Notulen Wijkraadsvergadering 11 oktober 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 11 oktober 2016

Aanwezig: Sandra, Marion, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: Jacques Amand (Trots Haarlem)

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • 30 november Burenhulp netwerkbijeenkomst.
 • Isodoor was net bij Marcel Smeenk in de Buurtwinkel. Het gaat goed daar, we kunnen een stukje in de wijkkrant zetten om de mogelijkheden daar nog meer bij mensen onder de aandacht te brengen.
 • Interview met Amina Zwaan volgt nog, is Sandra nog niet aan toegekomen.
 • Volgende wijkkrant komt eind november / begin december. Geen tijd gehad voor de zomereditie.
 • Sandra geeft aan geen officieel wijkraadslid te willen worden. Onder andere vanwege ouderwetse structuren.
  • Idee: Eén keer per twee maanden vergaderen? We mailen goed met elkaar.
  • Een Whatsapp groep beginnen? Niet elk wijkraadslid heeft al Whatsapp.
 • Wijkgesprek was opeens op een andere locatie omdat er een school gebruik maakt van het Posthuis tegenwoordig overdag, Max heeft het daardoor gemist. Wanneer is de volgende keer? Op welke locatie komt die dan? Hopelijk meer in Noord dan de Zijlpoort.
 • Sandra was bij een netwerkbijeenkomst van het Sociaal Wijkteam Noord-Zuid in de Schakel. De taken van het Sociaal Wijkteam zijn nog wat onbekend terwijl het een erg belangrijke functie gaat innemen in onze maatschappij. Sandra gaat het Sociaal Wijkteam Noord-Noord vragen om nog een keer wat te schrijven voor in onze wijkkrant. Ze waren ook bij onze Jaarvergadering.
 1. Vaststellen agenda

De bezetting van de wijkraad wordt als agendapunt 5 ingevoerd.
Verder geen wijzigingen.;

 1. Notulen vorige vergadering (13 september)

Scouting Birgitta Brigitta. Albert Jan Bloemendal in plaats van Falco Bloemendal. Verder vastgesteld.
Iso: aan Hein vragen ze op de website te plaatsen.

 1. Post 14 september t/m 11 oktober

Updates van de klankbordgroepen Delftplein, Schoterbos

 1. Bezetting van de wijkraad

Ruud gaat Sesam nog een keer uitnodigen voor een afspraak. Een eerste of derde dinsdag van de maand.
We gaan in ieder geval proberen iemand te vinden als secretaris, dan kan Isodoor voorzitter worden en dan kan Marion weer plaatsvervangend voorzitter worden.
Isodoor is een Whatsapp groep begonnen met Ruud, Marijke en Mohamed. Max en Marion hebben nog geen Whatsapp.

 1. Sint Maarten

Isodoor had Irene gemaild. Irene gaf aan dat ze het met Angeline oppakt volgens het plan dat ze hebben, als ze ondersteuning nodig hebben horen we het. Eventueel kunnen we helpen met het drukken van flyers.

De route van Sint Maarten is de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde geweest. Even checken of dat dit jaar weer zo is.

Het Leefbaarheidsbudget gaat op de schop. Isodoor: aan Menno vragen hoe we volgend jaar financiering voor Sint Maarten, Koninginnedag etc regelen. Ook voor bewoners de beste informatie op de website zetten.

 1. Wijkschouw 4 oktober

Spiegel Hunzestraat: We zijn daar begonnen met alleen de bewoners daar. We hebben verschillende opties besproken, zoals een spiegel, een parkeerverbod voor meer zicht, het omdraaien van het eenrichtingsverkeer en (bij de herstructurering) het verhogen van het hele kruispunt. De gemeente koppelt binnen zes weken terug.

Er waren verder punten ingebracht door 5 bewoners, met name in de Harry Mulischstraat. Handhaving (Amina en Boris), wijkagent Marco Cornet, Kees Steendam van Spaarnelanden en Menno Evers en Pim Lemmens van de gemeente waren erbij. Kees heeft de punten die voor rekening van Spaarnelanden waren de volgende dag al aangepakt, dat vinden we erg sterk!

Pim Lemmens heeft vandaag een overzicht terug gegeven over alle punten, een overzicht met de status van behandeling volgt nog.

 1. Koningsdag 2017

Idee: Wedstrijd op stormbaan als publiekstrekker.
Idee: muziek regelen via North End. Iso: vragen.

 1. Buurtwinkel Marsmanplein

Gaat goed. SIG doet er allerlei klussen, Dock zit er uiteraard. Loket Haarlem heeft er spreekuur en Buuv ook. Binnen is een overzicht van alle activiteiten te vinden. Bijvoorbeeld ook dat er een Boodschappenbus komt. Ze zijn in gesprek met andere organisaties die hun maatschappelijke diensten op deze locatie kunnen / willen aanbieden.

 1. Bebouwing Delftplein

Inspraaktermijn is voorbij (7 oktober).
Elan heeft een update verstuurd.
We hebben het verslag van de klankbordgroep.

Er zijn vanuit de klankbordgroep bezwaren aangetekend. Het grootste inmiddels door de meeste partijen erkende heikele punt is de plotselinge uitbreiding van 80 naar 160 woningen zonder inspraak. Hoe het zal gaan met parkeren is nog een vraag. Risico is dat mensen/medewerkers van het ziekenhuis er gaan parkeren. Er komen eerst 80 parkeerplaatsen, als dat niet voldoende blijkt komen er meer bij.

 1. Herstructurering Schoterbos

Er is als reactie op de nieuwsbrief van de wijkraad nog mailcontact geweest tussen Karin (scouting Brigitta) en Isodoor over de toekomst van de parochie van de Mariakerk.

Isodoor heeft in de WBO vergadering kort gesproken met Ria Luisini (Sinnevelt) en Rina Stroo (Dietsveld Vogelbuurt) over de wens van scouting Brigitta voor een locatie in het Schoterbos. Ria en Rina gaven aan dat ze vermoeden dat hun wijkraad niet veel bezwaren zou hebben, dat de eerdere weerstand tegen bebouwing in het Schoterbos tegen bewoning zou zijn.

In onze wijkraad wordt eraan herinnerd dat het bezwaar waar het huidige collegebesluit op gebaseerd is tegen elk type bebouwing is.
Nu is ook duidelijk dat scouting Brigitta een afsluitbaar gebied wenst, wat nog meer het gevoel geeft dat een gedeelte van het park in toenemende mate niet meer beschikbaar zal zijn voor iedereen, terwijl het park voor iedereen bedoeld is.

Vanaf 4 oktober is het plan van het Schoterbos de inspraakprocedure ingegaan. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het plan.

Marion heeft een inspraaknotitie geschreven, de wijkraad heeft een kleine aanpassing maar is er verder mee akkoord. In het kort komt die reactie erop neer dat we onder de aandacht brengen wat het huidige collegebesluit is ten aanzien van bebouwing in het Parkgedeelte van het Schoterbos. Namelijk dat bebouwing niet door de gemeente wordt ondersteund, en dat een nieuw collegebesluit nodig is om deze ondersteuning te realiseren. Daarbij handhaving / aanpassingen van de bruggen over de Jan Gijzenvaart.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

Aan de Oostkant is het spannend verlopen. De keuze tussen de smalle ‘fietsstroken’ variant en de brede ‘vrijliggende fietspaden’ variant werd tegen de wil van de meeste bewoners toch richting de brede variant gestuurd. Daar is behoorlijk tegen gedemonstreerd, met als resultaat dat toch de smalle variant gekozen wordt. Dit betekent dat er niet zoveel bomen gekapt hoeven te worden.

Bij het WBO is de participatieprocedure ter sprake gebracht.

 1. Sluiting (21:45)

Volgende vergadering: dinsdag 8 november.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.