Openingstijden en afvalinzameling tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen geldt in de gemeente Haarlem een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval. Ook worden verschillende afvalbakken afgesloten of weggehaald om vuurwerkschade te voorkomen.

Gft-afval

Op eerste en tweede kerstdag, woensdag 25 en donderdag 26 december, haalt Spaarnelanden geen gft-afval op. Hiervoor gelden geen inhaaldagen. Vanaf 27 december wordt gft-afval wel weer ingezameld. Ook op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, zamelt Spaarnelanden geen gft-afval in.

Duocontainer: papier en plastic, blik en drinkpakken

Duocontainers worden op 25, 26 december en 1 januari niet geleegd. Hiervoor gelden de volgende inhaaldata:

  • Valt de inzameldag op woensdag 25 december, dan wordt de duocontainer op zaterdag 21 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op donderdag 26 december, dan wordt de duocontainer op zaterdag 28 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op 1 januari, dan wordt de duocontainer op zaterdag 4 januari geleegd.

Deze data vindt u terug in de digitale afvalwijzer en de afvalwijzer app.

Afspraak grof huishoudelijk afval en Milieuplein

Van 26 december 2019 tot en met 1 januari 2020 wordt geen grof huishoudelijk afval opgehaald. Op eerste en tweede kerstdag is het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 gesloten. Vanaf vrijdag 27 december is het Milieuplein weer geopend. Op dinsdag 24 december sluit het Milieuplein om 15.30 uur en op dinsdag 31 december om 18.00 uur. Op 1 januari 2020 is het Milieuplein ook gesloten, op 2 januari kunnen inwoners weer terecht op het Milieuplein.

Restafval

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen wel geleegd.

Rolcontainers voor restafval die normaal gesproken worden geleegd op woensdag 25 december, worden geleegd op dinsdag 24 december.

Verzamelcontainers voor restafval die normaal gesproken worden geleegd op donderdag 26 december, worden geleegd op vrijdag 27 december.

  • 2x 1.000 liter op de Pal Maleterweg 2, van woonwagenkamp op de Zuidererf
  • 1x 1.300 liter Kleine Houtweg 
  • 1x 1.000 liter Crayenesterlaan
  • 1x    750 liter app. Linneauslaan 1
  • 2x 1.000 liter app. Meester Cornelisstraat
  • 1x 1.000 liter Zuider Buiten spaarne – Koningstein

Containers voor papier, textiel en plastic, blik en drinkpakken

Deze containers zijn vanaf 28 december tot en met 2 januari a.s. afgesloten om brandschade door vuurwerk te voorkomen. Ook duocontainers die in de wijk staan, worden weggehaald om brandschade door vuurwerk te voorkomen. Vanaf 2 januari plaatsen we de bakken weer terug.

Afvalbakken afgesloten

Spaarnelanden verwijdert eind december meerdere groene prullenbakken en grijze afvalbakken in Haarlem. Na 1 januari worden deze weer teruggeplaatst. De bakken worden verwijderd of afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen.

Gewijzigde openingstijden receptie

Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluit de receptie om 16.00 uur.