Notulen Wijkraadsvergadering 8 december 2015

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 8 december 2015

Aanwezig: Mohamed, Ruud, Marion, Max, Isodoor

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Het Marsmanplein met Kerstverlichting ziet er erg mooi uit!
 • Delfts Groen heeft de gedeelde tweede plek van de Participatieprijs gewonnen.
 1. Vaststellen agenda

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Notulen vorige vergadering (10 november)
 • Max stond niet bij de aanwezigen: gecorrigeerd.
 • Max reageert op punt 4, SVO, en meldt een knokpartij bij de Albert Heijn. Daar zit nog een staartje aan vanwege de betrokkenen.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

Isodoor: Hein vragen het op de website te plaatsen.

 1. Post 11 november – 8 december
 • Gemeente (aan omwonenden van het Delftplein, niet aan de wijkraad verstuurd maar wel de avond vóór versturing telefonisch aan de secretaris gemeld): Extra woningen voor Haarlemse woningzoekenden en statushouders op het Delftplein. Zie punt 6 op deze agenda.
 • Buuv: Uitnodiging voor buurtbewoners bij Delftwijk City 16 december 14:00 – 17:00 om te kijken wat de jongeren voor de buurt kunnen betekenen. Niet in de minste plaats belangrijk vanwege jongerenoverlast in de wijk.

Isodoor: Nogmaals via social media verspreiden.

 • Haarlem Fatih: Uitnodiging buurtbijeenkomst over Islam/Moslims in speeltuin Delftwijk 11 december 19:30. Mohamed gaat er naartoe, iedereen is welkom.
 • Menno Evers: Organisatie bijeenkomst aanvragers Leefbaarheidsbudget.
 • Sociaal wijkteam: Toezegging presentatie bij Jaarvergadering. Isodoor plant het samen met hen.
 • WBO: Uitnodiging Eindejaarsborrel 29 december.
 • Marcel Smeenk: Overzicht Kerstactiviteiten

Isodoor: Zorgen dat dit verder verspreid wordt.

 • Spaarnelanden: Kerstbomenactie
 • Gemeente / Pim Lemmens: Plannen van een Wijkschouw

Isodoor: Naar de lente verschuiven. Spiegel Jan Gijzenkade / Hunzestraat dan loskoppelen en gaan regelen.

 • Douwe Versluis: Update parkeeroverlast Harry Mulischstraat.
 • Trots Haarlem / Albert Keevel: Op bezoek komen.
 • Gemeente: Verleningsbeschikking wijkraadskosten 2016
 • Winkeliersvereniging Marsmanplein: Uitnodiging Bubbels & Ballen; de ontsteking van de kerstverlichting op het Marsmanplein op woensdag 9 december om 18:00 uur.

Uitgaande post:

 • Update Delftplein – Dugout / Tijdelijke woningen
 • Marceline Schopman: Behoud Delfts Groen bij plaatsen nieuwe woningen Delftplein.
 1. Actiepunten

Door de lijst heen gegaan en bijgewerkt.

 1. Delftplein
  1. Jongeren
  2. Nieuwe bewoners / Delfts Groen

Er zijn nu 80 woningen gepland die medio 2016 gerealiseerd moeten zijn, voor 10 jaar. Dat is best veel voor de ruimte die er beschikbaar is, helemaal als we Delfts Groen en de voetbalkooi willen behouden. De wijkraad is erg benieuwd naar tekeningen die hiervoor gemaakt worden en wil nauw betrokken blijven. De procesmanager hiervan is Wienand van Dijk, Isodoor heft Menno Evers gevraagd om met hem in contact te zijn over ontwerpen en andere plannen.

Daarnaast lijkt het erop dat deze locatie in mei 2015 al besproken is in de commissie ontwikkeling, de wijkraad was er pas november 2015 van op de hoogte. Hoe zit dit? Isodoor: Contact opnemen met Menno Evers.

 1. Wijkkrant

Het proces van het maken van de wijkkrant duurt minimaal zes weken, dat is langer dan voorheen. Daar moeten we rekening mee houden met de planning en de kopij (dat stukken en data niet verouderd zijn tegen de tijd dat hij in de bus ligt).

 • Volgende krant moet 1 maart in de bus liggen
 • Kopij:
  • Jaarvergadering aankondiging
  • Delftplein update (woningen etc)
  • HOV
  • PC Boutensstraat
  • Jongeren (problemen en oplossingen)
  • Repair Café

Actiepunt Ruud: Inventariseren of dit voldoende is.
Isodoor: Elke agenda neerzetten.

 1. NL Doet 11 en 12 maart 2016.

Hebben we een activiteit?

 • Schaaktoernooi organiseren
 1. Sluiting (21:30) Ieder fijne Kerstdagen en een Fijne Jaarwisseling!

Volgende vergadering: 12 januari 2016

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.