Notulen Wijkraadsvergadering 12 juli 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 juli 2016

Aanwezig WR: Marion, Ruud, Marijke, Sandra, Mohamed, Isodoor
Te gast: Douwe (bewoner), Barbara en Amina (Handhaving), Jan en Addie (parochie) Hans en Tineke Zijlstra, Ruud en Jacqueline Wierda, Ellen Kooij (bewoners).

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering (14 juni)

Geen aanpassingen, Isodoor vraagt Hein ze op de website te plaatsen.

 1. Post 14 juni – 12 juli
 • Rachid Bourbatat (Ymere): Ander werkgebied. Vervanging is Lonneke van der Weyden (gebiedsregisseur) L.van.der.Weyden@ymere.nl of tel: 020-4106453 en Christa Vermeer (consulent) C.Vermeer@ymere.nl
 • Jan van der Zanden: Parkeren. Niet relevant voor ons op dit moment.
 • Rob Admiraal (gemeente): Werkzaamheden Jan Gijzenkade west

Uitgaande post
(Isodoor: Het is teveel werk om alle mails die verstuurd worden als uitgaande post mee te nemen. Ik filter op relevantie).

 • Nieuwsbrief over Delftplein en werkzaamheden Jan Gijzenkade.
 1. Actiepunten

De meeste actiepunten blijven staan omdat we wachten op Pim Lemmens. Dat wordt inmiddels een running gag helaas. Het heeft onder andere te maken met privé omstandigheden. Barbara Haan zal hem morgen eens op zijn schouder tikken.

 1. Wijkkrant

We tillen het boekje over de zomer heen. Kopij inleveren kan nu tot eind augustus.

Onderwerpen:

 1. Burenhulp
 2. Jan Gijzenkade
 3. Delftplein
 4. Wijkhandhaver (Sandra interviewt Amina)
 1. Werkzaamheden Jan Gijzenkade west

Dietsveld Vogelbuurt / Rina Stroo vragen hoe het bij hen gaat. (Isodoor heeft haar gemaild) Deze zelfde avond was bij hen een bijeenkomst over de plannen voor de Jan Gijzenkade Oost. De persoon van de gemeente daar weet niets over de plannen die Rob Admiraal aan ons kenbaar gemaakt heeft. Maar hoogstwaarschijnlijk is er een belang om Oost en West logisch op elkaar aan te laten sluiten.

De vijf bewoners die bij deze vergadering aanwezig zijn noemen de volgende dingen die ze belangrijk vinden:

 • Veiligheid voor kinderen, ook oversteken.
 • Geen groen weghalen.
 • Als er op de stoep geparkeerd blijft worden graag schuine stoepranden.
 1. Schoterbos wordt aangepakt

Er zijn al lang plannen om het Schoterbos aan te pakken (padenstelsel onderhouden, waterhuishouding etc.). We zijn benaderd door Karen Voors van Sant en Co, zij gaan nu iets uitvoeren. Er is een klankbordgroep opgericht, Marion is gister bij de eerste bijeenkomst geweest. Het wordt het ‘park van de toekomst’.

Schetsmatige brainstorm / plannen:

 • Een water rond de doetuinen
 • Een camping bij Stay Okay
 • Scouting Birgitta wil graag verhuizen naar een locatie in het park
 • Extra fietspaden
 • Een rondgang
 • Bestaande boomstructuur handhaven
 • Hondenproblematiek
 • Artisklas vraagt extra aandacht voor de dieren

De vraag is hoe om te gaan met deze elementen aangezien er een vastgestelde Gebiedsvisie is. Mocht er bijvoorbeeld ‘ja’ gezegd worden op het bouwen van een pand voor de scouting, dan bestaat de kans dat de deur op een kier staat voor meer bebouwing. Liever combineren we dit dan met de bebouwing in de ‘knoop’ (bij het tankstation en het huidige Haarlem stadion).

Ander onderwerp is een fietsroute / brug over de Jan Gijzenvaart ter hoogte van de Generaal Spoorlaan. Gbrug erbij (is al langer onderwerp van gesprek), maar een gecombineerde fiets/voetgangersbrug in plaats van de huidige.

De eerstvolgende klankbordbijeenkomst is 7 september @ Stay Okay. In de tussentijd vinden er grondboringen plaats. 7 september wordt ook het Voorlopig Ontwerp al gepresenteerd. Karen Voors stuurt het van tevoren aan de wijkraad op.

Overigens zitten er geen bewoners in de klankbordgroep. Er wordt wel een inspraakmoment gepland op 22 oktober voor alle bewoners. Dan is het herfstvakantie. Marion mailt Karen om die datum eventueel te verplaatsen, en met het advies om sommige van de vanavond aanwezige bewoners in de klankbordgroep op te nemen.

Bewoners die nu bij de WR vergadering zijn hebben bij de bijeenkomsten vroeger naam en e-mail achtergelaten om op de hoogte gehouden te worden, maar nooit iets gehoord. Aanwezige bewoners geven aan resoluut tegen bebouwing te zijn. De wijkraad heeft ook al langer aangegeven geen extra steen in het park te willen. Bewoners willen graag op de hoogte gehouden worden.

Isodoor neemt contact op met Ria Luisini van wijkraad Sinnevelt om kort te sluiten wat bij hen speelt.

 1. Bezichtiging modelwoning Ymere @ Delftlaan

We konden helaas niet, we stellen twee nieuwe data voor.

 1. Bebouwing Delftplein

Groot probleem is nog het parkeren.
Er komen in het pand vier multifunctionele ruimten voor activiteiten.

 1. Voortgang ‘Doelstellingen 2016’
 • Nieuwe leden wijkraad

Intake plannen met SESAM, we nodigen ze uit op de WR vergadering van 13 september want alle dinsdagen daarvoor zijn bezet.

 1. Sluiting (21:55)

In augustus is geen wijkraadsvergadering, maar Isodoor is wel altijd bereikbaar voor vragen of om mensen in contact te brengen met de gemeente of actuele projectontwikkelaars: secretaris@delftwater.nl

Volgende wijkraadsvergadering is op 13 september.

Fijne vakantie allemaal!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.