Notulen Wijkraadsvergadering 10 mei 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 10 mei 2016

Aanwezig: Marijke, Mohamed, Max, Marion, Isodoor
Te gast: Margo van den Berg (Burenhulp), Paula Rietdijk (Sociaal Wijkteam), Jose Dircken (Sociaal Wijkteam) Douwe Versluis (wijkbewoner)
Afgemeld: Ruud, Sidney (definitief)

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Jan Gijzenkade West: Riolering en openbare ruimte. Voor of na het zomerreces neemt de gemeente contact met ons op hierover.
 • PC Boutensstraat wordt 13 mei eind van de dag opgeleverd.
 • Gesprek winkeliersvereniging/parkeren. Ruud en Sidney waren daarbij, die zijn er nu helaas niet, dus volgende keer behandelen we dit. Isodoor: Agenderen.
 • Delfts Groen update: Stichting ZaaiGoed (Erika Meershoek) gaat een Zintuigentuin toevoegen. Doelgroep hiervoor is (dementerende) ouderen.
 • Sociale woningbouw Delftplein: We wachten op de datum voor het omwonendenoverleg.
 • Update spiegel Hunzestraat / Jan Gijzenkade: De gemeente dacht al duidelijk gemaakt te hebben dat de spiegel er niet komt, tot verbazing van Isodoor. Pim Lemmens is met Menno Evers in gesprek om tot een oplossing te komen, we gaan wellicht samen kijken op locatie.
 • 27 mei is een pré Ramadan maaltijd bij de Sint Bavoschool. Er zijn 80 plaatsen, aanmelden t/m 20 mei via eemstraat@sintbavoschool.nl. Inloop 17:30.
 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Notulen vorige vergadering (12 april)

Notulen zijn vastgesteld.

 1. Post 13 april – 10 mei

Hoe beviel het vorige keer om een selectie van de post te behandelen? Goed.
Rood behandelen we alleen op verzoek.

 • Werkzaamheden bij Spaarne Gasthuis Noord. In de zomermaanden wordt het asfalt rondom het ziekenhuis vervangen. Op een aantal zaterdagen wordt het oude asfalt gesloopt, dat is luidruchtig werk. We worden op de hoogte gehouden over de details en de direct omwonenden krijgen een briefje in de bus met informatie.
 • Spaarnelanden / Laurina van Dam: Op 2 mei jl. is Maryse de Oliveira Martins bij Spaarnelanden in dienst getreden als Relatie Manager voor de stadsdelen Noord, Oost en Zuid-West. Laurina focust zich op Centrum en Schalkwijk. We kunnen Maryse een keer uitnodigen om kennis te maken.

mmartins@spaarnelanden.nl

Telefoon: Kantoor 023 75 17 234 / Mobiel 06 462 15 497

We nodigen haar een keer uit als er iets speelt, dan combineren we kennismaken en iets concreets.

 • Platform Haarlem Groener / Operatie SteenBreek: Wil je wel eens iemand helpen met het ont-tegelen van zijn/haar tuin? Meld je aan via info@steenbreek023.nl of 06-13219701
 • Spaarnelanden: Wijkteams (hebben we eerder al behandeld)
 1. Actiepunten

Bij de Jaarvergadering heeft Menno Evers aan Douwe gevraagd of er al iets met de paaltjes gebeurd was. Dat is niet zo. Menno zou het gaan uitzoeken maar nog geen vervolg. Douwe heeft Pim gebeld maar daar ook niets op terug gehoord. Het probleem is onveranderd. Het is helemaal kaal daar, en als het regent wordt het een blubberige bende. Dit duurt nu al een jaar.

We nodigen Pim Lemmens uit voor de wijkraadsvergadering. Ook voor de bekende spiegel Hunzestraat en om een wijkschouw te plannen en het hufterproof bord voor het schaakbord.

Isodoor: Pim uitnodigen

Als hij komt Douwe ook uitnodigen.

 1. Burenhulp

Margo heeft Paula en José van het sociaal wijkteam meegenomen. Margo is zelf begonnen met een netwerk ‘Burenhulp’ in haar eigen wijk. Als reactie op de politieke veranderingen, om eenzaamheid e.d. tegen te gaan.

Per straat zoekt ze één contactpersoon die de burenhulp in de gaten wil houden. Per wijk is er een coördinator die de contactpersonen coördineert / ondersteund. Burenhulp werkt in samenwerking met Haarlem Effect, Buuv en Dock. Ook bewonerscommissies en verenigingen van eigenaars zijn welkome contactpersonen.

Het gaat dus om letterlijke hulp aan buren, mensen zijn vaak bereidt om iets voor mensen uit hun straat te doen, en hebben ook vaker in de gaten wie er wellicht ergens mee ondersteund kan worden, of juist wie er nog wel ergens mee kan helpen. Dus nog dichterbij dan bijvoorbeeld Buuv.

Het proces gaat als volgt: Margo gaat met iemand zitten om de lijst straten in de wijk door te nemen om te kijken waar ‘we’ al mensen kennen. Via-via is het de bedoeling om zo in elke straat iemand te vinden. En dan een coördinator die het overzicht houdt en de bijeenkomsten opzet. Margo coacht dit proces gesteund door een subsidie vanuit de gemeente.

Elke twee maanden is er dan een bijeenkomst waarin goede voorbeelden en ervaringen gedeeld worden, of juist vragen aan elkaar gesteld worden over hoe dingen aangepakt kunnen worden.

Van de wijkraad worden contactpersoon voor hun straat:

Mohamed (Rijksstraatweg maisonettes)
Isodoor (Diezestraat)

De andere aanwezigen denken na over anderen die wellicht contactpersoon willen zijn.

21 juni 19:30 hebben we een eerste bijeenkomst met de contactpersonen in onze wijk, in de wijkwinkel (Jan Prinslaan 3).

 1. Doelstellingen 2016: Jongeren

Ontmoeting Isodoor met Jessica Frans van Sport Support.

 • Zoeken naar een plek voor een hangplek-container net als Velserbroek heeft. Wellicht in de buurt van McDonalds?
 • Een sportactiviteit voor jongeren, in de wijk. Zoals boksen. Daar is geld voor nodig voor materialen en de locatie (wellicht naast Delftwijk City). Een trainer kan Sport Support leveren. Hier kan de wijkraad niet zoveel voor betekenen.
 • Delftwijk City (Gurkan) gaat weer aan de slag met de jongerenbus.
 1. Doelstellingen 2016: Wat pakken we verder op?

Nieuwe leden werven

Via Sesam academie? Heeft Ruud al contact met hen opgenomen?

Saamhorigheid bevorderen

Via Burenhulp gaan we dit aanvliegen (zie boven).

Veiligheid

Te hard rijden binnen de wijk (te weinig Handhaving),

Max maakt een overzicht van de problematie, Isodoor zet het op Pleio

Risico’s bij HOV aanpassingen Rijksstraatweg.

 1. Verkeer
  1. HOV update: Er is nog geen bericht naar de provincie gegaan.
 1. Delftwijk Zuid update
 • Contact met Pre Wonen / Natasja Witteveen over klankbordgroep Aart van der Leeuwstraat.
 • Ymere: Gaat volgens plan. Gevraagd of we de modelwoning kunnen bezichtigen.

Opties:

 • 24 mei (avond)
 • 7 juni (avond)
 • 5 juli (avond)
 • Contact met André de Vos (BC Delftwijk Zuid)
 • (checken of dat de enige twee projecten zijn die nog gedaan worden)

  1. Wijkkrant
  • Welke adressen buiten de wijk?
   • WR Vondelkwartier
   • WR Dietsveld Vogelbuurt
   • WR Sinneveld
   • Gemeente?
   • Woningsbouwcorporaties?
   • Bij WBO meenemen
   • Anders…?
  1. Wijkschouw plannen

  Doen we als Pim Lemmens te gast is.

  1. Sluiting (21:30)

  Volgende vergadering: 14 juni 19:45 @ Jan Prinslaan 3

  Geef een reactie

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.