Start inspraak vervolgfase Schoterbos

Afgelopen herfst begon gemeente Haarlem met het plan voor de vervolgfase van het groot onderhoud Schoterbos.

In november was er een grote inloopbijeenkomst in het park. Zo’n 150 mensen hebben het schetsontwerp bekeken. Zij hadden veel waardevolle opmerkingen. Mede aan de hand van deze opmerkingen is het voorlopig ontwerp voor de vervolgfase gemaakt. Vanaf 5 maart start de officiële inspraak.

Van 5 maart tot en met 16 april kunt u een zienswijze indienen op het voorlopig ontwerp. Dat is een officiële inspraakreactie. Kijk op www.haarlem.nl/schoterbos hoe dat moet. Daar vindt u ook het voorlopig ontwerp.

Op maandag 16 maart organiseert de gemeente weer een inloopbijeenkomst. U bent welkom tussen 17.00 en 20.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt in het Schoterhof (Plesmanlaan 10). 

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u uitleg vragen over het voorlopig ontwerp of over de planvorming. Ook zijn er formulieren om een zienswijze in te dienen. 

Let op: de gemeente inventariseert op 16 maart geen wensen. Dat is in november al gebeurd. 

Dit zijn een paar grote lijnen van het voorlopig ontwerp voor de vervolgfase:

Afgelopen herfst begon gemeente Haarlem met het plan voor de vervolgfase van het groot onderhoud Schoterbos.