

Isodoor probeert het met Pim Lemmens te regelen maar dat is nog niet rond.

 1. PC Boutensstraat

(Zie bijlage voor 3 stukken)

We zijn erg te spreken over de manier waarop Tauw omgaat met de reacties vanuit de bewoners en de wijkraad. Het definitief ontwerp komt sterk overeen met de wensen van de wijkraad. Ook de manier waarop ze informatie delen is inzichtelijk, tijdig en volledig.

 1. Begroting 2016

Vergelijkbaar met vorig jaar. Ruud vult de documenten in, Marion en Isodoor ondertekenen ze en Ruud dient ze in. Dan worden ze in de gemeenteraad behandeld.

 1. Activiteitenkalender 2016

Elke derde zaterdag van september: braderie Vergierdeweg.

Jaarvergadering zo snel mogelijk bij WBO kenbaar maken en op Pleio agenderen.

11 november Sint Maarten (DWL)

31 oktober Halloween

14 november Sinterklaas intocht 14:30 tot 16:00

9 december Snertavond (Kerstlichtjes ontsteking) 20:30 – 21:30

Kerstmarkt (Bij Bert de details navragen)

20 december Kerst Sing-Inn 16:00 uur

Actiepunt: Agenderen volgende keer, en kalender maken voor wijkkrant.

 1. Wijkgesprek

Verslag van Max: Zoals hierboven genoemd worden de recent verzamelde punten volgende keer behandeld. Verder is er na 3,5 jaar eindelijk een bak geplaatst bij max in de straat.

Verdere punten voor volgende keer (Isodoor:toevoegen aan dossier werkgroep verkeer en aan Max, DB en Daphne Aardewerk sturen):

 • Scooteroverlast Marsmanplein
 • Speeltuin Arthur van Schendelplantsoen: overlast van auto’s in voetganggebied en plantsoenen.
 • Overlast speeltuin ten noorden van Johan Limpershof
 1. Update Delftwijk Leeft

Voornamelijk is nu het plan om de activiteitenagenda’s meer te fuseren en samen aan te pakken. Daarnaast kunnen we vanuit de wijkraad kijken hoe we financiële ondersteuning kunnen bieden, via bewonersondersteuning danwel helpen bij aanvragen van Leefbaarheidsbudget

 1. Sluiting (21:40)

De volgende vergadering is op 10 november

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.