Aankondiging uitvoering werkzaamheden Schoterbos


Gemeente Haarlem
Project- en Contractmanagement

Retouradres: Postbus 511,2003PB Haarlem

Datum : 22 februari 2018
Ons kenmerk : PCM/2018/ 107503
Contactpersoon : Wimmy Hengst
Doorkiesnummer : 14023
Email : projecten@haarlem.nl
Bijlage(n)Onderwerp : Aankondiging uitvoering werkzaamheden Schoterbos

Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de werkzaamheden in het Schoterbos en omgeving.

Het Schoterbos is een fijn stadspark. Er zijn echter ook knelpunten. In regenachtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook de bomen hebben daar last van. Groot onderhoud is hard nodig. Bovendien voldoen de voorzieningen in het park niet meer aan de verwachtingen. Daarom is er een plan gemaakt voor het parkdeel van het Schoterbos. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van fase I starten op 26 februari. In deze fase worden de bomen gekapt, voordat het broedseizoen aanvangt, waarna in mei de waterhuishouding wordt verbeterd voor gezonder en duurzamer groen. In het najaar worden de nieuwe bomen en het groen aangeplant. De totale bomenstand blijft in ieder geval gelijk.

Aannemer
Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden zijn zij uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. Dura Vermeer is bereikbaar via de omgevingsmanager Noor Hogeweg, rogo@duravermeer.nl bereikbaar via het telefoonnummer 06-53 59 97 12. Vanzelfsprekend kunt u de aannemer ook direct benaderen op locatie in het Schoterbos

Bereikbaarheid
Het kan zijn dat sommige delen van het park tijdelijk moeilijker of niet bereikbaar zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Dura Vermeer informeert u verder over de precieze aanpak, de bereikbaarheid, omleidingsroutes en de planning.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/groot-onderhoud-schoterbos. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via de contactgegevens bovenaan deze brief. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Dura Vermeer.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden, www.haarlem.nl

ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw Wimmy Hengst
Procesmanager Project- en Contractmanagement