Notulen Wijkraadsvergadering 12 april 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 april 2016

Aanwezig: Marion, Ruud, Mohamed, Max, Marijke, Sidney, Sandra
Delftwijk Leeft: Irene, Angeline
Te gast: Jacques Amand (Trots Haarlem), Petra Nuyens

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Functieomschrijvingen wijkraadsleden vastgesteld.
 • 4 mei kranslegging
  • vorig jaar stond Ruud er alleen voor, nu weer met twee personen, Max gaat mee.
 • Werkzaamheden Jan Gijzenkade
  • Jacques: Dit is bij de commissie Beheer van de gemeente geweest

Marion zoekt dit op in het Uitvoeringsprogramma

 1. Vaststellen agenda

Geen wijzigingen

 1. Notulen vorige vergadering (8 maart)

Geen wijzigingen

 1. Post 9 maart – 12 april

De rode post is niet expliciet behandeld.

 • Eindrapport ‘Meer waarde met groen’ / Verslag (te vinden op website van de gemeente).
  • Vraag voor het oprichten van een Groen Participatieraad.
 • Gemeente: Verslag Omwonendenoverleg Delftplein (Wordt behandeld bij Agendapunt 8)
 • Spaarnelanden: Compost actie
 • Spaarnelanden: Vuilambassadeurs
 • Buuv ea: Uitnodiging opening Raaks 36 (was 24 maart)
 • Burenhulp: Contactverzoek
  • Volgende vergadering (10 mei) komt Margot van Burenhulp over Burenhulp vertellen (20 min).
 • Ron Jordaan (bewoner): Verzoek parkeerverbod
  • Ruud: Gaat hem antwoorden en stelt voor om op locatie te gaan kijken.
 • Jur Botter (gemeente): Brief opvang daklozen in Velserpoort
  • Geen reacties van onze bewoners, maar ter plekke is er commotie.
  • Er is wat zorg over dat de daklozen niet verplicht zijn
 • Stichting Nabestaandenzorg: Uitnodiging monument van Troost (was 2 april)
 • Cees van Putten (WR Vondelkwartier): Uitnodiging Nextdoor platform
  • Gaat Isodoor uitzoeken
 • Buuv: Uitnodiging Sociaal Netwerkcafé (was 7 april)
 • Caroline en Janine (Hunzestraat/Jan Gijzenvaart): Handtekeningenactie spiegel.
  • Isodoor: Doorsturen aan Pim Lemmens.

Sidney brengt in dat we nu meteen naar een oplossing kijken, maar dat er misschien wel een andere oplossing beter past bij het probleem.

 • Mary van Zeeland (ChildsLife): Doppen inzamelactie.
  • Actie waarbij plastic doppen ingezameld worden om eten te verzorgen voor kinderen in armoede. Isodoorvraagt Hein het op de website te zetten.
 • Bert Buter: Uitnodiging gesprek met winkeliersvereniging MMplein over parkeren.
  • Isodoor heeft Bert geantwoord dat Sidney en Ruud en Max bij de afspraak kunnen zijn.
 1. Actiepunten

Koningsdag
Ruud, Mohamed en Isodoor regelen dit.

 1. Samenwerking Delftwijk Leeft & de wijkraad

De woningbouwcorporaties stoppen met de ondersteuning van Delftwijk Leeft (DWL). De vrijwilligers van DWL willen wel graag door, maar vooral in de uitvoering, niet in de organisatie. Eerder is besproken hoe DWL en de wijkraad de handen ineen kunnen slaan om DWL voort te kunnen laten bestaan.

De financiën (het gaat om een paar honderd Euro per jaar) zouden geen probleem moeten zijn. De organisatie kan in samenwerking met de wijkraad, dat kan ook.

Concreet:

 • Irene inventariseert wie er doorgaan bij DWL en koppelt dat terug aan Isodoor. Bert heeft zich afgemeld bij Isodoor.
 • Voorafgaand aan een activiteit komt DWL bij elkaar op de wijkraadsvergadering, de eerstvolgende keer is september. Want het eerstvolgende project is Sint Maarten.
 1. Doelstellingen voor 2016
 • Overlast van jongeren.

Het plan van Gurkan is rondgestuurd bij de wijkraad. Destijds is door de leidinggevende bij Haarlem Effect (Lodewijk) aangegeven dat er geen budget voor is. Petra merkt op dat er een overleg geweest over ‘dagbesteding’ waar oa Sport Support en Dock bij waren, en waar ook gesproken is over subsidie voor dit onderwerp.

Sport support

 • Bus
 • Hangplek Velsen
 • JGO: Jeugdgroepoverleg
  • Isodoor verder opzoeken.
 • Ter kennisname: Brief wethouder Merijn Snoek (zie bijlage)

De volgende punten worden de komende maanden geagendeerd (Isodoor).

 • Nieuwe leden werven
  • Bureau dat Spaarndam geholpen heeft.
 • Saamhorigheid bevorderen.
  • Sociaal wijkteam hierbij betrekken? Andere partners? Hoe maken we dit concreet?
 • Veiligheid; Te hard rijden binnen de wijk (te weinig Handhaving), risico’s bij HOV aanpassingen Rijksstraatweg.
  • Wat doen we hiermee? Wijkgesprek?
 1. Delftplein nieuwe woningen

Communicatie met Wienand van Dijk gaat over het algemeen goed. Er is een variantenonderzoek gaande met schetsjes van waar de gebouwen zouden kunnen komen te staan. Er komt een tweede omwonendenoverleg waarin een grotere groep mensen geïnformeerd kan worden. Wienand is dit aan het organiseren.

 1. Delftwijk Zuid update

Petra heeft Ymere en Pre Wonen gemaild over de vordering. Bij Ymere verloopt alles nog volgens plan, zij geven aan goed contact met de BC te hebben.

Bij Pre Wonen (Natasja Witteveen, 8 flats aan Jan Prinslaan / Aart van der Leeuwstraat) gaat het anders, er zijn gesprekken met een klankbordgroep (acht bewoners) waar de wijkraad voor uitgenodigd zou moeten zijn (Isodoor zoekt dit uit).

De oudere optie leverde te weinig woningen op. De optie die nu besproken wordt is sloop-nieuwbouw, met eventueel een deel renoveren. Er moet een groot percentage sociale woningbouw blijven.

Er komt een nieuwe bijeenkomst in mei. Er komt een herijking van het sociaal plan, wat dat precies inhoudt is nog niet gecommuniceerd.

Actie: met bewoners van klankbordgroep en BC Delftwijk Zuid afspreken om hun wensen te bespreken. Andre Vos benaderen. Maar ook Natasja vragen over de deelnemers klankbordgroep.

 1. HOV update

Het WBO gaat dit bij de provincie verder aankaarten om de punten die het WBO belangrijk vindt te verdedigen.

 1. Wijkgesprek

Onderwerpen kunnen toegevoegd worden als Discussie op Pleio met tag ‘Wijkgesprek Cluster 1’ dan hoeven we niet op het Wijkgesprek zelf te wachten. Protocol hiervoor vaststellen.
Isodoor: Proberen

 1. Wijkkrant

Doorgeschoven naar de volgende keer.

 1. Wijkschouw plannen

Doorgeschoven naar de volgende keer.

 1. Sluiting (21:35)

Volgende vergadering: 10 mei

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.