Notulen Wijkraadsvergadering 10 juli 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 juli 2018
 

 1. Opening en mededelingen (19h45)
  1. Marianne is afwezig, ze heeft met Menno wel contact gehad over de AED’s.
  2. Ruud is bij Klaas Kallenbach geweest. Klaas wil best advies geven aan de wijkraad, als er concrete vragen zijn, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan. Ruud vraagt hem zijn email adres nog,
   dan neemt Isodoor hem mee met de agenda / notulen mails.
  3. Mohamed was bij de 100 dagen planning meeting en heeft twee workshops gevolgd.
   Er is een plan voor elektrische huurauto’s, €5 abonnement en €4 per uur huur.
   En Haarlem Noorderlicht, voor duurzame informatie in de wijk (haarlemnoorderlicht.nl).
  4. In het Kleverpark is nu een proef gaande met elektrische huurbakfietsen. Een heel goed initiatief!
  5. Kraaienoverlast rondom Marsmanplein. Onder andere bij de Versmarkt.
   Die leggen meloenen buiten om de dieren weg te trekken maar dat trekt ook juist aan.
  6. Max: er is veel zwerfvuil op en rondom het Marsmanplein.
 2. Vaststellen agenda
  1. 5d wordt toegevoegd: bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
 3. Notulen vorige vergadering ( 12 juni 2018 )
  1. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld
  2. Isodoor aan Hein vragen of ze op de website kunnen.
 4. Post 13 juni – 7 juli 2018
  1. Huur Buurtwinkel aanpassing. Is akkoord.
  2. SVO: Toolbox ‘Veilig ondernemen op drukke plekken’
  3. Petra: inloopochtend participatiewet.
  4. Pleio: Drie uitgangspunten Schoterboshuis scouting Brigitta.
  5. Marcel: Verslag en info wijkplatform
  6. Pre Wonen nieuwsbrief sloop/nieuwbouw Aart van de Leeuwstraat.
  7. SIG: Kijkje in de keuken 4 oktober.
  8. Kees Jansz: eindelijk zijn de metalen platen weg uit de Slauerhoffstraat. Daar is verder geen communicatie over geweest vanuit de gemeente, maar wel mooi dat de situatie weer rustig is.

Uitgaand:

 • Antwoord EV laadpaal locatie.
 • Marianne aan Bert Bovens over parkeren Generaal Spoorlaan.
 • Marianne over de AED aan Menno
 1. Lopende zaken
  1. Parkeren Generaal Spoorlaan
   1. Marianne is er (nog steeds) me bezig maar nog geen vorderingen van de kant van de gemeente. Communicatie is abominabel, er komt erg vaak helemaal geen reactie op onze mails.
  2. Overlast Marsmanplein
   1. Het is regelmatig weer een drukte. Schreeuwende jongeren, maar ook Kees in zijn scootmobiel. De situatie is nog steeds even erg als vorig jaar.
    1. Isodoor stuurt Menno een mail om te vragen hoe het hiermee zit, helemaal nu we een wijk met aandacht zijn.
 1. Schaakbord
  1. Crostino (Isodoor heeft Saskia gesproken) wil de sleutel beheren. Er moet een bord bij de schaakbordkisten komen met de huisregels, en een kopie daarvan bij Crostino en in het mededelingenbord.
   1. Isodoor maakt een opzet voor de tekst van het bordje
   2. Isodoor benadert Kees Steendam over een manier van monteren
   3. Ruud stuurt de laatste versie van de flyer door.
  2. Bewonersinitiatief voor overleg tussen buurtbewoners maisonettes Rijksstraatweg.
   1. Moet er weer een bewonerscommissie komen? Er is een bewonersoverleg gestart. Lonneke van der Weyden van Ymere is hiermee bezig. Aanstaande vrijdag (13 juli) is de eerste bijeenkomst.
   2. Onderwerpen die spelen: Zwerfvuil, veel van bewoners zelf. Onveilig gevoel. Dit moet besproken kunnen worden.
 • Er is een enquête onder de bewoners verspreid, de resultaten daarvan gaan uitwijzen wat voor problemen er precies zijn.
 1. Twee banken Simon Vestdijkpark
  1. De grote stenen bank is nog steeds kapot.
   De grote bank is nog steeds niet teruggeplaatst.
  2. Max mailt Bert Bovens hierover (bbovens@haarlem.nl).
 1. Wijkkrant
  1. Ruud moet er nog even aan trekken. De kopij is al naar Roads.
   Als de eerste opzet klaar is nemen we contact op met de bezorging
 1. Wijkschouw
  1. Nieuwe datum: dinsdag 2 oktober 20:00 uur. Omdat 18 september teveel afmeldingen waren. Yvonne graat proberen, of er dan meer mensen kunnen.
 1. Functieomschrijvingen wijkraadsleden
  1. De functieomschrijvingen zijn geactualiseerd.
  2. Marion stuurt ze aan Hein voor op de website en aan Ruud voor in het boekje.
 1. Terugkoppeling wijkplatform
  1. We hebben van Marcel Smeenk alle informatie van de eerste bijeenkomst ontvangen. Gisteravond 9 juli 2018 zou de bijeenkomst van de kerngroep zijn geweest,
   maar het is onduidelijk of die door is gegaan.
  2. Volgende bijeenkomst van de grotere groep is 13 september in Speeltuin Delftwijk.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Isodoor is gestopt als voorzitter. Ruud neemt de aanwezigheid daar van hem over.
  2. Hans Kamerling wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter.
 • Sluiting (21h30) Augustus is reces –  Volgende vergadering: dinsdag 11 september 2018