Notulen Wijkraadsvergadering 12 december 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 december 2017

Aanwezig: Marion, Marijke, Mohamed, Isodoor, Ruud
Te gast: Barbara Munnikkes, Chantal Willemse, Helma Born

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Marijke is er vanavond voor het laatst, na meer dan zes jaar. Nu we op de nieuwe locatie zitten zijn haar werkzaamheden weggevallen, en vanwege persoonlijke omstandigheden houdt ze ermee op. Grote dank voor al haar werk in de verhuur en het op orde houden van de oude locatie en alle andere werkzaamheden die ze voor de wijkraad heeft gedaan.
 1. Vaststellen agenda
  1. Geen wijzigingen.
 2. Notulen vorige vergadering (14 november)
  1. Kleine tekstuele wijziging, verder niets. Met dank aan Isodoor
 3. Post 14 november – 12 december
  1. Gemeente: Updates over zitbank en grote bank Simon Vestdijkpark.
  2. Gemeente: Tip over contactpersoon schaakbord.
  3. Bewoner en gemeente: parkeerproblemen vanwege 50% capaciteit parkeergarage.
  4. WR Frans Hals: Dolhuysbrug petitie.
  5. Gemeente, Josje Mans: Verzoek om input actieprogramma integrale veiligheid en handhaving.
  6. Schouting Brigitta: bouwplannen Schoterbos
  7. Norwell Outdoor Fitness: fitness toestellen in de wijk.
  8. Gemeente, Pim Lemmens: Wijkschouw update.
  9. Spaarnelanden, Nicolette True: Overgang naar Barbara Munnikes.
  10. Vogelhospitaal: Vuurwerkvrije zone
  11. Hilde Prins: Herplanten bomen & Reactie gebiedsprogramma Haarlem noord.
  12. Gemeente, Michel de Graaf: Initiatievenbudget
  13. Spaarnelanden, Kerstbomen inzamelactie.
 4. Spaarnelanden: Barbara Munnikes vervangt Nicolette True

Barbara is de nieuwe relatiemanager voor Haarlem Noord.

Qua overdracht is dit het belangrijkste punt:

 • Arthur van Schendelplantsoen, is verloederd. Bewoners willen een werkgroep opzetten samen met Spaarnelanden en de gemeente om dit structureel aan te pakken.
 1. Wijkschouw update
 • Overlast Marsmanplein
  • Op het Marsmanplein aan de kant van de Dokter de Liefdestraat, tussen Agora en Albert Heijn, wordt nu structureel geparkeerd. Er is daar een aantal plekken voor gehandicapten, er is een stopverbod, en er staat een droge blusleiding waar niet voor geparkeerd mag worden. Dat is niet veilig.
  • Er is een bewoonster die er wat van gezegd heeft, die kreeg een steen op haar balkon.
  • De overlast is nu ook in de parkeergarage.
  • De actie van de gemeente is niet afdoende. We hebben nog geen plan van aanpak ontvangen, dit duurt te lang. We willen hier meer aandacht voor, zoals een bewonersbijeenkomst omdat bewoners de moed beginnen te verliezen. Er schijnt zelfs een SIG bewoner te zijn die op de tweede verdieping boven Teeuwen woont, die er zoveel last van heeft dat hij wil verhuizen.
  • Isodoor heeft aan Bert Buter gevraagd of dit voor de winkeliers even urgent is.
  • Isodoor belt sowieso Menno Evers om dit aan te kaarten. Een doel kan zijn om een bewonersbijeenkomst te beleggen hier in de wijk, met alle relevante stakeholders, om het onderwerp grondig te bespreken en een werkende aanpak te ontwikkelen.
 • Parkeren generaal Spoorlaan: Marianne Weber heeft met ondersteuning van de wijkraad en andere bewoners bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit dat anders was dan de afspraak die we tijdens de schouwe met Pim Lemmens hebben gemaakt. Uiteraard met begrip voor de huidige situatie ivm de 50% capaciteit van de parkeergarage.
 • Arthur van Schendelplantsoen: Petra en Nicolette hadden contact hierover, maar Nicolette gaat weg (zie hierboven). Dit moet nu opgepakt worden met Barbara.
 • We hebben de rest van de lijst doorgenomen en geüpdatet.
 1. Wijkkrant
  1. Bezorging is erg snel gegaan, we zijn tevreden met Stefan Marketing.
  2. Inhoud lijkt helemaal in orde.
  3. Vraag over adverteren, wordt beantwoord.
  4. Nieuwe boekje moet eind februari bezorgd worden, dus in januari moeten we de kopij al hebben. Dat is behoorlijk korte termijn.
  5. Kopij (agendapunt volgende keer):
   1. Transitiewerkgroep
   2. HOV
 2. Schaakbord
  1. We wachten af of de oproep in de wijkkrant iets oplevert. We hebben van Menno Evers een contactpersoon die bezig is met openbare schaaktafels. Nog geen tijd gehad daar inhoudelijk contact mee op te nemen.
 3. Terugkoppeling WBO
  1. Presentatie van bestemmingsplan naar beheersverordening.
  2. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
 4. Vergaderingen van 2018
 5. Sluiting (21:20)
  1. Iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
  2. Volgende vergadering is op 9 januari 2018.