Maatregelen genomen i.v.m. voorkomen rellen 26-01-2021

 • We hadden op 26-01-2021 een drietal appgroepen opgezet

Kernteam jeugd (door gemeente opgesteld met afd. veiligheid gemeente, straathoekwerk, jongerenwerk, handhaving, politie) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de bevindingen te delen.

Sociaal domeinapp door gemeente opgesteld met gebiedsverbinder Dock opbouwwerk, sociaal wijkteam (SWT) ook om bevindingen te delen met elkaar en acties af te stemmen.

Team Openbare Orde ven Veiligheid/crisisteamapp gemeente intern om signalen door te geven aan gemeente en politie. Tactische lijnen uitgezet en concrete signalen. 

 • Gemeente afd. Veiligheid en voorzitter Samen Veilig Ondernemen (SVO) direct contact, vrz. SVO onderhoudt contact met winkeliers. Tevens direct contact met Colliers/afd. Veilgheid.
 • Ondernemers zijn via Samen Veilig Ondernemen geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Ook omliggende winkels aan de Eksterlaan -niet horend bij de winkeliersvereniging MMP- zijn in deze mailing meegenomen. Verzoek dit breed te delen en te plaatsen op Chainels.
 • Ondernemers hebben zelf initiatief genomen om ramen te barricaderen en losse spullen voor de winkels te verwijderen. 
 • Beveiliging ingeschakeld door Albert Heijn.
 • Steiger verwijderd door ondernemers op het plein.
 • Beheerder parkeergarage heeft in overleg met de gemeente de parkeergarage afgesloten.
 • Spaarnelanden heeft na rondes HH losse items verwijderd
 • Politie heeft ME inzet geregeld vanaf 16.00 uur
 • Gebied is als veiligheidsrisicogebied aangewezen waardoor zonder aanleiding naar ID gevraagd kon worden en preventief fouilleren mogelijk was.
 • Dit gebied is later uitgebreid vanaf het noordelijk deel van de Jan Gijzenkade /Delftwijk. Hiermee kon de politie vroegtijdig inzetten op groepjes die aan het verzamelen waren rondom het plein en wegsturen. 
 • Er is een noodbevel afgegeven door de burgemeester.
 • Jongerenwerk en Straathoekwerk zijn de straat opgegaan en hebben veel jeugd aangesproken die kwamen ‘kijken’. Ook hebben zij preventief ingezet via social media met diverse berichten.  
 • Handhaving heeft diverse bekeuringen uitgeschreven en daarnaast hadden zij een signalerende rol (ook online).
 • Er zijn sleutelfiguren ingezet door Dock en gebiedsverbinder om burgers/hun achterban aan te spreken en mensen dringend op te roepen thuis te blijven maar ook om tips en adviezen te geven zoals stichting Schakels, hand in hand, moskee Milli Gorus en hun jongerenafdeling. (Zij hadden nog een interview met Haarlem 105 wat op sociale media is verspreid. Het filmpje wat door stichting SMOH/Raja Alouani in Schalkwijk gemaakt is waarin ouders opgeroepen worden hun kinderen thuis te houden (in meerdere talen) is veelvuldig gedeeld op social media.
 • SWT en Dock sloegen de handen ineen om een steunpunt op te zetten voor bezorgde bewoners voor materiele kwesties als immateriële vragen (in navolging van het plan in Schalkwijk). Ook liepen zij door de wijk om ondernemers en bewoners aan te spreken en gaven tips en adviezen.
 • Er is een bericht opgesteld voor netwerkpartners van de gemeente met de dringende oproep het netwerk actief te benaderen met het verzoek om thuis te blijven. 
 • Politie is langs scholen in Noord gegaan om dit bericht direct te verspreiden. De scholen hebben hier goed op geanticipeerd door informatiebrieven en oproepen aan leerlingen en ouders  te sturen (oa. Schoter en Mendel).
 • Wijkraad MMP is geïnformeerd via gebiedsverbinder met onze communicatieboodschap met het verzoek dit te verspreiden richting bewoners.
 • Politie heeft contact gehad met alle moskeeën in Haarlem.
 • Gemeente gaat the day after ter plaatse om een aantal ondernemers en bewoners live te spreken . Burgemeester wil zelf beeld ophalen van de gebeurtenissen.