Wijkraadsvergadering 10 september 2019

De maandelijkse publieke vergadering van de wijkraad Delftwijk/Waterbuurt

wijkraad Delftwijk Waterbuurtwww.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemSecretaris@delftwater.n

  Agenda   

Wijkraadsvergadering 10 september 2019

Aanvang 20.15 uur Locatie: Buurtwinkel Generaal Spoorlaan 140

1. Opening en mededelingen.

2. Wijkagent is met langdurig ziekteverlof vervanging nog niet bekend.

Antwoord Henk Wieleman Colliers over actie wijkraad mbt parkeergarage MMP. In oktober komt een infoavond over laatste fase D2020 complex Aart van der Leeuwstraat.

3. Notulen vergadering 9 juli 2019 4. In-en Uitgaande post:

Petitie St.Kringloopwinkeltje Paleis Noord moet open blijven (site). Uitnodiging Democratiefestival 30/08 in Nijmegen (site). Programma DOCK vanaf de zomer. Taoist Tai Chi in Delftwijk. Brief Hr.Hak over plantenbakken boven ingang parkeergarage MMP. Flevoplein Festival 28/09 van Marcel Smeenk. Antwoord Schaakspel van St.Buurtschaak. Aanmelden democratische buurt & wijk experimenten.

5. Wijkflyer is in de maak.

6. Werkgroep website nog verder uitbouwen.

7. Werkgroep GFT.

8. Schoterbos.

9. St. Maartenoptocht.

10. Sluiting.