Update Nieuwe Democratie

Onze vorige nieuwsbrief ontving u toen de uitbraak van Corona onze wereld op zijn kop zette. Alle geplande bijeenkomsten, zoals de wijkradenconferentie en de wijkbegroting Schalkwijk aan Zet, moesten worden afgezegd. Inmiddels hebben wij met elkaar een manier gevonden om, zo goed en zo kwaad als dat gaat, verder te werken aan onze lokale democratie. Sommige activiteiten zijn inmiddels online opgepakt, anderen starten dit najaar in aangepaste vorm. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag hierover. Ook koppelen we de belangrijkste resultaten terug van de enquête die is uitgezet onder inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden om te peilen hoe het ervoor staat met onze lokale democratie.

Nieuwe Democratie

Augustus 2020

Quick Scan Lokale Democratie

Vinden Haarlemmers dat zij voldoende ruimte krijgen om mee te praten, mee te denken, mee te doen of zelfs mee te beslissen als zij dat willen? Als onderdeel van het programma Nieuwe Democratie konden Haarlemmers in het voorjaar hun mening geven via een online vragenlijst.De uitkomsten van die enquête zijn anoniem verwerkt in een rapport. Bent u daar nieuwsgierig naar? Lees dan het volledige nieuwsbericht!

Bekijk hier het nieuwsbericht

Schalkwijk aan Zet gaat van start!

19 september is het zover! In Schalkwijk start de gemeente een experiment waarin inwoners zelf mogen bepalen waar ze een budget van 70.000 euro aan uitgeven. Elke Haarlemmer met een hart voor Schalkwijk kan ideeën aandragen om de wijk leuker, gezelliger, groener, mooier of energiebewuster te maken. Van een speelplek, een jeu-de-boulesbaan, een extra groenstrook, insectenhotels tot gezamenlijk zonnepanelen inkopen.Hoe werkt het?Op de website www.schalkwijkaanzet.nl kan iedere Haarlemmer vanaf 19 september t/m 18 oktober 2020 een plan indienen. Hoe oud je bent doet er niet toe, goede ideeën houden zich niet aan leeftijd! Om meer mensen mee te krijgen voor je plan voer je zelf campagne. Probeer zoveel mogelijk Schalkwijkers en Schalkwijkfans enthousiast te krijgen voor je plan. Schalkwijkers (vanaf 18 jaar) verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welke plannen worden uitgevoerd, waarna de initiatiefnemer het idee zelf uitvoert. 

Kijk op de website voor meer informatie, de spelregels en het uploaden van jouw plan!

Ga naar de website!

Filmpje : Schalkwijk aan zet

Right to Challenge, daag de gemeente uit!

Sinds januari 2020 kunnen Haarlemmers de gemeente uitdagen op taken van de gemeente die zij denken slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen op het gebied van leefbaarheid (straatbeeld en groen) of duurzaamheid/energietransitie.

Inmiddels ligt de eerste challenge op ons bureau. Net voor de zomer is een aanvraag ingediend door SUBmission. Dit bewonersinitiatief is tijdens de coronacrisis opgezet door vijf enthousiaste suppers. Het idee: al suppend het Haarlemse water afvalvrij maken. De organisatie heeft nu een aanvraag ingediend om deze taak van Spaarnelanden deels over te nemen, door een aantal keer per week het water op te gaan en afval te verzamelen. Hiermee willen ze effectiever en sneller afval verzamelen dan Spaarnelanden. Het idee is geïnspireerd op de gelijknamige SUBmission uit Gouda. 

Heb je zelf een initiatief waarmee je de gemeente wilt uitdagen? Dien een aanvraag in bij het initiatieven loket: initiatief@haarlem.nl.

Neem een kijkje op de website voor meer informatie over het Haarlemse uitdaagrecht! 

Ga naar de website

Wijkraden en Nieuwe Democratie

Ook wijkraden hebben te maken met Nieuwe Democratie: bewoners nemen zelf initiatief, zonder de wijkraad daarbij te betrekken. Wijkraden worden bevraagd om namens de wijk te spreken. Hoe gaan zij hiermee om? Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen voor de rol van wijkraden? Daarover zijn de wijkraden in gesprek geweest.

In maart hebben wijkraadsleden, onder begeleiding van Stichting Stadsgesprekken, tijdens een webinar de rollen van de wijkraden die zij eerder zelf hebben benoemd verder uitgediept. Van dit gesprek is een hand out gemaakt voor alle wijkraadsleden.

De vervolgstap is dat in het najaar een gesprek plaatsvindt tussen wijkraadsleden en gemeente over hoe de samenwerking tussen gemeente en wijkraadsleden verder wordt geoptimaliseerd.  

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op!

 Met vriendelijke groet,
Programmateam Nieuwe Democratie
Gemeente Haarlem