Notulen Wijkraadsvergadering 13 september 2016


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 13 september 2016

Aanwezig: Ruud, Marion, Marijke, Max, Isodoor.
Te gast: Albert Jan Bloemendal, Karin Bosman (beide Stichting Scouting Brigitta), Marion Lambert (klankbordgroep Delftplein, maar op persoonlijk titel aanwezig), Douwe Versluis (bewonerscommissie Harry Mulischstraat).

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Burgemeester Bernt Schneiders heeft zijn ambt verlaten. De wijkraad vond het een goede burgemeester die ook goed contact met de wijkraad gehad heeft. We heten Jos Wienen van harte welkom en kijken uit naar een aangename samenwerking.
 • Wijkschouw: 4 oktober 19:15 kijken naar de kruizing Hunzestraat/Jan Gijzenkade. 19:45 start de schouw in Delftwijk Noord bij de Harry Mulischstraat 113. Isodoor oproep plaatsen op website, social media en digitale nieuwsbrief.
 • Donderdag 15 september van 09.30 – 10:00 uur vindt de feestelijke oplevering van de PC Boutensstraat door wethouder Cora-Yfke Sikkema plaats.
 • Zaterdag 24 september is Burendag. De bedoeling is dat in zoveel mogelijk straten een buurtactiviteit zoals een borrel georganiseerd wordt.
 1. Vaststellen agenda

We beginnen met punt 6. Schoterbos vanwege de aanwezigheid van Albert Jan Bloemendal en Karin Bosman van scouting Brigitta. Verder geen wijzigingen in de agenda.

 1. Notulen vorige vergadering

Er stonden een aantal typefouten in en het inspraakmoment Schoterbos is verzet van 15 oktober naar 22 oktober vanwege de herfstvakantie.
De notulen zijn vastgesteld. Aan Hein sturen.

 1. Post 13 juli – 13 september
 • Jan Gijzenkade concept startbrief Cora-Yfke Sikkema (contactpersoon Rob Admiraal).
 • Jan van der Zanden: Parkeerplan centrum en omgeving.
 • Dock: Er worden weer allerlei workshops aangeboden voor vrijwilligersorganisaties.
 • Pre Wonen, Aart van der Leeuwstraat: Nieuw plan aan het maken waarin meer mensen terug kunnen en meer sociale huurwoningen met een huur van €628,-, en de financiële haalbaarheid van het plan. Eind augustus wordt het voorgelegd aan het bestuur. Daarna wordt de klankbordgroep geïnformeerd en de gemeente, en wordt er een Sociaal Project Plan opgezet.
 1. Woningbouw Delftplein

Bericht van de gemeente: ‘Vrijdag 26 augustus is deze omgevingsvergunning afgegeven, zie hierbij de link naar de vergunning; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118276.html. Enkele bijlages bij de omgevingsvergunning zijn te vinden via; https://www.haarlem.nl/woningbouw-delftplein/, onder ‘Informatie voor omwonenden’. De overige bijlages liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39. In de bijlages van de omgevingsvergunning staat ook de gekozen parkeeroplossing beschreven. De gekozen parkeeroplossing is in lijn met het advies van de politie.

U kunt tegen het gemeentelijke besluit bezwaar maken binnen een termijn van 6 weken tot en met 7 oktober 2016. De bezwaarprocedure is weergegeven bij het omgevingsvergunning besluit.’

Marion Lambert vindt dat er nog duidelijk bezwaar gemaakt moet worden.

De wijkraad vindt het onbehoorlijk dat het aantal woningen destijds opeens verdubbeld is zonder inspraak van de bewoners. Ook vindt de wijkraad dat het idee van omwonenden om meteen voor permanente bebouwing te kiezen serieus door de gemeente in overweging genomen moet worden.

19 september is de volgende klankbordgroep bijeenkomst.

Marion Lambert op de hoogte houden.

 1. a) Scouting Brigitta

Albert Jan en Karin: Scouting Brigitta huurt hun gebouw (hoek Eemstraat / Lingestraat) van de Mariakerk aan de Rijksstraatweg. De parochie heeft aangegeven dat de parochie tussen 2 a 5 jaar van nu opgeheven kan worden. Scouting Brigitta zoekt volgens Albert Jan al 50 jaar naar een nieuwe ruimte. Ze willen graag in het Schoterbos een plek. Ze willen graag een groen en duurzaam pand laten ontwerpen. Risico is dat als ze geen vaste ruimte meer hebben de scouting teloor zal gaan.

Er is een collegebesluit dat bebouwing van het ‘parkgedeelte’ verbiedt. Er mag wel gebouwd worden in het ‘knoopgedeelte.’ Het verbod op bebouwing van het parkgedeelte is destijds met groot draagvlak van burgers en wijkraden ingesteld, maar dat was voornamelijk gericht tegen bebouwing met woningen.

Er bestaat ook een wens om ‘programmering’ in het park te hebben; dat er iets openbaars gebeurt voor bezoekers.

Zolang het de wens van onze wijkbewoners is om geen extra bebouwing in het Schoterbos te krijgen staat de wijkraad achter dat besluit. Maar de mogelijkheid bestaat dat er gekozen moet worden tussen het voortbestaan van scouting Brigitta en het groenbehoud van een stuk Schoterbos. Wat wil onze wijk dan? Albert Jan en Karin sturen ons een stukje tekst om de bewoners te informeren over wat er op stapel staat. Dat kunnen wij op de website plaatsen en als het op tijd is in de wijkkrant plaatsen.

Isodoor maakt een opzet voor post aan de gemeente om duidelijk te maken dat wij het belang van scouting Brigitta onderschrijven en vragen de gemeente een actievere rol te spelen in het vinden van huisvesting van de groep.

b) Schoterbos
Van Schetsontwerp (SO) naar Voorlopig Ontwerp (VO). 7 september was bijeenkomst klankbordgroep.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

West (Dietsveld Vogelbuurt)

De bewoners hebben gekozen voor een plan met fietsstroken, maar toch kiest de gemeente nu voor een plan met vrijliggende fietspaden. Daardoor neemt het plan meer ruimte in de breedte in waardoor er meer bomen gekapt worden, er minder trottoir overblijft en portieren over het fietspad openen.

Het Voorlopig Ontwerp wordt 15 september om 17:00 besproken in de gemeenteraad. Er kan dan ingesproken worden.

 • Oost (‘onze’ kant)

Concept startbrief Cora-Yfke Sikkema (contactpersoon Rob Admiraal).

 • P. 3 Beleidsuitgangspunten: ‘De Jan Gijzenkade is aangeduid als een doorgaande gebiedsontsluitingsweg type B waar verkeersbeperkende maatregelen ongewenst zijn…’ Momenteel zijn er twee goed werkende verkeersdrempels en een verkeerssluis. Wat gebeurt daarmee?
 • P.5 Uitkomsten van consultatie van stakeholders: Wij hebben destijds weinig respons gekregen, maar dat betekent niet dat mensen geen ideeën hebben. Hoe kunnen/gaan we bewoners meer informeren en betrekken?

Iso: Opnemen in digitale nieuwsbrief.

Op p.8 wordt gezegd dat de bewoners die bij de WR vergadering waren bekend zijn met de andere bewoners, maar dit gaat alleen om het smalle stuk ten westen van de Eemstraat.

 • P. 7: ‘Geadviseerd wordt om aan te sluiten bij de uitkomst van het ontwerpproces Jan Gijzenkade Oost. Als voortvloeiend uit dit ontwerp ook op het westelijk deel bomen gekapt moeten worden, dan is dat acceptabel. Ook acceptabel is het als de bomen behouden blijven en de weg met een smal profiel en snelheidsregime 30 km/uur wordt ingericht.’ Onze wijkraad vind niet dat dit acceptabel is.

Hoe staat het met de plannen daar? Op pagina 8 wordt de aansluiting op Oost alweer in twijfel getrokken.

 • P7. Aansluiting Generaal Spoorlaan / Dokter de Liefdestraat. Deze kruising bestaat niet meer, we nemen aan dat dit de Generaal Spoorlaan is ter hoogte van de Thai take-away en de Turkse supermarkt.
 • Het is de wens van de wijkraad dat de voetgangersbruggen gecombineerde fiets-voetgangersbruggen worden.
 1. Bouwplannen Delftwijk Zuid
 • Sloop / nieuwbouw Aart van der Leeuwstraat (Pre Wonen). Zie Pre Wonen Post hierboven.
 • Renovatie Delftlaan (Ymere). De bezichtiging van de modelwoning is verzet naar 20 september 18:30. Delftlaan 449-hs.
 1. Delftwijk Leeft: Sint Maarten optocht

Irene en Angeline beginnen binnenkort met het draaiboek dat ze hebben. Wij kunnen flyers laten drukken en een stukje in de wijkkrant plaatsen.

 1. Sluiting (21:40)

Doorgeschoven agendapunten:
– Koningsdag 2017
– Buurtcentrum Marsmanplein

Hoe gaat het ermee?

Volgende vergadering: 11 oktober

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.