Vertraging herinrichting Generaal Spoorlaan

Eind vorig jaar zijn wij begonnen met de werkzaamheden aan de Generaal Spoorlaan. Na een korte stop in de kerstvakantie hebben wij sinds 4 januari de werkzaamheden weer hervat. Tijdens het werk zijn wij gestuit op een paar onvoorziene zaken die ervoor zorgen dat de werkzaamheden langer duren dan verwacht. Met deze brief informeer ik u over de onvoorziene zaken en de nieuwe planning.

Aan Bewoners van dit adres
Datum 9 februari 2021
E-mail rogo@duravermeer.nl
Onderwerp Vertraging herinrichting Generaal Spoorlaa
Ons kenmerk 4516173315
E-mail rogo@duravermeer.nl

Geachte heer, mevrouw,  

Onvoorziene zaken 

Tijdens de werkzaamheden hebben wij een aantal onbekende leidingen aangetroffen waarnaar wij onderzoek hebben  gedaan. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar de huidige huisaansluitingen van de Generaal Spoorlaan  aangezien deze gegevens niet inzichtelijk en/of bekent waren. Om hiervan ook een goed overzicht te krijgen hebben  we alle huisaansluitingen opgezocht en geregistreerd. Daarbij hebben we ook gekeken of de hoogte van de  aansluiting problemen zou geven met de afwatering op het nieuwe riool. Voor deze bevindingen zullen aanpassingen  getroffen moeten worden aan de ondergrondse inrichting van de riolering en daarom nemen we deze mee in het  nieuw ontwerp.  

Tevens hebben we bij het testen van het grondwater, een verhoogde waarde van zink aangetroffen. Hiervoor moeten  wij een speciale pompinstallatie plaatsen die het zink uit het grondwater filtert voordat wij het grondwater weer  mogen lozen in de Jan Gijzevaart. Deze filter is inmiddels geplaatst. 

Daarnaast hebben wij sinds afgelopen weekend ook last van de weersomstandigheden. Door de vorst kunnen wij  geen (graaf-)werkzaamheden uitvoeren.  

Uitloop werkzaamheden 

De werkzaamheden in de eerste fase lopen uit tot eind april 2021. Dit betekent dat de werkzaamheden voor het hele  project uitlopen tot eind oktober 2021. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u is en we hopen dat u hier begrip voor  heeft.  

Meer informatie over het project 

Over de hele straat zijn wij bezig met de riool werkzaamheden en gaan wij de straat zal opnieuw inrichten met meer  ruimte voor groen. Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de toekomstige straat.  

Afbeelding 1: Impressie herinrichting Generaal Spoorlaan 

Vragen tijdens de werkzaamheden? 

Fred Heisterkamp, onze Gebiedsassistent, zal tijdens werkzaamheden op sommige dagen aanwezig, Fred is het eerste  aanspreekpunt ter plaatse en hij komt gelijk in actie wanneer er problemen zijn. 

U mag Fred altijd aanspreken. Hij heeft een kort lijntje met het projectteam zodat we snel kunnen schakelen. Fred is bereikbaar op telefoonnummer 06-38066695 of via fred.heisterkamp@duravermeer.nl.  

Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Anouck Gaastra, de  omgevingsmanager van Dura Vermeer, te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 06-53599712 of via  rogo@duravermeer.nl. Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.haarlem.nl/generaal-spoorlaan.  

Met vriendelijke groet, 

Anouck Gaastra 

Omgevingsmanager