Update augustus 2021 inzet en maatregelen overlast Marsmanplein

Tot eind augustus is er cameratoezicht op het Marsmanplein. De beelden hebben tot nu toe herkenningen opgeleverd die bijdragen aan strafrechtelijke vervolging, maar er zijn ook huisbezoeken uit voortgekomen.

Hierbij zijn ouders geïnformeerd over het gedrag van hun kind en is een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van ouders gedaan om het overlastgevende gedrag te doen stoppen. Een aantal personen heeft naar aanleiding van herhaaldelijk overlastgevend/crimineel gedrag een gebiedsontzegging gekregen voor een bepaalde periode. Er is sinds begin dit jaar een alcoholverbod van kracht wat gezorgd heeft voor vermindering van (alcohol)overlast. Jongeren hebben de mogelijkheid om naar het jongerencentrum Delftwijk City aan de Jan Gijzenkade te gaan, waar activiteiten worden georganiseerd. Sport Support verzorgt op het naastgelegen Flevoplein sportactiviteiten. Straathoekwerk van Permens zet in op de overlastgevende jeugd door de jeugd naar het jongerencentrum te verwijzen en biedt waar mogelijk ondersteuning/begeleiding. Politie en handhaving zetten extra in op deze locatie en waar mogelijk wordt verbaliserend opgetreden. Niet alle inzet is zichtbaar voor bewoners. Er zijn nog een aantal zaken die achter de schermen in werking zijn gezet zoals het idee om een expert een plan te laten maken om het plein geluiddempend te maken, verkennen of er animo is voor buurtouders én onderzoeken van de mogelijkheden voor extra jongerenwerk. Hopelijk zorgt dit met de huidige inzet en maatregelen voor vermindering van de overlast. Ten slotte is de verwachting dat de bredere wijkaanpak Delftwijk kansen biedt om de overlast op en rondom het Marsmanplein structureel aan te pakken.