Notulen Wijkraadsvergadering 12 januari 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 januari 2016

Aanwezig: Marijke, Max, Mohamed, Ruud, Marion, Isodoor

 1. Opening en mededelingen (19:45)

Allereerst de Beste Wensen voor iedereen!

 • Vergaderdata in Pleio, Ruud wil ze er wel inzetten.
 • Het SIG is met hun verhuizing bezig, als alles definitief is zeggen ze bij ons op.
 • Max was bij het afscheid van burgemeester Schneider. Dat is een gemis, maar begrijpelijk.
 • Wethouder Jack van der Hoek vertrekt ook.
 • Ruud was bij de eindejaarsborrel van het WBO, daar hoorde hij dat de wijkraad Spaarndam door een bureau succesvol geholpen is om leden voor de wijkraad te werven. Ruud zoekt op welk bureau dat was en dan kunnen we kijken of dat iets voor ons is.
 1. Vaststellen agenda

‘Doelstellingen voor 2016’ wordt toegevoegd als punt 6, de rest schuift op.

 1. Notulen vorige vergadering (8 december)

Punt 4, bijeenkomst Delftwijk City & Buuv terugkoppeling: Was helaas geen succes.
Bijeenkomst Haarlem Fatih werd bezocht door zo’n 25 mensen uit heel Haarlem, niet echt vanuit onze wijk.
Isodoor: Vastgestelde notulen aan Hein sturen voor op de website.

 1. Post 9 december – 12 januari
 • Mark Hunting, Fietsersbond. Over HOV. BEANTWOORD.
 • Conferentie ‘Toekomst van de wijkraden’ 11 januari.
 • Pré Wonen: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie donderdag 7 januari.
 • Gemeente (21 december 2015) – beschikking bewonersondersteuning 2016.
 • Gemeente (5 jnauari 2016) – Beschikking subsidie wijkraadskosten 2015.
 1. Actiepunten
 • Spiegel Jan Gijzenvaart. Isodoor heeft nog een keer een herinnering aan Pim Lemmens gestuurd.
 • Koningsdag @ Marsmanplein 2016

Isodoor heeft contact met Tess (damiateband haarlem) hierover. Het is nog onzeker of Carlo weer mee doet. Isodoor nodigt Tess uit voor de volgende wijkraadsvergadering en stuurt Jeffrey een berichtje hierover. 24 feburari is ook SVO bijeenkomst, wellicht dat daar ook een balletje opgegooid kan worden door Max.

 • Jaarvergadering organiseren, Isodoor neemt contact op met de SIG voor de locatie. Volgende vergadering agenderen om dit voor te bereiden.
 • Hangjongerenproblemen – Mohamed heeft met Gurkan gepraat, die heeft een goed plan, maar te weinig uren en budget om het ten uitvoer te brengen. Haarlem Effect heeft hier niet de middelen voor beschikbaar.
 • Wijkgesprek is op dinsdag 2 februari, dan neemt Max ons verkeersproblemendossier mee daar naartoe. Op tijd deze punten agenderen.
 1. Doelstellingen voor 2016

Isodoor: Deze onderwerpen agenderen

 • Nieuwe leden werven
  • Daarvoor gaat Ruud het bureau opzoeken dat in Spaarndam geholpen heeft.
 • Saamhorigheid bevorderen. Sociaal wijkteam hierbij betrekken? Andere partners?
 • Veiligheid; Te hard rijden binnen de wijk (te weinig Handhaving), risico’s bij HOV aanpassingen Rijksstraatweg.
 • Overlast van jongeren.
 • Delfts Groen behouden.
 1. Wijkkrant

Kopij (Deadline 10 februari):
Isodoor: Om kopij vragen via social media

 • Doelstellingen wijkraad 2016 (Isodoor)
 • Jaarvergadering
 • Woningen Delftplein
 • HOV (Ruud)
 • Koningsdag (Isodoor)
 1. Wijkschouw

In de lente plannen (nog geen datum).

 1. Delftplein nieuwe woningen
 • Communicatie met Menno, er bestond twijfel of al eerder bekend was dat het Delftplein als locatie in aanmerking kwam, dat bleek niet zo te zijn.
 • Contact met Wienand, Isodoor checkt dit nog bij Menno.
 • Toekomst Delfts Groen? 2 Februari 19:30 is een werkgroepoverleg van Delfts Groen.
 1. HOV

Inloopavond: 27 januari. Locatie en tijd nog onbekend.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: 9 februari 19:45 Wijkwinkel, Jan Prinslaan 3

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.