Notulen Wijkraadsvergadering 11 juli 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 juli 2017

Aanwezig: Ruud, Marijke, Marion, Mohamed, Max, Isodoor
Te gast: Jacques Amand (Trots Haarlem), Wil ten Bosch (wijkbewoner), Susan IJzelenberg (SIG)

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Dit is de laatste vergadering in deze locatie. De eerste was 5 juni 1986.
 • 3 oktober is er een wijkschouw. Wijkbewoners kunnen punten aanleveren via secretaris@delftwater.nl. Afhankelijk van de ingebrachte punten maken we een route om zoveel mogelijk punten langs te lopen. Daarbij wordt rekening gehouden met de geschiedenis van wijkschouwen (om als dat zo uitkomt telkens een ander deel van de wijk te beslaan).
 1. Vaststellen agenda

Wil ten Bosch heeft een vraag, dus die plannen we als eerste in. Verder verschuiven we punt 7 (opzegging huur etc) naar het einde zodat de gasten dat niet bij hoeven te wonen.

Wil woont in de Harry Mulischstraat waar Douwe hard gewerkt heeft om iets in de berm te krijgen zodat het gras niet telkens stuk gereden wordt door auto’s en busjes. Daar is na de vorige wijkschouw eindelijk iets geplaatst, maar erg laag. Het onkruid is ongeveer alweer langer, de struikjes zijn zo klein dat ze regelmatig omver gereden worden en dus dood gaan. Kwestie van weggegooid geld op deze manier, en dus ook geen oplossing van het probleem.

Er is ook één stuk waar vanwege puin geen struikjes geplant konden worden, daar zouden ze een stukje van de weg geplaatst worden met dan groene tegels tussen de weg en de struikjes om stukgereden gras en een modderpoel te voorkomen.

Momenteel dus onsuccesvol, bewoners zijn erg ontevreden over de afhandeling hiervan. Als wijkraad vinden we dat dit zeker opgelost moet worden, en in een veel kortere termijn dan nodig was om überhaupt iets gedaan te krijgen.

Actie: Isodoor stuurt Pim een mail hierover.

 1. Notulen vorige vergadering (13 juni)

Twee kleine aanpassingen, verder vastgesteld.

Isodoor: Aan Hein sturen.

 1. Post 14 juni – 11 juli
 • 4 juli debat parkeerreferendum
 • Scouting Brigitta, Zomer in de Zaanen festival
 • Vrijgave Structuurvisie Openbare Ruimte
  • Met name de Velserboog en de Knip in de Kennemerbrug zijn voor ons relevant.
 • Marcel Smeenk (Dock), informatiepakket voor nieuwe bewoners Delftplein: Isodoor levert 160 wijkkranten bij Marcel af.
 • Wijkraad Leidsebuurt. Prijsverhoging buurtstallingen. Voor ons niet relevant.
 • Menno; motie versnelling invoering Strategisch Plan Afvalverwerking. Wordt donderdag besproken, is voor ons zeker relevant.
 • Myrle Bleumink (gemeente): Definitief Ontwerp HOV vastgesteld. Zie hieronder bij punt 7; terugkoppeling WBO.
 1. Transitie werkgroep

De onderwerpen van de jaarvergadering blijken een logische volgorde te hebben: Eerste hebben we het doel vastgesteld, nu zijn we het netwerk in kaart aan het brengen. Dan gaan we de wijze van communicatie vaststellen en aan het draagvlak werken. Eerstvolgende bijeenkomst is 1 augustus.

 1. GFT inname in onze wijk

Dit wordt in het Strategisch Plan Afvalverwerking meegenomen, maar wij staan pas voor 2019 gepland. Menno Evers heeft ons een motie van de ChristenUnie doorgestuurd om dit versneld in te voeren. Die wordt aanstaande donderdag in de commissie beheer behandeld.

 1. Terugkoppeling WBO
 • Presentatie Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.
 • HOV wordt 13 juli besproken bij de gemeente. Ria Luisini gaat voor het WBO inspreken om de aandachtspunten die met name over veiligheid van bewoners gaan nog goed te benadrukken. De reactie van de gemeente was niet op alle punten naar tevredenheid.

Nulmeting en meting over een jaar in de gaten houden.

 • Velserpoort: Langer contract. Extra opvang alleenstaande daklozen. 12 juli bijeenkomst. Jur Botter ligt het dan toe.
 • Kadernota: Niet meer in bezuinigingsstand. Onderhoudsniveau B. Speeltuinen weer meer geld.
 • We hebben van Menno het overzicht van bewonersinitiatieven ontvangen.
 • Onderwerp om bestemmingsplannen niet een nieuw bestemmingsplan op te stellen, maar een zogenaamd beheerplan: Nog onduidelijk om welke plannen dit gaat voor onze wijk. We hebben hier vragen over omdat het gaat om een versnelling van het proces die ten koste kan gaan van de inspraak door bewoners.
 • Structuurvisie Openbare Ruimte: 6 juli besproken bij commissies beheer en ontwikkeling. Inspraak start na de zomervakantie (18 aug – 29 september). 7 sept en misschien 5 sept zijn inspraakbijeenkomsten.
 1. Wijkkrant

We hebben een eerste versie ontvangen, daar hebben we wat feedback op gegeven. We wachten op een drukproef. Ruud gaat morgen even langs. Over twee weken zou hij verspreid moeten kunnen worden. Daar hebben we helaas nog geen mensen voor.

 1. Delfts Groen
 • We hadden 4 juli een overleg op de tuin. Het was heerlijk weer, de tuin ziet er goed uit, er was een bijenzwerm en imker Falco kwam meteen om hem te vangen.
 • Er is meerdere avonden tot laat geluidsoverlast geweest. Twee keer is politie erbij geweest, maar na het vertrek van de politie was het binnen een half uur weer raak. Dit is een erg vervelende situatie. We hopen dat Handhaving en Politie hier een actievere rol in willen spelen. Marion brengt dit bij de klankbordgroep ter sprake.
 • Er zijn vier fruitbomen erbij geplant.
 • We zijn met Erika van de Zintuigentuin in gesprek om te kijken wat voor watervoorziening op dat deel van de tuin gerealiseerd kan worden.
 • We maken een flyer om nieuwe bewoners van het Delftplein te verwelkomen. Dit doen we in het Nederlands, Engels en Arabisch.
 1. Opzeggen huur en wijkwinkel leeg maken

Isodoor heeft de huur officieel opgezegd per 31 juli, dus eind augustus moeten we de ruimte leeg en bezemschoon achterlaten.

Op 8 augustus gaan we om 19:30 de winkel leeg halen. Sommige spullen worden al mee genomen, Marijke brengt wat naar de kringloop en zet wat op ‘Gratis af te halen’.

 1. Sluiting (21:30)

We kijken nog een knipselalbum van Marion in dat een stuk geschiedenis van de wijk in kaart brengt.

Volgende vergadering is op dinsdag 12 september, dan voor het eerst in de Buurtwinkel.