Notulen Wijkraadsvergadering 10 april 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 april 2018

Aanwezig: Marion, Mohamed, Ruud, Isodoor, Max

Te gast: Marianne Weber (bewoonster) Cindy Berghuis (SIG), Cengiz Karagus (wijkagent), Jacques Amand (Trots Haarlem).

 1. Opening en mededelingen (19:45)

Nieuw initiatievenplatform: https://www.haarlemlink.nl/
Schaakbord initiatief daarop plaatsen? Volgende WR vergadering met Yvonne bespreken.

 1. Vaststellen agenda
  1. Terugkoppeling WBO
  2. Terugkoppeling wijkgesprek
  1. Notulen vorige vergadering (13 maart)
    1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
    2. Aan Hein vragen om ze op de website te zetten.

 

 1. Post 13 maart – 10 april
  1. Echte post. Bas Buisman
  2. Uitnodiging bijeenkomst veiligheid en handhaving in uw wijk op 23 april a.s. 19:30 – 21:00 locatie parochiecentrum, Lingestraat 1.
  3. Petra Nuyens, Arthur van Schendelplantsoen
  4. Sandra Bikkel, Pre Wonen, update sloop nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat. In 2020 gaan ze beginnen met slopen, voor 95% zeker aan de kant van de PC Boutensstraat (en dan elk jaar twee van de acht gebouwen).
  5. 023Doen: Voorjaarsweer, WIFI rollator
  6. Kees Jansz, parkeeroverlast rondom Marsmanplein.
  7. Jacques Amand: Is in communicatie met Pim Lemmens over de Harry Mulischstraat, voor oa Wil ten Bosch (waar Douwe Versluis al mee bezig was).
  8. Carla Deen, uitnodiging klankbordgroep Schoterbos.
 1. Nieuwe wijkagent: Cengiz Karagus

Hij zal de komende tijd veel zichtbaar zijn in de wijk. Na een tijdje minder als hij meer de problematiek in duikt. Hij neemt veel ervaring mee uit Schalkwijk en vanuit de algemene politie.

     1. Update Schoterbos

Marion blijft benadrukken dat er een collegebesluit uit 2012 is tegen bebouwing in het parkgedeelte. Als Brigitta een pand wil realiseren dan kan dat, met een nieuw collegebesluit.
Volgende bijeenkomst van de Adviescommissie beheer en onderhoud is 14 juni.

     1. Update klankbordgroep Delftplein

De klankbordgroep is afgerond. Er is nu toch wel overlast, van fiets, auto en vermeend drugsdealen. Bij dit soort dingen blijft het een kwestie van meldingen doen, pas dan gaat handhaving / politie aan de slag. Ook later kan er alleen goed op gereageerd worden als de cijfers bevestigen dat er een probleem is. Niet alleen maar ‘van horen zeggen.’ Dealen lijkt ook bij de voetbalkooi te gebeuren.

     1. Voorbereiden jaarvergadering

– Flyer wordt deze week bezorgd.
Isodoor: Ook als digitale nieuwsbrief
Isodoor: Ook per mail aan de VvE’s en BC’s.
– Herverkiezing bestaande / aanmelding nieuwe leden.

     1. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan

Nog geen terugkoppeling van de bezwarencommissie. Marianne gaat Wil Baars mailen om te vragen wanneer we nieuws krijgen.

     1. Update: Overlast Marsmanplein
      1. Er is nog steeds veel overlast van jongeren, ook omdat ze nu in de hallen van de panden van de bewoners komen. Ze klimmen over het hek. Als er iets van wordt gezegd worden ze agressief, ze gooien ook met spullen naar de bewoners. Dit blijft een urgent probleem waar bewoners steeds meer last van ervaren. Er lijkt wel meer gehandhaafd te worden, maar het probleem is nog niet minder.
      2. Er is nog geen bewonersbijeenkomst gepland hiervoor, maar Marianne gaat waarschijnlijk naar de bijeenkomst op 23 april.
     2. Wijkkrant
      1. Transitiegroep update / toekomst wijkraad
      2. Kopij: wijkschouw effectiviteit
      3. Jaarvergadering terugblik
       1. Doorgeschoven naar volgende vergadering

 

     1. Nieuwe wijkschouw plannen
      1. Eerst: Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
       1. 8 mei agenderen.
      2. Nieuwe schouw 15 mei
       1. Iedereen behalve Pim heeft gereageerd.
        1. Op deJaarvergaderingwijkschouw punten verzamelen

 

     1. Terugkoppeling WBO
      1. AED: hoe kunnen we aanvragen?

 

   1. Wijkgesprek
    1. Max was er.
    2. Schaakbord geen nieuws
    3. Bank naast Simon Vestdijkpark blijkt erg moeilijk te repareren, en zou door iemand veroorzaakt kunnen zijn die eventueel aansprakelijk gesteld kan worden.
    4. De grote stenen bank: wordt Max over teruggebeld.

 

 1. Sluiting (21:15)
 • Jaarvergadering: 17 april. Locatie De Linge, Lingestraat 1 (achter de Mariakerk).
 • Volgende vergadering: 8 mei