Jeugdoverlast in Haarlem Noord

Er wordt op diverse locaties in Haarlem Noord overlast ervaren door hangjeugd. Dat lijkt in de coronatijd toegenomen te zijn.

Er komen veel vragen binnen over wat de gemeente doet aan jeugdoverlast.  Marsmanplein, Planetenlaan, Zaanenpark en Nieuw Guineaplein zijn veelvoorkomende overlastlocaties. Uiteraard zijn er nog meer locaties die voorkomen. Het meest voor de hand liggend qua oplossingen is de inzet van handhaving en politie. Ook al zien inwoners ze niet altijd, ze zijn er wel (soms gaan ze bewust niet in uniform op pad). Deze locaties zijn bestempeld als zogenaamde ‘hotspots’ wat betekent dat er extra aandacht voor is en dat ze extra meegenomen worden in de surveillance. Ook Streetcornerwork, jongerenwerk en sportsupport zetten zich in om de overlast door jeugd terug te dringen door in gesprek te gaan over het overlastgevende gedrag, door ze alternatieven aan te bieden en gezamenlijk activiteiten te organiseren.

Aanpak jeugd Haarlem

Voor elke locatie wordt met al deze partners onder regie van de gemeente afgestemd en bepaalt welke inzet nodig is. Dat kunnen wijkgerelateerde zaken zijn zoals meer verbinding met de buurtbewoners en/of fysieke aanpassingen zoals verlichting of plaatsing dugout en individuele  (hulp of strenger toezicht/bekeuringen) of groepsgerichte maatregelen (activiteiten).

Per locatie wordt bekeken wat nodig is en wat mogelijk is. Zo wordt er momenteel bij het Marsmanplein onderzocht of het mogelijk is een  alcoholverbod in te stellen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw meldingen of ideeën over de aanpak jeugd bespreken met de wijkraad om tot gezamenlijke voorstellen te komen. U kunt uw meldingen inzake jeugdoverlast doorgeven aan de meldkamer van handhaving 023-5114950  en als zij gesloten zijn met politie via 0900-8844. Bij spoed belt u altijd 112.