Brief Wethouder Jur Botter aan omwonenden Velserpoort

Gemeente Haarlem

Drs. Jur Botter, MPA.

Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de direct omwonenden van
Gebouw Velserpoort, Vondelweg 997
Haarlem

Datum                           29 maart 2016
Ons kenmerk              2016/153149
Contactpersoon          Henk Esselink
Doorkiesnummer       023-511 4823
E-mail                           hesselink@haarlem.nl
Onderwerp                   Opvang extra groep daklozen in gebouw Velserpoort

Geachte bewoner,
Met deze brief wil de Gemeente Haarlem u uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst op

Donderdag 31 maart 2016 van 17.00 – 19.00 uur
Gebouw Velserpoort, Vondelweg 997

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u nader informeren over het tijdelijk opvangen
van een extra groep dakloze Nederlanders in gebouw Velserpoort.

De gemeente heeft de (wettelijke) taak mensen die dakloos zijn, en op geen enkele
andere manier onderdak kunnen krijgen, opvang te bieden. Het gaat hier om
Nederlanders en dus niet om de opvang van vluchtelingen zoals de laatste tijd zoveel
in het nieuws is.

Voor de opvang van daklozen is een aantal gebouwen in Haarlem en omringende
gemeenten beschikbaar. Ter vervanging van een tijdelijke locatie voor winteropvang
in Haarlem is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en heeft dat
gevonden in gebouw Velserpoort aan de Vondelweg 997.

Extra groep daklozen

In gebouw Velserpoort wil de Gemeente Haarlem vooralsnog maximaal 25
daklozen gaan opvangen voor een periode van maximaal 6 maanden. Mensen die
tijdelijk in de opvang komen wonen, gaan werken aan het zo snel mogelijk
terugkeren naar het zelfstandig wonen en functioneren in de samenleving. Degenen
die weer in staat zijn om zelfstandig te gaan wonen, maken daarmee plaats voor
nieuwe mensen die een beroep doen op deze opvang.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem – Telefoon 14023

Voorkomen overlast

Er worden maatregelen genomen om de overlast voor de omgeving zoveel als
mogelijk te beperken. De cliënten verblijven overdag in het centrum van de stad en
worden per collectief vervoer ’ s avonds om circa 20.00 uur naar gebouw
Velserpoort gebracht om te slapen, te douchen en te ontbijten. Na het ontbijt
worden de cliënten weer door het collectief vervoer opgehaald en naar het
stadscentrum teruggebracht. De kans op overlast verkleinen we verder door
duidelijke huisregels te hanteren die ook betrekking hebben op het gedrag van de
bewoners in de directe omgeving van het gebouw. Er wordt voorzien in begeleiding
en beveiliging die zal toezien op naleving van de huisregels.
Mocht er desalniettemin sprake zijn van overlast, dan kan dat gemeld worden:
Meldkamer handhaving gemeente Haarlem: 023 – 5114950
– Politie: 0900 – 8844

De bewoners die tijdelijk gaan wonen in het gebouw zullen niet beschikken over
een eigen auto; voor medewerkers zijn op het terrein zelf parkeerplaatsen
beschikbaar.

Geplande start

De planning is per 1 april 2016 te starten met de extra groep in gebouw Velserpoort.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de eigenaar van het gebouw: Spaamegasthuis
en de huidige huurder GGZinGeest.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog aanvullende vragen hebben, dan
nodigen wij u van harte uit voor de bewonersavond op donderdag 31 maart 2016
van 17.00 uur tot 19.00 uur in gebouw Velserpoort. Desgewenst kunt u per email
vragen stellen aan hesselink@haarlem.nl

 Originele brief : 2016 03 29 Brief aan omwonenden Velserpoort opvang extra groep daklozen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.