Notulen Wijkraadsvergadering 12 september 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 12 september 2017

Aanwezig: Mohamed, Marion, Marijke, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: Charlotte Willemse, Petra Nuyens, Amina Zwaan (Handhaving), Danette Hoek (Handhaving) Ferry van der Laan (Handhaving, sinds 1 sept coördinator Noord), Marianne Weber (voorzitter VVE Van Delftwijk), Yvonne Kooiman, Marianne te Boekhorst, Nicolette True (Spaarnelanden).

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Dit is de eerste wijkraadsvergadering in de Buurtwinkel. Het is volle bak dus dat is meteen even passen en meten, maar we zijn heel blij dat we hier kunnen zitten! De aanwezigen vinden het ook een aangename ruimte, en de mensen die de vroegere ruimte kennen vinden het een grote verbetering.
 • Nieuwe contactpersoon Ymere: Lonneke van der Weyden.
  • Uitnodigen bij de volgende wijkraadsvergadering
 • Afronding pand Wijkwinkel.
  • Sleutel Buurtwinkel neemt Ruud onder zijn hoede.
 • Open dag Spaarnelanden. De eerste keer dat de deuren open gaan! 24 september. Aanmelden is verplicht, toegang is gratis. Het wordt een volle dag met allerlei activiteiten voor jong en oud, en allerlei informatieve onderdelen over wat er door Spaarnelanden in Haarlem gedaan wordt.
 • Inspraak SOR. De inspraaktermijn sluit op 29 september.
 • Uitnodiging gemeente burgeradvies Handhaving. 2000 mensen in onze wijk hebben een uitnodiging gekregen voor een buurtwandeling. 100 mensen kunnen meedoen, uit de aanmeldingen wordt geloot.
 • 27 september Zijlpoort dag voor de vrijwilligers. Om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Aanmelden is gewenst.
 • Falco Bloemendal wordt City Manager van Haarlem (hij vertrekt als directeur bij Stay Okay).
 • Chantal: Contact tussen SVO en bewoners zou goed kunnen zijn. Isodoor: Ingrid mailen om dit voor te leggen. Een briefje om info van bewoners te verzamelen zou ook al een idee zijn.
 • Rookoverlast bij rookput bij de Bruna Wijkschouw.
 1. Vaststellen agenda

‘Prijsvraag openbaar schaakbord’ toegevoegd als punt 10

 1. Notulen vorige vergadering (11 juli)
 • Berm Harry Mulichstraat: Hoe gaat het daarmee? Isodoor checken en zo nodig contact met Wil of Pim opnemen.
 • 9.: Delfts Groen overlast heeft Marion bij de klankbordgroep ter sprake gebracht.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Post 12 juli – 12 september
  1. Groen Links: Vragen voor verkiezingen Iso: doorsturen. Agenderen.
   1. Wat speelt er in de wijk?
   2. Wat verwachten we daarbij van de gemeenteraad?
   3. Wat verwachten we van de gemeente om wijkraden in staat te stellen optimaal te functioneren?
  2. 23 september is Burendag op het Delftplein en het Flevoplein festival. Marion gaat naar het Delftplein, Mohamed en Ruud gaan naar het Flevopleinfestival. Gurkan op de hoogte brengen (Isodoor).
  3. Verzoek Peter Vonk voor belijning in de PC Boutensstraat parkeerplekken. Ruud checkt bij Pim Lemmens of dit mogelijk is.
 2. Hangjongeren Marsmanplein

Charlotte Willemse heeft dit punt ingebracht. Het gaat om een groep van zo’n 16 a 20 jongeren, bijna elke avond, vaak ook overdag. Met scooters, hard praten. De ramen kunnen niet open als zij er zijn. Dit is al twee jaar aan de gang. Er hebben 36 huishoudens een handtekening gezet om het verzoek dat er iets beters moet gebeuren kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld een groepsverbod of een samenscholingsverbod.

Er wordt ook vandalistisch gedrag vertoond. De gehandicapte man die vaak op het plein is wordt ook minderwaardig behandeld. (Notitie achteraf door Isodoor: Toen ik dezelfde avond iets in het Mededelingenbord hing waren twee jongens de man aan het irriteren, oa door het gaspedaal van zijn scootmobiel tegen zijn wil in te drukken).

Handhaving: Het probleem met de jongeren en de scooters is bekend. Het Marsmanplein is als hotspot gemarkeerd wat betekent dat het in de standaard surveillanceronde meegenomen wordt, sowieso twee keer per dag. Jongeren wordt duidelijk gemaakt dat ze hier rekening mee moeten houden, scooterrijders mogen alleen lopend over het plein.

Ma/di/wo na 00:00 uur, do/vrij/za na 22:00 uur en zo na 17:00 uur moet er bij politie gemeld worden. Als er een telefonische melding is komt Handhaving direct mits er capaciteit is. Scooters worden sinds twee maanden direct bekeurd, dat gebeurt veel.

Samen met Meerwijk zijn wij aandachtsgebied voor veiligheid. Met een groep van 100 mensen wordt er samen met Handhaving en Politie een wandeling georganiseerd om te bekijken wat de problemen zijn vanuit bewoners en Handhaving/politie (zie ‘Mededelingen’ hierboven)

Terugkoppeling: Er kan een spreekuur georganiseerd worden voor bewoners om hun problemen duidelijk te maken.

Vanuit Handhaving is Peter van Vliet leidinggevende hierin.

Jacques Amand gaat dit ook politiek aankaarten.

Er volgt terugkoppeling vanuit Handhaving over de vervolgacties.

 1. Extra agendapunt: parkeren Generaal Spoorlaan aan het Marsmanplein.

Marianne Weber brengt in dat er altijd auto’s en busjes hier op de stoep parkeren, en dat ze over de stoep rijden tussen de liggende palen

Er is bij de opening van het gebouw toegezegd dat er bloembakken geplaatst zouden worden.

Handhaving: Het is een bekend probleem. Eerst werd er op de stoep geparkeerd tot er bonnen geschreven werden. Nu staan ze op de straat, daar moet nog een besluit over genomen worden om het een parkeerverbod te maken. De termijn daarover is onbekend.

Verzoek aan Pim Lemmens: Iets hieraan doen: een parkeerverbod + structureel bekeuren, en anders betonblokken oid. Actie Isodoor.

Bij AH laad&losplek zijn twee plekken met kruizen voor gehandicapten, daar wordt ook altijd geparkeerd door niet-gehandicapten.

Structureel probleem: Er zijn te weinig handhavers en te weinig politie.

 1. Arthur van Schendelplantsoen

Petra Nuyens heeft samen met een aantal andere bewoners gekeken wat er aan het plantsoen moet gebeuren om het leefbaarder te maken. Een medewerker van Spaarnelanden zei dat het een beetje een vergeten gebied is. Bij een melding doen ze er iets aan, maar verder geen onderhoud.

Er moet flink gesnoeid worden (onder andere bomen). De mederwerker heeft de brandnetels die over het hele pad groeiden gelukkig verwijderd voor de schoolgaande kinderen.

Het is verwilderd, en daarom dumpen mensen er ook troep. Mensen aanspreken heeft een grote mond tot gevolg. De stoep wordt ook als scooterpad gebruikt, soms zelfs een auto. Terwijl er een speeltuin aan de stoep zit. Erg gevaarlijk.

De feesten in het speeltuingebouw lopen ook uit de hand met geluidsoverlast, dronkenschap (Amina gaat kijken of hier op gehandhaafd kan worden) en auto’s die in het plantsoen geparkeerd staan. Veel hangjeugd en een erg vervelende, verloederde sfeer. Genoeg is genoeg.

Er is ook met de wijkagent over gesproken.

Het plantsoen moet stevig aangepakt worden: Veel geknipt en gesnoeid, beter licht. Er is ook altijd wateroverlast.

Het plantsoen zou ook een echte verbetering kunnen krijgen, doelstelling is voorjaar 2018. Samen met de gemeente, bewoners en de wijkraad.

Petra en Nicolette gaan hier verder naar kijken. Handhaving gaat ook bij de speeltuin checken of de regels (geen alcohol) duidelijk aan de huurders kenbaar gemaakt worden.

Meenemen in de wijkschouw.

 1. Transitie werkgroep

Loopt behoorlijk goed. Gaan we niet diep op in ivm tijdrestricties.

 1. Sint Maarten

In eerste instantie benaderen: Mensen van Delftwijk Leeft die misschien nog mee willen doen.

De Bavoschool vragen om daar te mogen promoten om een werkgroep samen te stellen.

Ook in buurwijken checken.

Sandra ook vragen.

 1. Wijkschouw

Proberen om hem te vervroegen van 20:00 naar 19:00 uur.

We hebben nu een aantal locaties, Isodoor zal ze in een logische route plaatsen.

 1. Prijsvraag openbaar schaakbord

We hebben vijf inzendingen gekregen, die gaan we bespreken en volgende keer kiezen we een winnaar en maken we een plan van aanpak.

 1. Wijkkrant

Wijkcontactvrouwen volgende keer in het boekje aandacht geven.

En een keer uitnodigen voor een wijkraadsvergadering.

Kopij: Pre Wonen sloop-nieuwbouw plannen Aart van der Leeuwstraat.

Volgende wijkkrant: eind november. Kopij inleveren tot 1 november.

Kopij: AED’s op het Marmanplein. Aan winkeliersvereniging vragen.

 1. Extra agendapunt: Rondvraag
 • Jacques Amand: Blij met de nieuwe locatie voor de WR vergaderingen.

En: Gemeentelijk beleid is dat onze wijk een C gebied is voor Spaarnelanden.

 • Nicolette True: Informatie over het adopteren van een groenstrook. Meldingen over groen en de openbare ruimte graag melden via tel nr. 14023
 • Yvonne Kooiman: Zwerfvuil bij prullenbak naast de Buurtwinkel. Zou de Big Belly die verderop staat verplaatst kunnen worden? Wijkschouw.
 • Max / Delfts Groen is uitgenodigd om bij de voorbereiding van Burendag te zijn voor het uitlenen van
 • Spaarnelanden telefoonnummer: 7517200. Ook voor noodgevallen (handtas in prullenbak bijvoorbeeld) .
 1. Sluiting (21:35)

Volgende vergadering: 10 oktober, 19:45.

Jaarvergadering: 20 maart 2018