Nieuwsbrief September

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief

–          4 oktober: Wijkschouw
–          Woningbouw Delftplein
–          Werkzaamheden Jan Gijzenkade
–          Herstructurering Schoterbos
–          Renovatie Delftlaan Zuid
–          Bouwplannen Aart van der Leeuwstraat en Gerard van Eckerenstraat
–          Sint Maarten optocht
–          Nieuwe wijkraadsleden

Beste wijkbewoners,

Er is een aantal grote ontwikkelingen gaande in en rondom onze wijk. Als wijkraad proberen we zo goed mogelijk een beeld te krijgen van wat de bewoners willen, zodat we jullie belangen kunnen verdedigen naar de gemeente. Neem dus vooral contact met ons op als je ergens mee zit of een (goed) idee hebt!

Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet per e-mail, maar wil je dat wel? Meld je dan aan op www.delftwater.nl.  We stellen het ook zeer op prijs als je anderen vertelt over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, en vraagt of zij zich ook voor deze nieuwsbrief willen aanmelden. Dan kunnen we in de toekomst steeds sneller belangrijke onderwerpen in de wijk onder de aandacht brengen.

Wijkschouw Delftwijk Waterbuurt: Delftwijk Noord

Op 4 oktober om 19:45 houdt de wijkraad samen met de gemeente een wijkschouw in Delftwijk Noord. We beginnen bij de Harry Mulischstraat ter hoogte van nummer 113. De route die we vervolgens nemen wordt door u bepaald: Stuur de wijkraad van tevoren een berichtje (secretaris@delftwater.nl) met daarin wat u wilt bespreken en de locatie. Locaties die te ver weg zijn behandelen we graag een andere keer, laat het dus wel weten! We hopen u op 4 oktober te zien, iedereen is welkom om mee te lopen.

Woningbouw Delftplein

De ruimtelijke studie met veel afbeeldingen staat hier:
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Noord/Ruimtelijke_Studie_Delftplein.pdf

De omgevingsvergunning is afgegeven en de bezwaarperiode is ingegaan.
Dit bericht ontvingen we daarover van de gemeente:
Vrijdag 26 augustus is de omgevingsvergunning afgegeven, zie hierbij de link naar de vergunning; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118276.html. Enkele bijlages bij de omgevingsvergunning zijn te vinden via; https://www.haarlem.nl/woningbouw-delftplein/, onder ‘Informatie voor omwonenden’. De overige bijlages liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39. In de bijlages van de omgevingsvergunning staat ook de gekozen parkeeroplossing beschreven. De gekozen parkeeroplossing is in lijn met het advies van de politie.

U kunt tegen het gemeentelijke besluit bezwaar maken binnen een termijn van 6 weken tot en met 7 oktober 2016. De bezwaarprocedure is weergegeven bij het omgevingsvergunning besluit.’

Op 19 september was er bovendien weer een bijeenkomst van de klankbordgroep. Op basis daarvan gaat de wijkraad aan de gemeente schrijven over de procesgang en een aantal inhoudelijk belangrijke punten.

Er is ook een actiecomité van buurtbewoners aan het onderzoeken of er tegen de gemeente geprocedeerd kan worden. Eén van hun doelen is meteen permanente bebouwing neerzetten in plaats van eerst 15 jaar tijdelijke woningen.

Werkzaamheden Jan Gijzenkade

In het Haarlems Dagblad stond een groot artikel over de Jan Gijzenkade Oost. Onze buren, Dietsveld Vogelbuurt, zijn daar succesvol bezig geweest om de bomen aan de Jan Gijzenkade te behouden. De discussie ging over twee plannen om de kade opnieuw te ontwikkelen. De ‘fietsstroken’ variant die smaller is dan de ‘vrijliggende fietspaden’ variant.

Dit is relevant voor ons omdat ‘ons’ gedeelte, de Jan Gijzenkade West, ook opnieuw ingedeeld gaat worden, en er in de plannen van de gemeente gesproken wordt om oost en west qua indeling op elkaar aan te laten sluiten. Wat er in Oost gebeurt kan dus van invloed zijn op wat er aan ‘onze’ kant komt.

Met name het smalle stuk van de kade tussen de Rijksstraatweg en de Eemstraat wordt daarbij lastig. De bewoners daar zijn gelukkig goed op de hoogte. Van het grootste stuk, tussen de Eemstraat en de Randweg, hebben we nog van geen enkele bewoner aan de Jan Gijzenkade gehoord wat zij belangrijk vinden als de kade opnieuw ingedeeld wordt.

Willen we bijvoorbeeld de drempels behouden? Willen we vrijliggende fietspaden? Willen we de bomen en het groen behouden? We horen het graag!

De concept startbrief van wethouder Cora-Yfke Sikkema is inmiddels verstuurd, dus binnenkort zal er een Voorlopig Ontwerp gemaakt worden.

Herstructurering Schoterbos

Er is een Schetsontwerp van de herstructurering, dat wordt momenteel omgezet naar een Voorlopig Ontwerp. Als dat openbaar gemaakt wordt volgt de bekende inspraakperiode van zes weken. De wijkraad heeft het concept van ontwikkelaar Sant & Co gezien en het plan ziet er in onze ogen goed uit. Waar we nog vraagtekens bij hebben is wat er met de bruggetjes over de Jan Gijzenkade gebeurt. We willen namelijk geen extra brug, maar zien liever dat de bruggen omgezet worden naar gecombineerde fiets-voetgangersbruggen.

Scouting Brigitta

Een ander punt is dat in het vorige collegebesluit over het Schoterbos vaststaat dat er geen extra bebouwing komt in het ‘parkgedeelte’ van het Schoterbos (dat is anders voor het ‘knoopgedeelte’ bij de Planetenlaan waar waarschijnlijk wel gebouwd gaat worden).

Maar nu is er het volgende aan de hand: De parochies in Haarlem Noord gaan vanwege lagere bezoekersaantallen fuseren. De kans bestaat dat de parochie van de Mariakerk opgeheven wordt, en dat de Franciscuskapel waar momenteel Scouting Brigitta gehuisvest is voor de mis gebruikt gaat worden. De details hiervan kunnen anders liggen, maar de conclusie is dat scouting Brigitta over twee a vijf jaar niet meer in die locatie kan blijven.

Albert Jan Bloemendal en Karin Bosman (Stichting Scouting Brigitta) hebben dit ons tijdens de afgelopen wijkraadsvergadering verteld en gezegd dat de ervaring leert dat een scouting zonder vaste huisvesting gedoemd is ten onder te gaan. De wijkraad vindt het voortbestaan van scouting Brigitta erg belangrijk, maar er is vooralsnog geen nieuwe locatie voor scouting Brigitta in onze wijk gevonden. Dus hoopt scouting Brigitta een plek in het Schoterbos te kunnen realiseren, waar dan een zeer duurzaam pand gebouwd wordt.

Momenteel kan dat niet omdat bovengenoemd collegebesluit verbiedt dat er meer bebouwing komt in het parkgedeelte van het Schoterbos. Dat collegebesluit is genomen met grote steun van wijkbewoners uit onze en omringende wijken, en de respectievelijke wijkraden. In principe zijn wij als wijkraad ook vóór groenbehoud in het Schoterbos, maar scouting Brigitta zit wel met een probleem en hoopt dus in het nieuwe Schoterbos grond toegewezen te krijgen. De gemeente heeft tot nu toe geen alternatieve locatie voor scouting Brigitta weten te vinden.

Wellicht dat er in de toekomst een locatie in het ‘knoopgedeelte’ gevonden kan worden, maar dat is allemaal nog onzeker. We willen in ieder geval dat u weet dat dit speelt, dat scouting Brigitta dus naarstig op zoek is naar een locatie dichtbij de huidige (omdat veel leden uit de buurt komen), en dat het idee bestaat om dit in het Schoterbos te verzorgen (waar dan een nieuw collegebesluit voor nodig is waar u uw mening over mag geven).

Renovatie Delftlaan Zuid (Ymere)

De renovatie van 120 flat- en maisonettewoningen tussen de Delftlaan Zuid en de PC Boutensstraat gaat in december van start. Het betreft de jaren ’50 wonigen van Ymere. Er wordt veel aan verbeterd, zo is te zien in de kijkwoning waar de wijkraad afgelopen dinsdag op bezoek was. De ramen en kozijnen worden allemaal vernieuwd waardoor de isolatie beter wordt. De indeling wordt verbeterd waarbij mensen kunnen kiezen uit verschillende opties. De kleine balkons aan de achterkant van de flatwoningen verdwijnen om meer keukenruimte te creëren, en de begane-grondwoningen van de flats krijgen allemaal een trap naar een eigen tuin aan de achterkant.

Ook worden er nieuwe badkamers gerealiseerd en CV-ketels geïnstalleerd.

De gevels worden gereinigd en opnieuw gevoegd, om ook de uitstraling aan de buitenkant te verfrissen.

In december wordt aan de noordkant begonnen, de twee meest zuidelijke gebouwen dienen zo als ruilwoningen voor mensen om tijdens de renovatie in de buurt te blijven wonen. De bewonersvereniging heeft tijdens het maken van de plannen een actieve rol gespeeld (bc@delftwijkzuid.nl). Mochten bewoners nog iets te melden hebben dan kan dat ook altijd via de wijkraad.

Aart van der Leeuwstraat en Gerard van Eckerenstraat (Pre Wonen)

Als het goed is zijn alle bewoners geïnformeerd over het volgende: Pre Wonen is een nieuw plan aan het maken waarin meer mensen terug kunnen naar hun oude straat en er meer sociale huurwoningen met een huur van maximaal €628,- komen, en de financiële haalbaarheid van het plan opnieuw bekeken wordt. Eind augustus werd dat voorgelegd aan het bestuur. Daarna wordt de klankbordgroep geïnformeerd en de gemeente, en wordt er een Sociaal Project Plan opgezet. Dat zou dus elk moment kunnen gebeuren. Op 11 oktober schuift Natasja Witteveen van Pre Wonen aan bij de wijkraadsvergadering.

Sint Maarten optocht

De Sint Maarten optocht zit dit jaar weer in de planning! De vrijwilligers van Delftwijk Leeft zijn al bezig met de voorbereidingen om er ook dit jaar voor alle kinderen weer een succes van te maken. De definitieve plannen volgen nog, maar we kunnen vast zeggen dat de optocht dit jaar op 11 november is 😉

Nieuwe wijkraadsleden

Er gebeurt veel in onze wijk en de wijkraad heeft een beperkte bezetting. Vind je het belangrijk dat de leefbaarheid in de wijk in de gaten gehouden wordt, en wil je daar een steentje aan bijdragen? De wijkraad kan iedereen gebruiken die mee wil denken en helpen. Alle wijkraadsvergaderingen zijn openbaar, dus schuif een keer aan!

Hartelijke groet,
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.