Brief gemeente over GFT inzameling

In de wijk staan sinds kort nieuwe containers voor gft (groent-,duit- en tuinafval en etensresten. Dit zijn groene rolcontainers.

Voor verdere informatie zie ook de folder