Vuurwerkvrije zone Vogelhospitaal

Ook dit jaar wordt er weer een vuurwerkvrije zone om (o.a.) het Vogelhospitaal ingesteld.

Hallo Beste Buren, 

Ook dit jaar wordt er weer een vuurwerkvrije zone om (o.a.) het Vogelhospitaal ingesteld.

Net als vorig jaar is het zo dat de buurtbewoners hier dan zelf rekening mee houden en dat er een soort sociale controle komt bij de mensen om dit niet te doen.

De politie zal wél op de hoogte zijn van de verboden maar niet echt de tijd hebben om te handhaven.

De borden zullen ruim rond het Vogelhospitaal worden geplaatst. 

Het zou het fijn zijn als jullie een bericht in jullie wijkkrantjes zouden willen zetten over de vuurwerkvrije zone.

De zone heeft vorige jaren enorm geholpen, en wij zijn dan ook heel dankbaar dat onze buurt dit zo goed heeft opgepikt!

Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten, 

Maria Elisa Hobbelink
Beheerder Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
023 525 53 02
beheerder@vogelhospitaal.nl
www.vogelhospitaal.nl

Stichting Vogelrampenfonds
IBAN NL73 INGB 0000 199 399

Logo_Main_VHH_fc