Notulen Wijkraadsvergadering 14 november 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
 

Wijkraadsvergadering 14 november 2017
Te gast: Ilona Ruigrok (SIG), Piet de Vries (WR Patrimoniumbuurt), Marianne Weber (VVE Delftwijk), Serdan Akat, Orhan Kose, Murat Kandemir (allen stichting Fatih).
Aanwezig: Ruud, Mohamed, Max, Isodoor, Marion.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
  1. Max vertelt dat zijn gezondheid achteruit gaat, de kans bestaat dat hij einde van het jaar met de wijkraad stopt.
  2. Volgende transitiegroep overleg is dinsdag 21 november
  3. Volgende overleg adviescommissie Schoterbos 23 november
  4. Parkeergarage Marsmanplein
   1. Wat nog mist: Aanpak parkeren communicatie.
   2. Hoe lang dit gaat duren is nog onbekend.
   3. De SIG krijgt in de Garmt Stuyvelingstraat een eigen plek voor hun busje waarmee ze hun cliënten vervoeren.
   4. Er is een verkeersbesluit in de staatscourant gepubliceerd. Dat komt niet overeen met de afspraken van de wijkschouw. Daar gaat Marianne bezwaar tegen aantekenen, de wijkraad ondersteunt dat.
  5. Postvakje in Buurtwinkel.
  6. Nieuwe flyer om informatie uit de wijk te verzamelen.
   1. Uitdelen in ons eigen netwerk en bv bij Sint Maarten
   2. Op plekken neerleggen, zoals supermarkt, Buurtwinkel, kappers, anders…?
 2. Vaststellen agenda
  1. Geen aanpassingen.
 3. Notulen vorige vergadering (10 oktober)
  1. Bij Schaakbord: Jan van Zuylen heeft de vraag over controle van compleetheid van de schaakset bij Fieke Reitsma neergelegd, daar komt nog een antwoord op.
  2. Sint Maarten: volgend jaar wat eerder aan SIG communiceren dan helpen ze ook graag.
  3. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 4. Post 11 oktober – 14 november
  1. Marcel over afscheid Joke van Camerijk.
   1. Marion stuurt vanuit de wijkraad een berichtje.
  2. Gemeente: Financiële afronding 2017
  3. Initiatievencafé
   1. Wanneer: Woensdag 29 november 2017
    Hoe laat: Van 17.00 tot 18.00 uur pitches en van 18.00 tot 19.00 uur borrel en netwerk
    Waar: Gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2
    Aanmelden: initiatief@haarlem.nl.
  1. Kees Steendam (Spaarnelanden): Afspraken met Jan Kessens en bewoners over groen Harry Mulischsstraat.
  2. Gemeente: Evenementenbeleid (voor ons niet echt relevant)
  3. Gemeente: Div. Communicatie over parkeergarage Marsmanplein.
  4. Erika de Bly: Raadsmarkt stralingsbewustzijn.
  5. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
   1. Voor ons relevant vanwege verdubbeling Vondelweg die in hun plan genoemd wordt, en de Jan Gijzenkade als doorgaande weg. Wordt bij het WBO verder besproken. Onze wijkraad is tegen verbreding van de Vondelweg.
  6. Bert Buter: Uitnodiging Bubbels Ballen & Beurs
  7. Verlichting toegangspad Delftplein
  8. Parkeren PC Boutensstraat
  9. Gemeente: Gebiedsanalyse noord 2017

We blijven een aandachtswijk, is ook tijdens de gemeenteschouw in oktober vastgesteld. ‘Delftwijk scoort op veel terreinen minder dan de rest van het stadsdeel ondanks de sociale en fysieke investeringen in de herstructurering. Dit vraagt om een nadere analyse om te kunnen achterhalen waar de oorzaak ligt van deze onvrede en te bepalen op welke wijze we dit de komende jaren kunnen ombuigen.’

  1. Gemeente: Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018 + uitnodiging miniconferentie subjectieve veiligheid, 1 november 2017
  2. Spaarnelanden: Verwijderen bladafval
 1. Kennismaking stichting Haarlem Fatih

Stichting Haarlem Fatih is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Generaal Spoorlaan 2. Ze zitten nu nog in de Lange Herenstraat. Activiteiten zijn oa gebedshuis, educatie, politiek, ondersteuning. Doel is oa om mensen te verbinden. Er wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de buurt.

 1. Vaststellen nieuwe document ‘Doelen wijkraad’
  1. Vastgesteld.
 2. Schaakbord
  1. Kijken we of we een werkgroep kunnen opzetten?
   1. Isodoor schrijft een oproep in de wijkkrant voor een werkgroep.
  2. Schaakvereniging chess school erbij betrekken? kennemercombinatie@gmail.com
 3. Wijkschouw
  1. We hebben nog geen terugkoppeling ontvangen over de status van afhandeling van de besproken punten. Dat vinden we jammer.
  2. We hebben ook nog geen plan van aanpak ontvangen over het onderwerp Hangjongeren Marsmanplein. Isodoor checkt bij Josje.
 4. Terugkoppeling WBO
  1. Wijkgesprek wordt wellicht verplaatst voor ons cluster.
  2. SOR: 340 onderwerpen uit de inspraak, 30 november wordt dit besproken.
  3. HOV: Het onderzoek zou al in de Cie Beheer besproken moeten zijn. Checken.
  4. 17 dec wordt de Jan Gijzenkade Oost opgeleverd. Er is nog geen overeenstemming over het kruispunt met de Rijkstraatweg.
 5. Sint Maarten terugblik
  1. Ging erg goed! Isodoor heeft meegelopen en 210 mensen geteld. De werkgroep heeft super werk geleverd. Ze doen zelf ook nog een evaluatie. We hopen dat het volgend jaar weer zo goed kan worden.
 6. Wijkkrant
  1. Alles is naar Roads. Er komt dus nog een stukje over het schaakbord bij. Als de drukproef er is leest de hele wijkraad mee voor feedback.
  2. Bij de wijkkrant in de lente een stukje over de resultaten van de wijkschouw. Isodoor agenderen.
 7. Actualiteit website
  1. Tabje wijkraad: Nieuwe doelen posten.
  2. Tabje informatie: Marion kijkt hiernaar en actualiseert het.
 8. Rondvraag
  1. Piet de Vries noemt de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkbuurt in Groningen die via loting vastgesteld wordt. 5 gelote mensen uit de wijk met 6 gemeenteraadsleden, en 400 buurtbewoners die de besluiten toetsen. Isodoor zal informatie onder de wijkraad verspreiden.
 9. Sluiting (21:25)
  1. Volgende vergadering: 12 december