Start bouw “De Schrijvers”

De sociale huurwoningen van Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat in Delftwijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Pré Wonen sloopt daarom de komende jaren de 224 woningen, 24 garages en 4 bedrijfsruimtes en bouwt hiervoor in fases circa 280 nieuwe sociale huurwoningen terug. De gemeente Haarlem verbetert aansluitend de openbare ruimte. Start van de nieuwbouw is begin 2022. U krijgt hierover later bericht. Met deze nieuwsbrief informeren wij u, als omwonende, over de sloop van de woningen.

Asbestsanering en sloop 

Alle 8 oude woongebouwen, de bedrijfspanden en garages worden in fases gesloopt.  Vanaf maandag 22 maart begint het bedrijf Vlasman Betonbewerkings– en Slooptech nieken in opdracht van Pré Wonen met de sloop van de vier woongebouwen die vallen on der de eerste twee fases. Nadat alle bewoners zijn verhuisd, worden om de woongebouwen  heen, hekken geplaatst. Hierna starten de asbestonderzoeken. Pas na goedkeuring van de  onderzoeken door bevoegd gezag, vindt de asbestsanering plaats, om vervolgens door te  gaan met de sloop. Voor u als omwonende betekent dat de sloop overlast met zich mee  brengt, zoals geluidshinder en soms verkeershinder.  

Planning eerste twee fases 

De planning voor de sloop van de eerste twee fases ziet er als volgt uit:  
Let op: de planning is onder voorbehoud van wijzigingen.  

Vanaf maandag 22 maart 2021 Inventariseren van asbest in de woongebouwen
Vanaf maandag 29 maart 2021 Plaatsen van hekwerk rondom de woongebouwen
Vanaf maandag 5 april 2021 Start sloop binnenkant van de woongebouwen
Vanaf maandag 26 april 2021 Start sloop van de woongebouwen met machines
Juli 2021 Einde sloop van de woongebouwen

Welke overlast kunt u verwachten? Wij verwachten dat u de eerste weken van de sloop weinig hinder zult ervaren. De meeste  werkzaamheden vinden binnen plaats. Vanaf maandag 26 april start de daadwerkelijke sloop van de  woongebouwen. Hiervoor worden grote machines ingezet. Dit geeft dan ook overlast, zoals geluid en  trillingen. Aan het eind van de sloop wordt het puin afgevoerd. Er zullen dan regelmatig vrachtwagens door  de wijk rijden.  

Veiligheid 

Het sloopterrein wordt afgezet met hekwerken. In verband met de veiligheid is het verboden om op het  sloopterrein te komen.  

Ziet u een onveilige situatie op de bouwplaats in de avond of tijdens het weekend? Belt u dan met de  politie via 0900 – 8844. Is er een noodsituatie, belt u dan met 1-1-2. 

Wilt u meer weten?  

Bent u benieuwd naar het project De Schrijvers? Kijkt u dan eens  op onze website www.prewonen.nl/de-schrijvers 

Heeft u misschien interesse in een woning in De Schrijvers? Alle  woningen van het project komen enige maanden voor de  oplevering van de nieuwbouw op de website van  www.mijnwoonservice.nl. Als u ingeschreven staat kunt u op een  woning reageren.  

Contact: 

Voor vragen over project De Schrijvers kunt u  bellen met:  
Ilona van Lavieren 
Projectcoördinator sociaal bij Pré Wonen
06 – 5257 2093 
deschrijvers@prewonen.nl

Voor vragen over de sloop kunt u bellen met: 
Ageeth ten Brink 
Vlasman Betonverwerkings- en Slooptechnieken BV.
0172 – 495770  
omgeving@vlasman.nl