Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkschouw 2 oktober 2018

Aanwezig: Kees Steendam, Barbara Munnikes, Bert Bovens, Menno Evers, Cengiz Karagus,
Antsje Zeldenrust, Jacques Amand, Jesse Blok, Jannie Hogervorst.
Buurtbewoner J. Visser (in rolstoel) en B. Winnubst.
Ruud Ryter, Mohammed Abdellaui, Marion van Kesteren, Yvonne Kooijman.

Start om 20.00 uur vanaf de buurtwinkel aan de Generaal Spoorlaan.

Er was een klacht dat de blindenstrepen bij de Verschmarkt niet goed door zouden lopen,
dit werd bekeken en geconcludeerd dat deze wel goed zijn.

Wat betreft de asbaktegels, als daar klachten over zijn moet de Winkeliersvereniging
daarvoor ingeschakeld worden, deze zijn daar verantwoordelijk voor.

Herstraten op het Marsmanplein langs de winkels i.v.m. plassen na flinke regenval gebeurt voorlopig niet, daar zijn bepaalde normen aan verbonden en volgens de Gemeente hier nog niet aan de orde.

Roosters liggen lager dan de stoep naast de opgang van de roltrap, voor de rolstoelers
erg lastig.

Lampekappen aan zowel voor-als achterzijde Marsmanplein worden nog dit jaar vervangen
door speciale glas-of kunststof kappen.

Dr. de Liefdestraat krijgt i.v.m. de nog steeds voortdurende problematiek van de parkeergarage tijdelijk belijningen en er wordt een bord geplaatst om de richting aan te geven voor extra parkeerplaatsen, dit om de winkeliers tegemoet te komen.

Verwacht wordt dat er pas in het 1e kw. 2019 meer duidelijkheid komt wat er gaat gebeuren.

Ter hoogte van de tijdelijke opheffing van het fietspad (paaltje eruit gehaald) waar de auto’s
nu overheen naar achteren kunnen rijden om te parkeren liggen de tegels nu los en dat geeft geluidsoverlast, wordt nagekeken.

Dan de problematiek bij de maisonnettes aan de Rijksstraatweg, deze  vragen om veel aandacht.

Veel overlast van gedumpt vuil op het grasveld, Bij de portieken van de maisonnettes overvolle fietsrekken, dit alles geeft veel irritatie bij diverse bewoners.

Helaas is niemand van Ymere aanwezig. Inmiddels een afspraak gemaakt met Lonneke v.d. Weyden, of  zij bij onze eerstvolgende wijkvergadering de 16e oktober aanwezig is om e.e.a.
door te nemen.

Gedacht wordt om bij Ymere aan te geven zich aan te melden bij het Buurtbedrijf,
aan de Jan Prinslaan. Ook de Gemeente en Spaarnlanden gaan gezamenlijk bekijken wat er daar tot de mogelijkheden behoort om de problemen enigszins op te lossen.

Bij de Ferronstraat staat  een boottrailer aan een paal met een ketting, hiervoor Handhaving berichten om een sticker erop te plakken.

Het straatnaambordje hangt te hoog, wordt door Spaarnelanden naar beneden gebracht.

 

Bij de W.F.Hermansstraat zien we veel grind op de openbare weg liggen, dit wordt door Spaarnelanden weggehaald. Ook hier overvolle fietsrekken.

Bert Bovens van de Gemeente geeft aan dat de Gemeente het beleid hanteert op dit moment
dat er geen extra fietsrekken in heel Haarlem worden geplaatst.

Misschien moeten de wijkraden dit probleem gezamenlijk aankaarten in het WBO, om te kijken of dit wel relevant is.

Voor het Delftplein ligt een stuk grond, dat eerder dit jaar opnieuw ingeplant is, verder niet onderhouden werd, vervolgens door Spaarnelanden gemaaid…weg planten…dus nu weer een

dorre boel…

De vraag was aan Elan ( Richard van der Zwet ) of er een herstelbeplanting is, nee gaf Jesse aan. Dit moet opnieuw bekeken worden, wel is het momenteel zo, dat als het opnieuw ingeplant wordt, Spaarnelanden dan van de bewoners verwacht dit te onderhouden, waarop dit door Mevr. Winnubst als niet haalbaar gezien wordt.

Uiteindelijk wordt er afgesproken dat er in het voorjaar opnieuw gras wordt ingezaaid met de mogelijkheid voor de bewoners er wilde bloemen in te zaaien en Spaarnelanden het maaien dan 2 x per jaar blijft doen.

Terug richting de buurtwinkel komen we voorbij enkele prullenbakken aan de Rijksstraatweg voor de winkels ter hoogte van de Dierenzaak en de Plus, welke scheef staan doordat de auto’s tijdens het parkeren er tegen aan rijden, en waardoor ook de tegels omhoog komen.

Spaarnelanden gaat bekijken wat ze eraan kunnen doen.

Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

PS.

Enkele problemen zijn inmiddels 4 oktober al opgelost door Spaarnelanden, zoals de             verhoogde rand voor rolstoelers op het Marsmanplein, bestrating opnieuw gedaan ter hoogte van het fietspad in de Dr. de Liefdestraat, diverse verkeersborden werden recht gehangen en het straatnaambord van de Ferronstraat werd verlaagd.

Waarvoor onze dank voor het snelle oppakken van enkele problemen.