Notulen Wijkraadsvergadering 10 januari 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt 
Jan Prinslaan 3 
2025 NE Haarlem 
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 10 januari 2017

Aanwezig: Max, Marijke, Mohamed, Marion, Ruud, Isodoor.
Te gast: Jacques Amand (Trots Haarlem), Jolanda Giling

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Bank Marsmanplein heeft een breuk en heeft nog steeds graffiti erop. Het hakenkruis is wel verwijderd. Iso stuurt foto’s van Max door naar het Pim Lemmens.
 • Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR): Sluiting Kennemerbrug voor Noord-Zuidverkeer. Wekt veel verbazing en onduidelijkheid op.
 • Max vindt het beschamend van de gemeente dat er geen attenties meer verstuurd worden aan wijkraadsleden om te bedanken voor hun vrijwillige inzet voor de wijk. Dit was altijd de gewoonte maar gebeurt sinds vorig jaar niet meer.
 • Helaas is restaurant Vincenzo ermee opgehouden. Dat vinden we erg jammer omdat het een leuke, levendige plek was midden op ons plein.
 • Delftwijk Digitaal is verhuist naar De Horizon. Uiteindelijk zullen wij ook moeten verhuizen.
 1. Vaststellen agenda

13a: PC Boutensstraat wordt toegevoegd

 1. Notulen vorige vergadering (13 december)

(Ruud heeft nog geen bericht ontvangen van Maria van het Schoter Lyceum.)

Kleine tekstuele aanpassing, notulen vastgesteld, aan Hein sturen.

 1. Post 13 december t/m 10 jan
 • 14 dec, Pim Lemmens: Hakenkruis en bekladding Simon Vestdijkpark.
 • 14 dec, Michel de Graaf (gemeente): Samenvoegen leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget.
 • Susanne Back, Ymere: Geschillencommissie Delftlaan Zuid.
 • 16 dec, Cees van Putten (Vondelkwartier): 16 jan presentatie HOV bij de gemeente. Ruud en ik gaan ernaar toe. LATERE AANTEKENING VAN ISODOOR: DIT BLIJKT NIET TE KUNNEN.
 • 19 dec, gemeente: Uitnodiging inspraakreactie op concept Woonvisie.
 • 20 dec, Ico Cuperus (gemeente), Herinrichting PC Boutensstraat zuid.
 • 28 dec, gemeente: Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag voor de wijkraad.
 • 3 jan, Maryse, Spaarnelanden: Nieuwe relatiemanager Noord; Martin van Veenendaal.
 • 3 jan, Jessica Frans, Sport Support: Vraag wat er bij ouderen speelt.
 • 10 jan, Irene Helmond WR Amsterdamse Buurten: Inspreken over initiatievenbudget.
 1. SESAM Academie

Vanavond had het DB voorafgaand aan de WR vergadering een vergadering met de Sesam Academie. We hebben een lijst gemaakt met belangrijke mensen en organisaties in de wijk waarvan we graag horen wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Daar gaan we afspraken mee inplannen.

 1. Aanvraag deelname geschillencommissie Delftlaan Zuid

Marion is eventueel beschikbaar, zij neemt contact op met Susanne Back van Ymere.

 1. Communicatieplan
 • Wijkkrant: Contactgegevens updaten
 • Wijkkrant: Afbeeldingen van herstructureringsplannen opnemen (goed voorbeeld gezien bij Dietsveld Vogelbuurt).
 • Digipanel: Meer e-mail adressen verzamelen. We gaan nog geen echt technisch digipanel opzetten, maar we kunnen de digitale nieuwsbrief ook hiervoor gebruiken.
 1. Afhandeling Wijkschouw

Er is nog steeds geen nieuws vanuit de gemeente.

 1. Jaarvergadering
 • Datum: Dinsdag 21 maart
 • Locatie: We hebben voor zover we weten alle geschikte locaties in de wijk gehad, dus we beginnen weer bij locaties die we al gehad hebben. Opties: Speeltuinvereniging Delftwijk (Jolanda Fictoor), checken of kan. Anders De Linge.
 • Bij Jaarvergadering mensen hun e-mail adres laten invullen voor ‘Digipanel’.
 • Onderwerpen:
  • Resultaten van Sesam Academie presenteren: Hoe gaat het met de wijk, waar is behoefte aan, wat is de tendens
  • HOV
  • Schoterbos
  • Jan Gijzenkade
  • Publiekstrekker: burgemeester Jos Wienen uitnodigen!
  • Organisatie van het jaar?
 1. Kascontrole en afrekening wijkraadskosten

Ruud is ermee bezig, volgende keer is het rond.

 1. Bebouwing Delftplein

Vandaag werd de eerste paal geslagen. Parkeervoorzieningen vragen de aandacht in relatie tot afwatering (granulaat), de klankbordgroep wenst hierover expliciet toezeggingen in verslag bij wateroverlast (of modder).

De volgende discussie over het begrip ‘tijdelijk’: Over één jaar volgt een nameting over de parkeerdruk. Er komt een subgroep ‘parkeerdruk’ (Bas Jan, André, Sidney en Richard van Zwet (Elan)). De fundering verschuift van week 2 naar week 3. Oplevering wordt eind augustus (was week 28).

Optie: Vier picknicksets plaatsen. Wijkagent Marco: Dat kan hangplekken tot gevolg hebben.

Wens: Uitbreiding van de moestuinen richting het Noorden. 24 januari komt Delfts Groen bij elkaar. Marion heeft Richard van Zwet gevraagd de tekeningen op te sturen. Heeft ook raakvlak met de ontsluiting, ook voor de ouderen van de tuin (Zintuigentuin)

Voor het gebouw wordt een zitje geconstrueerd, er wordt gedacht aan kunstgras maar dat is nog niet zeker en niet iedereen is het daarmee eens.

Groenvoorziening: Lijkt erg weinig, Marion verdedigt een aardige groenvoorziening.

 1. Herstructurering Schoterbos

Marion heeft het verslag van de vorige klankbordgroepbijeenkomst doorgestuurd.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade
 1. PC Boutensstraat

Er was een vooroverleg over de inrichting van de PC Boutensstraat Zuid waar Ruud bij was. De inrichting wordt vergelijkbaar als het noordelijke deel. Er is alleen weinig ruimte om een fietsstrook te maken. Aan de zuid/oostkant komen parkeerplaatsen. Aan de noord/westkant komen geen parkeerplaatsen. Er komen meer parkeerplaatsen nabij de hoge vierkante flat. Een idee is om de paralelweg Delftlaan aan de noorkant (bij de vierkante flat) weer te verbinden met de PC Boutensstraat. Verkeerskundig is dat een goed plan, er verdwijnt dan wel wat groen, dat moet wel ergens gecompenseerd worden.

Het riool wordt vervangen en drainage wordt aangebracht. Verharding wordt vervangen. Nieuwe armaturen (straatlantaarns) en fietsstroken.

Er zijn nog geen snelheidsverminderende maatregelen gepland, Ruud vraagt daar ook nog over.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: dinsdag 14 februari

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.