Notulen Wijkraadsvergadering 13 december 2016

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

 

Wijkraadsvergadering 13 december 2016

Aanwezig: Marijke, Mohamed, Marion, Ruud, Max, Isodoor
Te gast: Frans Smit (Ouderen Partij Haarlem)

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Sint Maarten voortgang. Irene en Angeline hebben het jarenlang met succes gedaan. Zij dragen het draaiboek over en de vraag is wie dat vanaf 2017 overneemt (organisatorisch, financieel en uitvoerend).
 • De nieuwe wijkkrant is klaar. Isodoor: Volgende vergadering ‘Communicatieplan’ agenderen.
 • Ruud heeft de planning van de vergaderingen voor komend jaar gemaakt.
 • Uitnodiging klankbordgroep Schoterbos 14 december.
 • Elan: Uitnodiging bijwonen archeologische opgravingen Delftplein. Helaas pas een dag van tevoren, maar het was wel heel leuk.
 • Netwerkborrel Platform Haarlem Groener 16 december @ Kweekcafé.
 • Vraag naar ruimte voor vergadergroep op maandagavond. We twijfelen omdat we geen behoefte hebben aan extra facilitair werk (schoonmaken) en het gaat om 16 mensen, dat past hier eigenlijk niet. Isodoor stuurt antwoord.
 1. Vaststellen agenda

Geen wijzigingen.

 1. Notulen vorige vergadering (8 november)

– Punt 5: Aanpassingen Natasja Witteveen invoegen.
Iso: Notulen aan Hein sturen

 1. Post 8 november t/m 13 december
 • Gemeente – Rob Admiraal: Update Jan Gijzenkade
  • Besluitvorming over de Jan Gijzenkade Oost wordt afgewacht
  • Er wordt verkeersonderzoek en bomenonderzoek gedaan
 • Schoter lyceum: Vraag over samenwerking + update
  • Ruud wil dit doen, Isodoor stuurt haar bericht door aan Ruud.
 • Uitnodiging Kerstborrel Burenhulp 14 december 17:00 – 19:00 Locatie: stichting De Baan.
 • Gemeente: Vragen over jaarlijkse financiën.
 • Jan en Addie Schouten: Brief aan Commissie Bestuur over HOV / verwijderen VRI’s.
 1. SESAM Academie
 • Plan van aanpak bespreken

Max: Waarom nu? Omdat we nadat Ruud ze op het spoor gekomen was laatst op bezoek hadden en ze een plan van aanpak geschreven hebben.
Frans: Wat zijn de issues voor de komende jaren? Onderwerpen waar mensen zich voor willen inzetten.

 • Woonvisie 2027
 • Toekomst van de wijk

Opmerkingen Isodoor vragen om aan te passen.
Planning / te beginnen wanneer?

Isodoor en Max: Het zou leerzaam zijn om meer te weten van de mening van de bewoners over de wijkraad. Wordt de toegevoegde waarde van de wijkraad gezien?
Isodoor ttuurt antwoord.

 1. Afhandeling Wijkschouw

De communicatie gaat erg slecht. Isodoor moet telkens achter Pim aan om nieuws te krijgen. Over de Hunzestraat is überhaupt nog geen antwoord. Frans geeft aan dat als het echt te erg wordt hij in de gemeenteraad een vraag kan stellen.

Los punt: Er zijn grote nieuwe prullenbakken geplaatst op het Marsmanplein. Daar zijn we erg blij mee. De planning zo vlak voor de Jaarwisseling is misschien niet zo handig, worden ze wel weggehaald voor Oud en Nieuw?

 1. Terugkoppeling WBO

Idee: Een ‘digipanel’ in de wijk organiseren om vragen aan de wijk te stellen, zodat we een idee van de mening van de wijk krijgen als we die nodig hebben.

 • Bij Jaarvergadering mensen hun e-mail adres laten invullen.
 • Ook via VvE’s of Winkeliersvereniging doen.
 1. Pleio

Marion: Zoals Pleio nu werkt, werkt het nog niet. Het WBO gaat met een groepje kijken hoe het beter kan.

 1. Bebouwing Delftplein
 • Belangrijkste punten uit de laatste Klankbordgroep
  • Enkele bewoners Dijkzichtlaan hebben nulmeting om te kijken of de bebouwing negatieve effecten op hun panden heeft.
  • Er zijn 8 bezwaren gekomen die in de bezwarencommissie behandeld worden.
  • Juridische procedure, uitspraak voorzieningenrechter: bouw mag doorgaan. Ze kunnen verder naar de bestuursrechter.
  • Tijdsplanning: 2017. Week 2: Start. Week 8: gebouw staat er. Week 28 is de oplevering.
  • Parkeerplaatsen worden aangelegd met puingranulaat, daar zou al mee begonnen worden.
  • Voor eventuele satellietschotels wordt een inpandige centrale oplossing verzorgd.
  • Beheer: Er komt een ‘gangoudste’ per 20 woningen. De eerste 6 maanden is de beheerder 24 uur per week aanwezig, niet op vaste tijden maar wel telefonisch bereikbaar.
  • Nieuwe klankbordgroep bijeenkomst in week 2 2017. Het officiële verslag volgt nog.
 1. Herstructurering Schoterbos
 • Morgenavond is de volgende klankbordgroepbijeenkomst.
 • Bewonerscollectief over speeltuin in Schoterbos: Bij Ria informeren.
 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

– Al behandeld bij Post (punt 4).

 1. Sluiting (21:35)

Marion: Iedereen hele gelukkige gezellige Kerstdagen en Jaarwisseling.
Ruud heeft vanuit de Wijkraad een attentie voor de wijkraadsleden geregeld.

Volgende vergadering is 10 januari.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.