Voortgang HOV (Zuidtangent) over Rijksstraatweg

Beste buurtbewoner,
Van de ontwikkelaar van de plannen (het bedrijf APPM) hebben we de volgende mededeling ontvangen:
‘Gisteren (12 januari 2016) is het Voorlopig Ontwerp (VO) HOV-Noord vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem. Met het vaststellen van het VO is het VO ook vrijgegeven voor inspraak.

Het Voorlopig Ontwerp is te downloden via www.haarlem.nl/ontwerp-hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov. Om het VO te kunnen downloaden gaat u naar het onderdeel documenten en klikt u op het Voorlopig Ontwerp. U wordt vervolgens doorverwezen naar de besluitenlijst B en W van 12 januari 2016. Het tweede agenda punt betreft het VO HOV-Noord. Door op de paperclip te klikken komt u bij de documenten. Daarnaast ligt het Voorlopig Ontwerp ook ter inzage in de Raakspoort, Zijlvest 39, bij de balie op de tweede verdieping.

De inspraaktermijn loopt van woensdag 13 januari 2016 tot woensdag 24 februari 2016. Op woensdag 27 januari is een informatieavond over het project in Ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem. De informatieavond start om 19:00 uur en is afgelopen om 21:00 uur.

Inspraak

U kunt reageren op het Voorlopig Ontwerp per e-mail (noord@haarlem.nl), of per brief (gemeente Haarlem, Postbus 11, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. G.F. Wesseling). Als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat ook graag.

Vervolg

De inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknota en indien nodig, in het ontwerp. Het resultaat is een concept Definitief Ontwerp (DO). Beide documenten worden vervolgens aan het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden ter vaststelling en ter informatie verzonden aan de Raadscommissie Beheer.’

We hopen u op deze manier van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u opmerkingen of vragen hebben aan de wijkraad, stuur die dan aan secretaris@delftwater.nl.

Hartelijke groet,
Isodoor Jonker
Secretaris wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.