Notulen Wijkraadsvergadering 10 november 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 november 2015

Aanwezig: Max, Marijke, Mohamed, Marion, Ruud, Isodoor
Te gast: De heer Bôeing

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • WBO: Gebiedsprogramma 2016.
  • Belangrijk: Schoterbos, participatie plannen Haarlem terrein.
  • Belangrijk: PC Boutensstraat; blijft lijn 2 wel dicht genoeg bij bijvoorbeeld het Johan Limpershof stoppen.
 • WBO: Animo voor Pleioworkshop peilen.
  • Aantal mensen van onze WR: 4 mensen
 • WBO: HOV: 11 november wordt een extra onderzoek gepresenteerd dat op verzoek van het WBO uitgevoerd is. Daar wordt via het WBO over gecommuniceerd.
 • Vragen aan de gemeente kunnen ook op Pleio gesteld worden, in de groep van onze eigen wijkraad. Algemene vragen kunnen in de groep ‘Partner Platform’ gepost worden.
 • Sint Maarten optocht, 11 november 17:45 verzamelen op Marsmanplein, optocht is van 18:00 tot 19:00. Op de weg zijn een aantal snoep uitdeelplekken voor de kinderen.
 • Paaltjes Harry Mulischstraat (punt van bewoner Douwe Versluis): De gemeente heeft met Spaarnelanden gekeken naar een oplossing (paaltjes, gras, iets anders), daarover koppelt Pim Lemmens terug aan Douwe.
 1. Vaststellen agenda

Er zijn bij punt 8 twee punten toegevoegd

 1. Notulen vorige vergadering (13 oktober)

Vastgesteld, aan Hein sturen.

 1. Post 14 oktober – 10 november
 • SVO Marsmanplein vergadering 4 november

Max is erbij geweest en kan dit blijven doen.

 • Vrijwilligerscentrale: Workshop fondsenwerving voor (vrijwilligers)organisaties, 18 november 19:30 tot 22:00 in wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2A Haarlem Noord. Deelname is gratis.
 • Oranjefonds: NL Doet 11 en 12 maart 2016.

Actiepunt: Volgende keer agenderen: hebben we een activiteit?

 • Wethouder Jack van der Hoek: Opvang economisch daklozen in Velserpoort.
 • Gemeente: Ontvangstbevestigin aanvraag wijkraadssubsidie en bewonersondersteuning.
 • Nog geen bericht over de aanvraag Spiegel Jan Gijzenvaart / Hunzestraat.
 1. Actiepunten

Doorgenomen en bijgewerkt.

 1. Dugout Delftplein

We hebben een reactie van de gemeente gekregen over dit onderwerp, in het kort komt het er op neer dat de dugout niet verwijderd wordt. De bewoners zijn geïnformeerd en gevraagd om te melden wanneer er overlast is. Op basis van het ‘kleine aantal meldingen’ daarna is geconcludeerd dat de dugout niet verwijderd wordt. Het heeft tamelijk lang geduurd, maar dit is nu duidelijk.

Actiepunt Isodoor: Dit doorsturen aan de aanwezigen van de bijeenkomst in de wijkwinkel van 27 mei 2015. Marion stuurt Isodoor de gegevens van de aanwezigen.

Jongerenwerk: Gurkan is benaderbaar en bereid mee te denken over een oplossing samen met Streetcornerwork. Ze zijn bezig met een nieuw plan, dit werken ze verder uit en dan moet het goedgekeurd worden door het samenwerkingsverband (wie zitten hier in? Handhaving, politie, gemeente, wijkraad? Bewoners?). Als het plan vastgesteld is maken we een afspraak om het te bespreken.

Mededeling meneer Bôeing: Bij de dugout Planetenlaan is er elke avond weer geluidsoverlast van zwaar vuurwerk of iets dergelijks.

Actiepunt Isodoor: Contact opnemen met wijkraad Sinnevelt om te kijken wat hiermee gedaan kan worden.

Eventueel bij het WBO aankaarten. Jongerenproblemen kunnen wel eens de belangrijkste zijn en verdienen wellicht meer aandacht en een betere oplossing dan hoe we er nu mee bezig zijn.

 1. Wijkkrant
 • Oktober

Op- en aanmerkingen, Ruud verwerkt het.

 • December

Copij is welkom!
Actiepunt iedereen: Onderwerpen bedenken en na de selectie een stukje schrijven.

 1. Wijkschouw
 1. Datum wijkschouw: Nog steeds geen datum. Menno Evers zei Isodoor vandaag dat Pim Lemmens vandaag of morgen contact hierover op zou nemen. De wijkraad is toch erg ontevreden over hoe lang dit nu al duurt.
 2. Opmerking van meneer Bôeing over fietsen en scooters op de stoep en tegen het verkeer in. Dit zijn gevaarlijke situaties waar de politie niets aan doet. Het zou fijn zijn als hier wat aandacht aan besteed wordt om in ieder geval de boodschap te geven dat er wat aan gedaan wordt. Bijvoorbeeld de brug Jan Gijzenbrug van de Dekamarkt naar noord, daar gaan mensen vaak met de fiets aan de kant van het Haarlem stadion over de stoep, dat is gevaarlijk voor wandelaars.
 3. Wijkgesprek: Zijn er nog nieuwe punten voor het wijkgesprek?

Actiepunt: Lijst meesturen met de volgende agenda.

 1. Ideeën leefbaarheidsbudget

Actiepunt Isodoor: het formulier aan Hein sturen voor op de website.

 1. Jaarvergadering datum bepalen

Vastgesteld op 22 maart
Ideeën voor locaties: SIG (PC Boutensstraat), anders …?
Ideeën voor thema: Sociaal Wijkteam, Delftwijk Zuid, Vluchtelingen, anders…?
Isodoor: Op Pleio zetten en bij het WBO bekend maken.

 1. Activiteitenkalender 2016

2015:

14 november 14:30: Sinterklaas intocht: @ Marsmanplein
9 december: Ontsteking Kerstverlichting: @ Marsmanplein
12 december: Kerstmarkt @ Marsmanplein

2016:

Alle wijkraadsvergaderingen
Alle Repair Café avonden
Vragen aan Marcel Smeenk of hij nog activiteiten heeft
Bij Delftwijk Leeft checken (Lentefris)
22 Maart Jaarvergadering wijkraad
Pasen
Valentijn
Koningsdag
Straatvoetbal
De Nacht van Noord
Halloween
Sint Maarten
Sinterklaasintocht
Kerstmarkt
Kerst Sing-Inn

Isodoor: Maken

 1. Sluiting (21:17)

Volgende vergadering: 8 december 19:45 @ Wijkwinkel

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.