Wijkraadsvergadering 12 november

De maandelijkse publieke vergadering van de wijkraad Delftwijk/Waterbuurt

wijkraad Delftwijk WaterbuurtWebsite : www.delftwater.nl
p/a BuurtwinkelTwitter: @DelftWater
Generaal Spoorlaan 140Facebook: Delftwijk Waterbuurt
2025 ND HaarlemEmail : Secretaris@delftwater.nl

Agenda

Wijkraadsvergadering 12 november 2019

Aanvang 20.15 uur

Locatie: Buurtwinkel Generaal Spoorlaan 140

1. Opening en mededelingen (20:15)
Diverse mededelingen / evenementen op de vernieuwde site geplaatst

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vergadering 15 oktober 2019

4. In-en Uitgaande post:
Brief plantenbakken MMP hr. Hak
Uitreiking participatieprijs 2019 (site)op 28/11
Radio Talkshow (op site plaatsen)

5. Plantenbakken MMP

6. Wijkkrant december 2019. Aan te leveren kopij voor 15/11

7. Schoterbos

8. Evaluatie renovatie Gen. Spoorlaan

9. St. Maartenoptocht verslag

10. Rondvraag en sluiting (21:15)

11. Volgende vergadering op 10 december