Wijkraadsvergadering 15 oktober 2019

De maandelijkse publieke vergadering van de wijkraad Delftwijk/Waterbuurt

wijkraad Delftwijk WaterbuurtWebsite : www.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemEmail : Secretaris@delftwater.nl

Agenda

   Wijkraadsvergadering 15 oktober 2019

   Aanvang 20.15 uur

   Locatie: Buurtwinkel Generaal Spoorlaan 140

  1. Opening en mededelingen.

2. 2/10 bijeenkomst geweest met Pre Wonen betreffendeAart van der Leeuwstraat vanaf nu bekend als de Schrijvers (wonen in Delftwijk) Nieuwbouw Delftplein nog een verder bericht over, afspraak volgt nog.

Wijkflyer rondgebracht.

3. Vaststellen agenda

4. Notulen vergadering 10 september 2019.

5. In-en Uitgaande post:

Initiatievencafe 18/11

Dock radio-talkshow Nieuw in Noord 7/10 1e uitzending (site)

Initiatievenbrief van bewoners naar College betreffende onveilige oversteek voetgangers vanaf MMP naar Rijnstraat.

Diverse reakties op verplaatsen 2 bruggen Schoterbos.

6. Werkgroep website nog verder uitbouwen.

7. Wijkkrant december 2019. Aan te leveren kopij.

8. Schoterbos.

9. St. Maartenoptocht.

10. Rondvraag en sluiting.

11. Volgende vergadering op 12 November.