Leden voor nieuwe werkgroep Sint Maarten optocht gezocht


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Leden voor nieuwe werkgroep
Sint Maarten optocht
gezocht
 

De afgelopen jaren is door de werkgroep Delftwijk Leeft! een Sint Maarten optocht georganiseerd die vanaf het Marsmanplein door onze wijk loopt. Het was een groot succes, de opkomst is gegroeid naar zo’n 200 personen! Maar, de werkgroep is helaas opgehouden te bestaan. Het zou jammer zijn als de optocht nu ook ophoudt te bestaan.

Er is een draaiboek beschikbaar, maar het kan natuurlijk ook anders aangepakt worden als een nieuwe werkgroep dat wenst. De tijdsinvestering is beperkt.

De Muggenblazers, die de muzikale begeleiding verzorgen, hebben al toegezegd te kunnen.

Voor informatie en aanmeldingen voor de werkgroep:
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Secretaris: Isodoor Jonker
secretaris@delftwater.nl

We kijken uit naar een leuke nieuwe werkgroep en een succesvolle optocht dit jaar!