Notulen Wijkraadsvergadering 8 mei 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 8 mei 2018

Aanwezig: Marion, Yvonne, Mohamed, Ruud, Isodoor
Te gast: Cindy Berghuis (SIG), Björn Tuijl (bovengemiddeld actieve wijkbewoner)

  1. Opening en mededelingen (19:45)
  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen vorige vergadering ( 10 april 2018 )
  1. Bij punt 6, ‘park’ aanpassen naar ‘parkgedeelte’. Volgende bijeenkomst ‘…van de adviescommissie beheer en onderhoud…’ toevoegen.
 1. Post 11 april – 8 mei 2018
  1. Bas Buisman vragen over hardcopy post (Isodoor).
  2. Verslag klankbordgroep Delftplein
  3. Uitkomst discussie werkgroep Wonen/Wijken
  4. Cargaroo deel-bakfietsen/li>
  5. Vertrek Natasja Witteveen bij Pre Wonen, vervangster is Annelien Thedinga.
  6. Startbijeenkomst wijkplatform Delftwijk (zie ook punt 6a in de notulen).
  7. Opening Buurtbedrijf Noord (zie punt 6b)
  8. Pre Wonen jaarverslag 2017
  9. Conferentie toegankelijke stad
  10. Notulen bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos 15 maart.
  11. Bouwend Haarlem, nieuwe vormen van participatie
 2. Schaakbord op Haarlem Link plaatsen?
  1. Isodoor kijkt naar het flyer voorstel van Yvonne, stuurt het terug aan haar en Ruud.
   Ruud print het en Yvonne en Ruud zorgen voor de verspreiding. We richten ons in eerste instantie op het plein, en we gaan bij Crostino vragen of ze de sleutel daar weer in beheer kunnen nemen om tegen een borg uit te lenen.
 3. Nieuwe wijkgeoriënteerde clubs
  1. Wijkplatform
   1. Marcel Smeenk is te gast en vertelt over de bijeenkomst hiervan morgenavond. Vroeger was er Deltwijk Leeft!, het stoppen daarvan heeft een gat achter gelaten in de wijk. Onze wijk krijgt weer meer aandacht, dus net als in de Indische Buurt is het de bedoeling hier ook een wijkplatform te beginnen.
   2. 3 a 4 keer bij elkaar komen in de wijk. Niet vrijblijvend, meedoen is ook echt DOEN.
   3. De kerngroep komt elke keer een keer extra bij elkaar ter voorbereiding, zorgt voor de notulen e.d.
   4. Mix van actieve bewoners en organisaties. Doel is om onderwerpen te vinden waar gezamenlijke initiatieven uit
   5. Donderdag 13 september is de tweede bijeenkomst van het wijkplatform in speeltuin Delftwijk.
   6. Donderdag 4 oktober ‘Kijkje in de keuken’ dag om over elkaar te leren, binnen lopen en meekijken.
  2. Buurtbedrijf / wijkcentrum Noord
   1. Zijn al in Schalkwijk en Oost, nu ook in Noord (doelgebied is niet alleen onze wijk).
   2. Samenwerking van Paswerk, gemeente en woningbouwcorporaties. Ze doen klussen, het is een werkervaringsproject. Voor de gemeente en corporaties, maar ook voor particulieren. Vanwege succes op de andere locaties nu ook bij ons in de wijk. Er is een lijntje met de Buurtwinkel om elkaar niet in de wielen te rijden.
 4. Terugblik Jaarvergadering
  1. We zijn erg tevreden met de opkomst.
  2. Er was een actieve bewoner die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem benaderen en uitnodigen voor een vergadering om dingen nog verder te bespreken.
  3. We hebben een aantal punten verzameld van mensen.
   1. Parkeren / Groenvoorzieningen
   2. Jongeren
   3. Handhaving
   4. Verkeer (Jan Campertstraat en HOV)
 5. Wijkkrant
  1. Effectiviteit wijkschouw ( Iso )
  2. Bij overlast: Handhaving bellen ( Iso )
  3. Haarlem Link (Iso)
  4. Dankwoord Marijke (Marion)
  5. Wijkschouw (Isodoor)
  6. Sint Maarten werkgroep ( Jan Kessens? )
  7. Jaarvergadering
   1. Terugblik ( Iso )
   2. Transitiegroep update / toekomst wijkraad / Björn’s presentatie ( Björn )
   3. Thema-avonden (inclusief onderwerpen) ( Iso )
   4. Verslag Menno’s presentatie ( Mennovragen of hij een stukje wil schrijven, omdat hij het mooi positie wilde verwoorden).
  8. Deadline kopij: 1 juni
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Pim Lemmens gaat naar het centrum, Bert Bovens is tijdelijke vervanger.
  2. In de Planetenwijk
 2. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan
  1. We gaan Bert Bovens updaten over dit onderwerp zodat het niet verslapt. Yvonne doet dat vanuit de wijkraad, ze kaart ook de stalen platen nog eens aan (Slauerhoffstraat)
  1. Update: Overlast Marsmanplein
   Bijeenkomst 23 april, Marianne is er naartoe geweest. De overlast is besproken, het blijft belangrijk om ALTIJD bij overlast / calamiteiten Handhaving te bellen (tel. 023 511 4950). Want handhaving werkt cijfergestuurd, dus hoe meer meldingen hoe meer aandacht. Ook als je buurvrouw al heeft gebeld zelf ook bellen.Meerdere organisaties houden
 1. Wijkschouw 15 mei
  1. Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
   1. In principe is alles afgehandeld, behalve de zaken die nog spelen jongerenoverlast en parkeren Generaal Spoorlaan).
  2. Laten we 15 mei doorgaan of niet? Beter is misschien na de wijkkrant, dan kunnen we hem aankondigen en punten verzamelen.
   1. We verplaatsen hem naar 18 september.
   2. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant.
  3. Route vaststellen
   1. Doen we op de vergadering van 11 september.
 1. Sluiting (21h15)
 • Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2018. Isodoor is dan mogelijk verhinderd.